Nejčastější dotazy k nové pracovní ploše Začátek v aplikacích Creative Cloud

Ve verzích aplikací Photoshop, InDesign, Illustrator, Premiere Pro a After Effects vydaných v listopadu 2015 najdete novou pracovní plochu Začátek, která vám pomůže začít s některou z nejběžnějších úloh, jako je vytvoření nebo otevření souboru. Zde najdete odpovědi na běžné dotazy ohledně nové pracovní plochy Začátek.

Zobrazila se vám nová pracovní plocha nebo obrazovka Začátek, ze které můžete rychle otevřít nový nebo poslední dokument. Po otevření dokumentu se vám zobrazí naposledy použitá pracovní plocha, jak ji znáte.


Pracovní plochu nebo obrazovku Začátek můžete skrýt, aby se nezobrazovala, když spustíte aplikaci.

Postupujte takto:

 1. Otevřete předvolby aplikace. Chcete-li například otevřít předvolby aplikace Photoshop, postupujte následovně:
 • (Windows) Zvolte položky Úpravy > Předvolby > Všeobecné.
 • (Mac OS) Zvolte položky Photoshop > Předvolby > Všeobecné.
 1. V závislosti na používané aplikaci postupujte následovně:
 • (Photoshop, Illustrator a InDesign) Zrušte výběr možnosti Nejsou-li otevřeny žádné dokumenty, zobrazit pracovní plochu Začátek.
 • (Premiere Pro) Vyberte možnosti At Startup (Při spuštění) > Open Most Recent (Otevřít poslední).
 • (After Effects) Zrušte výběr možnosti  Show Welcome Screen On Startup (Při spuštění zobrazit uvítací obrazovku).

V aplikacích Premiere Pro a After Effects můžete vybrat, aby se namísto obrazovky Začátek zobrazovaly soubory, které jste otevřeli v poslední době.

Premiere Pro

Přejděte do nabídky Preferences (Předvolby) > General (Obecné) a z rozevírací nabídky At Startup (Při spuštění) vyberte možnost Open Most Recent (Otevřít poslední).

After Effects

Přejděte do nabídky Preferences (Předvolby) > General (Obecné) a zrušte výběr možnosti Show Start Screen At Startup (Při spuštění zobrazit obrazovku Začátek).

Výchozí počet položek v seznamu posledních souborů je následující:

 • Photoshop: 10
 • InDesign: 10
 • Illustrator: 20

Ano, počet položek zobrazených v seznamu posledních souborů můžete změnit.  

 • Photoshop: Otevřete nabídku Předvolby > Zpracování souborů a do pole Seznam posledních souborů obsahuje zadejte požadovaný počet.
 • InDesign: Otevřete nabídku Předvolby > Zpracování souborů a do pole Počet posledních položek k zobrazení zadejte požadovaný počet.
 • Illustrator: Otevřete nabídku Předvolby > Zpracování souborů a schránka a do pole Počet posledních položek k zobrazení zadejte požadovaný počet.

Maximální počet posledních souborů, který lze zobrazit na pracovní ploše, je následující:

 • Photoshop: 100
 • InDesign: 30
 • Illustrator: 30

Pokud z pracovní plochy Začátek nebo Naposledy otevřené soubory vyhledáte obrázek či video ve službě Adobe Stock, zobrazí se vám webové stránky služby Adobe Stock, kde můžete zakoupit požadované datové zdroje. Další informace naleznete v tématu Používání služby Adobe Stock.

Ano, z obrazovky Začátek v aplikacích Premiere Pro a After Effects můžete synchronizovat nastavení z jiného účtu. Na kartě Synchronizace nastavení na obrazovce Začátek vyberte možnost Sync Settings From A Different Account (Synchronizovat nastavení z jiného účtu). 

Další informace naleznete v tématu Synchronizace nastavení v aplikaci Premiere ProSynchronizace nastavení v aplikaci After Effects.

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online