Pomocí počítačové aplikace Adobe Creative Cloud můžete snadno přenášet soubory mezi počítačem a online úložištěm ve službě Creative Cloud a soubory můžete synchronizovat ve více zařízeních. Na této stránce naleznete odpovědi na časté dotazy k požadavkům počítačové aplikace Creative Cloud a k práci se soubory.

Jaké typy souborů lze odeslat do služby Creative Cloud a zobrazit v ní jejich náhled?

Ve službě Creative Cloud můžete přímo ve webovém prohlížeči v počítači, tabletu nebo chytrém telefonu zobrazit náhled mnoha kreativních typů souborů. Mezi tyto typy souborů patří PSD, AI, INDD, JPG, PDF, GIF, PNG, Photoshop Touch, Ideas a další.

Jaké operační systémy počítačová aplikace Creative Cloud podporuje?

Počítačová aplikace Creative Cloud má následující systémové požadavky:

  • Mac OS 10.9 nebo novější
  • Windows 7 nebo novější
  • Širokopásmové internetové připojení

Uživatelé používající systém Windows Vista a starší nebo systém Mac OS 10.6.8 a starší nemohou nainstalovat počítačovou aplikaci Creative Cloud. Musejí použít nástroj Adobe Application Manager.

Lze počítačovou aplikaci Creative Cloud nainstalovat do více než dvou počítačů pomocí stejného účtu?

Počet počítačů, ve kterých může být počítačová aplikace Creative Cloud nainstalována pomocí stejného účtu, není nijak omezen.

Můžete synchronizovat soubory ve více počítačích. Aktivace je však omezena na dvě zařízení na každého uživatele, který je přidružen ke členství, a příslušný software nemůže být v těchto zařízeních používán současně. 

Další informace naleznete v podmínkách použití. Naučte se deaktivovat licenci k produktu služby Creative Cloud v počítači.

Je omezena velikost souborů?

Pomocí počítačové aplikace Creative Cloud můžete odeslat soubory až do velikosti 5 GB. Pokud se pokusíte odeslat větší soubory, mohou se vyskytnout některé neočekávané chyby.

Pomocí webu Creative Cloud můžete odeslat soubory až do velikost 1 GB. Pokud se pokusíte odeslat větší soubory, může dojít k neočekávaným chybám při odesílání.

Jak lze počítačovou aplikaci Creative Cloud ukončit?

Chcete-li počítačovou aplikaci Creative Cloud ukončit, klikněte na ikonu s tečkami nacházející se v pravém horním rohu počítačové aplikace Creative Cloud.

Poté ve spodní části nabídky vyberte možnost Ukončit.

Pokud budete chtít počítačovou aplikaci Creative Cloud spustit znovu, naleznete ji v následujících umístěních:

Mac OS: /Applications/Adobe Creative Cloud/

Windows 8 a 7: C:\Program Files\Adobe\Adobe Creative Cloud\ACC

Poznámka:

Při opětovném spuštění počítačové aplikace Creative Cloud se aktualizuje seznam dostupných aktualizací a nainstalovaných aplikací.

Počítačová aplikace Creative Cloud se automaticky spustí při dalším přihlášení. Tuto možnost lze vypnout v předvolbách aplikace.

Když jsou soubory přesunuty do složky souborů služby Creative Cloud, jsou stále k dispozici v místním umístění? Jsou k dispozici po odpojení?

Když přesunete soubory do místní složky souborů služby Creative Cloud a je spuštěná počítačová aplikace Creative Cloud, soubory se automaticky synchronizují do služby Creative Cloud. Když se na tyto soubory podíváte v nástroji Finder nebo Průzkumník Windows, můžete zobrazit jejich stav. Soubory, které jsou aktuálně synchronizovány, jsou označeny modrými šipkami a soubory synchronizované do služby Creative Cloud jsou označeny zelenou značkou zaškrtnutí.

Pokud nemáte připojení k internetu, synchronizace se automaticky pozastaví a bude pokračovat po obnovení připojení. Během odpojení máte úplný přístup k těmto souborům pro účely úprav. Ikony nabídky a hlavního panelu mění stav, čímž vás informují o tom, kdy jste připojeni a odpojeni a zda je synchronizace aktivní.

Jak se synchronizace s počítačovou aplikací Creative Cloud liší od synchronizace s aplikacemi Adobe Touch Apps?

Počítačová aplikace Creative Cloud synchronizuje soubory z počítače do online úložiště ve službě Creative Cloud. Synchronizací v aplikacích Touch Apps se synchronizují projekty vytvořené v aplikaci do online úložiště ve službě Creative Cloud.

Co se stane, když odstraním soubory ze složky souborů služby Creative Cloud?

Odstranění souborů se synchronizuje se službou Creative Cloud a všemi dalšími zařízeními připojenými k účtu. Soubory odstraněné ze složky souborů služby Creative Cloud jsou nejprve umístěny do části obsahující archivované soubory na stránce Soubory. To samé platí pro soubory odstraněné ze stránky Soubory.

Do kvót jsou započítány také archivované soubory, takže je nutné soubory trvale odstranit, aby se uvolnilo místo v úložišti. Archivované soubory lze procházet v zobrazení Soubory na stránce Datové zdroje ve službě Creative Cloud, kde je můžete obnovit, vrátit zpět z archivu nebo trvale odstranit, a uvolnit tak místo v úložišti.

