Časté dotazy ke správě verzí

Najděte si odpovědi na časté dotazy týkající se správy verzí souborů ve službě Creative Cloud.

Creative Cloud uchovává kopie souborů, které ukládáte do cloudu. K těmto souborům se dostanete na webu Creative Cloud.

Správa verzí

Adobe je na serveru uchovává po omezenou dobu. Pokud tedy některý soubor změníte omylem nebo někdo ze spolupracovníků přepíše, co jste udělali, můžete to několika kliknutími snadno napravit. Správa verzí souborů závisí na druhu souboru:

 • Synchronizované soubory: Creative Cloud vytvoří při každém uložení souboru do cloudu kopii předchozí verze.
 • Dokumenty v cloudu: Creative Cloud ukládá verze automaticky v pravidelných intervalech. V současné době můžete soubory ukládat jako dokumenty v cloudu jen v aplikacích Adobe Aero, Adobe Fresco, Adobe Illustrator, Adobe Photoshop a Adobe XD.

Provedením následujících kroků se můžete vrátit k předchozím verzím na webu Creative Cloud.

Poznámka:

Přímo na webu Creative Cloud se nelze vrátit k předchozí verzi dokumentu aplikace XD. Chcete‑li se vrátit k některé z předchozích verzí v aplikaci Adobe XD, otevřete příslušnou verzi z Historie dokumentu a zkopírujte a vložte její obsah do aktuální verze. Další informace.

 1. Přihlaste se na webu Creative Cloud.

 2. Přejděte na kartu obsahující váš soubor a vyberte ho (kliknutím jej otevřete).

  Volba souboru

 3. Chcete‑li zobrazit předchozí verze souboru, klikněte vpravo na ikonu časové osy .

  Zobrazení dřívějších verzí souborů

 4. Vyberte soubor, ke kterému se chcete vrátit. 

 5. Klikněte na ikonu dalších možností  a vyberte Obnovit na tuto verzi.

  Návrat k dřívější verzi

Když se vrátíte k některé z předchozích verzí, zkopíruje se na začátek vaší historie verzí. Nahrazená verze se posune pod ni. Nová aktuální verze se synchronizuje s vaším počítačem nebo mobilním zařízením a můžete s ní začít pracovat.

Creative Cloud uchovává verze po určitou omezenou dobu, po které je odstraní.

Chcete‑li zabránit odstranění souboru ze serveru, musíte ho označit.

 1. Přihlaste se na webu Creative Cloud.

 2. Otevřete kartu obsahující váš soubor a vyberte ho (kliknutím jej otevřete).

  Volba souboru

 3. Klikněte vpravo na ikonu časové osy . Zobrazí se seznam existujících verzí souborů.

  Zobrazení dřívějších verzí souborů

 4. Vyberte soubor, který chcete označit. 

 5. Kliknutím na ikonu záložky  danou verzi označte.

  Pojmenujte tuto verzi

   Pojmenování verze také brání jejímu odstranění.

  Pojmenování verze souboru

  Verze, které pojmenujete nebo označíte, se na panelu časové osy objeví v sekci Označené verze a máte je k dispozici. Soubory v této sekci se automaticky neodstraňují.

  Poznámka:

  Pokud označení souboru zrušíte, bude po uplynutí příslušné doby automaticky odstraněn.

Náprava je jednoduchá. Prostě si v seznamu verzí vyberte tu, na které chcete pracovat. Nejspíš to bude druhá verze v seznamu. Potom se vraťte k této verzi.

Záleží na konkrétní aplikaci. Obecně můžete dokumenty v cloudu v aplikacích zobrazovat v náhledu, otvírat, označovat a vracet se k jejich předchozím verzím. 

Aplikace

Náhled předchozích verzí

Otvírání předchozích verzí

Návrat k předchozí verzi

Označení verze (k trvalému uložení)

Adobe Fresco

Ano

Ne

Ano

Ano

Adobe XD

Ano

Ano

Ne

Ano

Illustrator

Ano

Ne

Ano

Ano

Illustrator na iPadu

Ano

Ne

Ano

Ano

Photoshop

Ano

Ano

Ano

Ano

Photoshop na iPadu

Ne

Ne

Ne

Ne

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.