Oznámení Creative Cloud se obvykle týkají aktualizací aplikací, stavu vašeho členství, událostí souvisejících s aplikacemi a službami, zpráv od ostatních členů komunity a důležitých oznámení od společnosti Adobe. Kvůli upoutání vaší pozornosti se vedle ikony aplikace Creative Cloud pro stolní počítače zobrazí červený symbol pokaždé, když obdržíte nové upozornění. Kliknutím na ikonu aplikace můžete spustit aplikaci Creative Cloud pro stolní počítače a zobrazit všechna upozornění.

Červený symbol upozornění
Červený symbol na systémovém panelu (systém Mac a Windows)

Ikona oznámení

Ikona oznámení se nachází v nabídce Profil. Kdykoli obdržíte nové oznámení, u ikony oznámení se zobrazí červený symbol.

Ikona oznámení
Ikona oznámení s červeným symbolem upozorňujícím na nová oznámení

Panel Oznámení

Po kliknutí na ikonu oznámení se na panelu Oznámení zobrazí všechna vaše upozornění. Nová upozornění jsou zvýrazněna, takže snadno rozeznáte ta, která přibyla od vaší poslední návštěvy.

Každé upozornění se zobrazí ve formě karty a obsahuje potřebné podrobné informace. Žádosti a oznámení jsou na panelu Oznámení logicky rozděleny do samostatných částí. To je užitečné, protože je třeba často reagovat (přijímat, zamítat nebo odstranit) na různé žádosti.

Část Žádosti

Část Žádosti obsahuje zprávy týkající se vašeho účtu, jako je například stav zkušební verze nebo předplatného, stejně jako všechny operace související se spoluprací a komunitou, jako jsou pozvánky ke spolupráci.

  • Ve výchozím nastavení se zobrazí pouze tři poslední žádosti. Pokud budete chtít zobrazit další žádosti, klikněte na tlačítko Zobrazit další žádosti.
  • Kliknutím na tlačítko Přijmout pozvánku nebo žádost přijmete.
  • Kliknutím na tlačítko Odmítnout pozvánku nebo žádost zamítnete. Oznámení se odstraní z panelu Oznámení i z aplikace nebo služby, kde byla žádost vytvořena.
  • Kliknutím na tlačítko Zrušit žádost odeberete z panelu Oznámení. Umístěte kurzor myši na oznámení, klikněte na ikonu tří vodorovných teček a vyberte možnost Zrušit. Žádost bude i nadále uvedena v aplikaci nebo službě, kde byla vytvořena. Žádost lze i nadále přijmout nebo odmítnout z rozhraní aplikace nebo služby. 

Část Oznámení

V části Oznámení naleznete zprávy o komunikaci s různými aplikacemi a službami. Jsou zde uvedeny události a aktivity, jako např. nové dostupné aplikace, aktualizace a komentáře a kladné ohlasy od ostatních spolupracovníků.

Panel Oznámení
Shora dolů: ikona oznámení; část Žádosti; tlačítko pro ignorování, odmítnutí nebo přijetí žádosti; tlačítko pro zobrazení dalších žádostí; část Oznámení

Zavření panelu Oznámení

K uzavření panelu Oznámení můžete použít libovolný z následujících postupů:

  • V pravém horním rohu panelu klikněte na tlačítko x.
  • Klikněte na horní černý proužek aplikace Creative Cloud pro stolní počítače.
  • Stiskněte klávesu Esc na klávesnici.
  • Klikněte na ikonu oznámení.

Panel Oznámení můžete kdykoli otevřít kliknutím na ikonu oznámení.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online