Jak lze přesunout soubory mezi aplikacemi Adobe Touch Apps a aplikacemi služby Creative Cloud?

Když uložíte soubory ve službě Creative Cloud, můžete k nim získat přístup následovně:

  • z počítačů a aplikací služby Creative Cloud,
  • z webových prohlížečů,
  • z aplikací Adobe Touch Apps.

Chcete-li synchronizovat soubory do aplikace Touch App z počítače, přetáhněte soubory do složky souborů služby Creative Cloud nebo je do ní uložte. V aplikaci Touch App klepněte na obrázkovou ikonu importu, vyberte možnost Creative Cloud a poté klepněte na soubor služby Creative Cloud, který chcete odeslat.

Pomocí služby Adobe Creative Cloud můžete také synchronizovat soubory z aplikací Adobe Touch Apps do počítače. Všechny soubory, které odešlete do služby Creative Cloud z aplikace Touch App, jsou umístěny ve složce souborů služby Creative Cloud v počítači. Chcete-li získat další informace o odesílání souborů do služby Creative Cloud z aplikací Adobe Touch Apps, přečtěte si článek Spolupráce na složkách a knihovnách.

V jakém pořadí se soubory synchronizují?

Soubory ve složce souborů služby Creative Cloud se synchronizují v abecedním pořadí, podle adresáře.

Lze provést synchronizaci mezi dvěma účty služby Creative Cloud?

Můžete spolupracovat s ostatními uživateli a sdílet složku ze svého účtu služby Creative Cloud s určenými uživateli služby Creative Cloud. Všichni pozvaní uživatelé poté mohou spolupracovat na datových zdrojích ve sdílené složce. Spolupracovníci mají možnost zobrazovat, upravovat, přejmenovávat, přesouvat nebo odstraňovat obsah sdílené složky. Další informace naleznete v článku Spolupráce na složkách a knihovnách.

Lze změnit výchozí umístění složky souborů služby Creative Cloud?

Ne. Pokud přesunete nebo odstraníte složku souborů služby Creative Cloud a současně bude spuštěná počítačová aplikace Creative Cloud, zobrazí se výzva k ukončení aplikace, aby bylo možné složku souborů obnovit ručně. Můžete ji také nechat obnovit automaticky, čímž se všechny soubory stáhnou z vašeho účtu.

Jak lze synchronizovat soubory služby Creative Cloud do aplikace Touch App podporující službu Creative Cloud?

K dispozici jsou dva různé pracovní postupy. Můžete synchronizovat projekty aplikace Touch App do služby Creative Cloud a také importovat soubory a obrázky ve formátu CS z účtu služby Creative Cloud do projektů aplikace Touch App.

Synchronizace souborů aplikace Touch App – Nejnovější verze aplikací Adobe Photoshop Touch, Adobe Proto, Adobe Ideas a Adobe Collage pro systém iOS podporují synchronizaci. Když je zapnutá synchronizace, nativní soubory aplikace Touch App se synchronizují do služby Creative Cloud podle jednotlivých aplikací. Pokud například vytvoříte projekt v aplikaci Photoshop Touch, do účtu služby Creative Cloud se synchronizuje pouze soubor aplikace Photoshop Touch (PSDX). Kromě toho se tyto soubory synchronizují do složky souborů služby Creative Cloud v počítači. Když máte nainstalované zásuvné moduly aplikace Touch App, otevřete tyto soubory PSDX v aplikaci Photoshop.

Import souborů – Nové aplikace Touch Apps nabízejí několik různých způsobů importu souborů do účtu služby Creative Cloud. Při importu můžete ve službě Creative Cloud procházet verze podporovaných souborů v podobě miniatur, včetně souborů formátu PSD, JPG, PNG, AI, INDD a dalších. Při importu vytvoří služba Creative Cloud verzi souboru a importuje ji do projektu. Tyto větší soubory společnosti Adobe nejsou synchronizovány do zařízení se systémem iOS.

Když uložím upravený soubor, odešle se pouze změněný obsah? Nebo je nutné počkat, dokud se znovu neodešle celý soubor?

Když změníte soubor, synchronizuje se celý soubor. Rozdílová synchronizace nebo synchronizace na úrovni bloků nejsou podporovány.

Lze zrušit synchronizaci souboru z aplikace Touch App?

Ano. Chcete-li synchronizaci souborů zrušit, klikněte na ikonu služby Creative Cloud v organizátoru a vypněte synchronizaci.

 

Jak lze zkontrolovat průběh zpracování souborů ve frontě k synchronizaci?

Kliknutím na ikonu počítačové aplikace Creative Cloud na hlavním panelu systému (Windows) nebo na ikonu na panelu nabídek (Mac) se zobrazí aktuální průběh zpracování souborů ve frontě. Také se zobrazí odhadovaný čas, který zbývá do dokončení procesu synchronizace. U položek, které mají zelenou značku zaškrtnutí u miniatur ve složce souborů aplikace Creative Cloud, byla synchronizace dokončena. Nové soubory nebo upravené soubory mají ikonu s modrými šipkami, která označuje, že u nich aktuálně probíhá synchronizace.

Vidím, že v systému Mac probíhá synchronizace souborů. Proč se nezobrazuje ikona nabídky?

Pokud není zobrazena ikona nabídky, je vypnutá předvolba zobrazení nebo skrytí ikony. Chcete-li ji zapnout, přejděte do nabídky Předvolby systému pro službu Creative Cloud.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online