Chcete-li zajistit, že se pozornost pozorovatele zaručeně zaměří na určité místo na fotografii, můžete zvýraznit předmět obrazu. Tohoto účelu vám mohou pomoci dosáhnout některé filtry vytvářející efekt vinětování. Tyto filtry ale vyžadují, aby se hlavní předmět nacházel ve středu fotografie.

Kruhové filtry aplikace Adobe Camera Raw 8.0 zaměřují pozornost na určité části obrazu. Kruhový filtr můžete použít například pro nakreslení elipsy kolem předmětu a následné zvýšení expozice a jasu oblasti uvnitř, které daný předmět zvýrazní. Předmět se nemusí nacházet ve středu, může být kdekoli na fotografii.

Hlavní pracovní postup změny fotografie pomocí kruhových filtrů:

 1. Otevřete fotografii v aplikaci Adobe Camera Raw.
 2. Vyhledejte jednu nebo více oblastí, k nimž chcete přitáhnout pozornost prohlížejícího.
 3. Nastavení:
  • (Volitelné) Kruhový filtr k zeslabení zaostření na pozadí
  • Kruhový filtr ke zvýraznění předmětu
  • Další kruhové filtry, pokud chcete zvýraznit více než jeden předmět
Pomocí funkce Kruhový filtr zvýrazněte předmět fotografie
Původní fotografie (vlevo) a předmět jasně zvýrazněný pomocí funkce Kruhový filtr (vpravo).

Použití kruhového filtru k vylepšení fotografie

 1. Proveďte jeden z následujících úkonů:

  • Otevřete soubor camera raw.
  • Nechte obraz otevřený ve Photoshopu a vyberte možnost Filtr > Filtr Camera Raw.
 2. Na panelu nástrojů vyberte nástroj Kruhový filtr.

  Poznámka:

  Stisknutím klávesy J můžete nástroj Kruhový filtr přepínat.

 3. Pomocí přepínacích tlačítek Nový a Upravit zvolte, jestli chcete vytvořit filtr nebo upravit již existující filtr.

 4. Proveďte jeden z následujících úkonů:

  • Chcete-li vytvořit kruhový filtr, klikněte a přetažením přes oblast nakreslete kruhový nebo eliptický tvar. Tento tvar určuje oblast, na kterou se budou nebo nebudou vztahovat změny, které budete následně provádět.
  • Chcete-li upravit kruhový filtr, klikněte na některou z šedých rukojetí na fotografii. Po vybrání se rukojeť zobrazí červeně.
 5. Chcete-li určit, která oblast fotografie bude změněna, vyberte volbu Efekt (nachází se pod posuvníky).

  • Vně Veškeré změny se projeví vně vybrané oblasti.
  • Uvnitř Veškeré změny se projeví ve vybrané oblasti.
 6. Upravte velikost (šířku a výšku) a orientaci přidaného kruhového filtru. Vyberte filtr a poté:

  • Kliknutím a přetažením středu filtru jej přesuňte.
  • Podržte ukazatel na jedné ze čtyř rukojetí filtru a po změně ikony ukazatele kliknutím a přetažením změňte velikost tohoto filtru.
  • Podržte ukazatel poblíž okraje filtru a po změně ikony ukazatele kliknutím a přetažením okraje filtru změňte jeho orientaci.
  Kruhový filtr vyjádřený eliptickým výběrem
  Kruhový filtr je vyjádřen eliptickým výběrem

 7. Pomocí posuvníků upravte vybranou oblast kruhového filtru. Posuvník Prolnutí okrajů upravuje intenzitu použitého efektu.

  Pomocí voleb nástroje Kruhový filtr můžete použít na eliptickou masku různé efekty
  Volby nástroje Kruhový filtr umožňují použít na eliptickou masku různé efekty.

 8. Opakováním kroků 3 až 6 dále přidávejte nebo upravujte kruhové filtry.

 9. Zrušením zaškrtnutí políčka Překrytí si zobrazte, jak bude vypadat výsledná fotografie. Chcete-li odstranit všechny kruhové filtry a začít zcela od začátku, klikněte na možnost Odstranit vše (tuto akci nelze odvolat).

 10. Volba Maska slouží k povolení vizualizace masky. Nebo stiskem Y přepněte nastavení volby Maska.

  Další informace naleznete v blogu Kruhový filtr v Camera Raw v aplikaci Photoshop CC.

Změna instance kruhového filtru pomocí ovládacích prvků štětce

Masky kruhového filtru je možné měnit pomocí ovládacích prvků štětce. Po přidání masky se k těmto ovládacím prvkům dostanete výběrem volby Štětec vedle volby Nový/Upravit. Nebo stiskněte Shift + K.

Dle potřeby používejte + a - tlačítka štětce.

Poznámka:

Video popisující ovládací prvky štětce naleznete ve videu Štětec filtru v aplikaci Adobe Camera Raw 8.5.

Ovládací prvky štětce pro masky kruhových filtrů
Ovládací prvky štětce pro masky kruhových filtrů

Klávesové zkratky a modifikátory pro nástroj Kruhový filtr

Nové úpravy

 • Stisknutím a podržením klávesy Shift při přetažení vytvoříte úpravu omezenou kružnicí.
 • Při přetahování můžete stisknutím a podržením mezerníku přetáhnout elipsu. Po uvolnění mezerníku můžete pokračovat v definování tvaru nové úpravy.

Úpravy nastavení

 • Stisknutím a podržením klávesy Shift v průběhu přetahování uvnitř úpravy za účelem jejího přesunutí můžete omezit její pohyb ve vodorovném nebo svislém směru.
 • Pokud při přetahování jedné ze čtyř rukojetí za účelem změny velikosti úpravy stisknete a podržíte klávesu Shift, dojde k zachování poměru stran tvaru úpravy.
 • Pokud při přetahování hranice úpravy za účelem jejího otočení stisknete a podržíte klávesu Shift, bude se otáčení provádět po krocích o velikosti 15 stupňů.
 • Pokud po vybrání úpravy stisknete klávesu X, dojde k převrácení směru efektu (například z vně na uvnitř).

Odstranění úprav

 • Pokud po vybrání úpravy stisknete klávesu Delete, dojde k odstranění této úpravy.
 • Stisknutím klávesy Option/Alt spolu s kliknutím na existující úpravu ji odstraníte.

Úpravy s maximálním rozsahem

 • Stisknutím klávesy Command/Control a dvojitým kliknutím v prázdné oblasti vytvoříte úpravu, která bude vystředěná a bude pokrývat oblast oříznutého obrazu.
 • Stisknutím klávesy Command/Control a dvojitým kliknutím uvnitř existující úpravy rozšíříte tuto úpravu tak, aby pokrývala oblast oříznutého obrazu.