Příliš velké uživatelské rozhraní aplikace | Windows

Když v počítači se systémem Windows nastavíte měřítko na hodnotu 125 %, jsou uživatelská rozhraní aplikací InDesign CC 2014 a Illustrator CC 2014 příliš velká.

Pokud vám připadají rozhraní aplikací Adobe Illustrator CC 2014 nebo Adobe InDesign CC 2014 velká a obtížně použitelná, pomocí níže uvedených kroků upravte nastavení zobrazení.

Řešení: Snižte nastavení měřítka v systému Windows na hodnotu 100 %.

 1. V systému Windows přejděte do nabídky Ovládací panely.
 2. Vyberte kartu Vzhled a přizpůsobení.
 3. V části Zobrazení vyberte možnost Zvětšit nebo zmenšit text a další položky.
 4. Ze tří dostupných možností vyberte možnost Zmenšit – 100 %.
Snížení hodnoty nastavení měřítka

Poznámka:

Můžete vybrat jakékoli nastavení s hodnotou menší než 125 %, abyste dosáhli stejného výsledku jako v aplikaci Adobe InDesign nebo Illustrator. Chcete-li získat vlastní velikost textu (DPI), vyberte možnost nastavení vlastní velikosti textu (DPI) a definujte požadovanou procentní hodnotu. Chcete-li zobrazit další informace o tomto nastavení, přejděte do nápovědy pro systém Windows 7 a vyberte část týkající se vytvoření vlastního měřítka DPI.

Přidání vlastní hodnoty proměnné prostředí

Nastavení měřítka systému Windows ovlivňují zobrazení celé obrazovky systému Windows. Můžete přidat hodnotu proměnné prostředí, která bude ovládat pouze nastavení aplikace InDesign CC 2014 a Illustrator CC 2014. Celkové zobrazení systému Windows nebude ovlivněno.

 1. Pravým tlačítkem klikněte na ikonu počítače na ploše a vyberte možnost Vlastnosti.
 2. V okně Systém klikněte v levém panelu na možnost Upřesnit nastavení systému.
 3. V okně Vlastnosti systému vyberte kartu Upřesnit a klikněte na možnost Proměnné prostředí.
 4. V části Systémové proměnné klikněte na možnost Nová. Pokud chcete změnu omezit pouze na přihlášeného uživatele, můžete proměnnou také nastavit v části Uživatelské proměnné.
 5. V dialogovém okně Nová systémová proměnná zadejte do pole Název proměnné text UI_SCALE_FACTOR.
 6. Do pole Hodnota proměnné zadejte číslo 1.
 7. Klikněte na tlačítko OK.
Dialogové okno Nová systémová proměnná

Další informace

Po vydání verze CC 2014 aplikací InDesign a Illustrator byla uživatelská rozhraní těchto aplikací přizpůsobena nastavením měřítka operačního systému. Spouštěl se s hodnotou >=125 %, a uživatelské rozhraní tak bylo příliš velké. S měřítkem systému Windows s hodnotou menší než 125 % se však spouští v měřítku 100 %, stejně jako aplikace Illustrator a InDesign.

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online