Aplikace Adobe Content Synchronizer po aktualizaci každou chvíli selhává

Přečtěte si, co dělat, když aplikace Adobe Content Synchronizer (dříve známá pod názvem CoreSync) po aktualizaci aplikace Creative Cloud pro počítače opakovaně selhává.

Poznámka:

Od 11. prosince 2023 nebudou mít noví uživatelé a organizace nárok na přístup k synchronizovaným souborům Creative Cloud. Od 1. února 2024 bude ukončena podpora synchronizovaných souborů Creative Cloud pro osobní účty, které existovaly před 11. prosincem 2023 (další informace zde). Od 1. října 2024 bude ukončena podpora synchronizovaných souborů Creative Cloud pro firemní účty přidružené k organizacím, které existovaly před 11. prosincem 2023 (další informace zde).

Základní informace o aplikaci Adobe Content Synchronizer

Aplikace Adobe Content Synchronizer (dříve známá pod názvem CoreSync) udržuje soubory služby Creative Cloud synchronizované v různých zařízeních a v cloudu. Kromě pomoci se synchronizací souborů také zajišťuje hladký chod několika aplikací a služeb Adobe. Uvádíme několik příkladů:

 • Nepřetržitě zpřístupňuje službu Adobe Fonts
 • Nabízí v reálném čase oznámení o synchronizaci souborů a spolupráci
 • Vždy v případě potřeby zobrazí výzvu k aktualizaci aplikace Creative Cloud pro počítače

Proč po aktualizaci aplikace Adobe Content Synchronizer opakovaně selhává?

Po instalaci aktualizace 2.1.0.108 pro aplikaci Creative Cloud pro počítače se může zobrazovat chyba „Aplikace Adobe Content Synchronizer byla neočekávaně ukončena“. Dochází k tomu v případě, že aplikace Adobe Content Synchronizer nefunguje podle očekávání.

Aplikace Adobe Content Synchronizer zjistila problém

Jak mám problém vyřešit?

Pokud se po instalaci aktualizace 2.1.0.108 pro aplikaci Creative Cloud pro počítače zobrazuje chyba „Aplikace Adobe Content Synchronizer byla neočekávaně ukončena“, můžete problém vyřešit podle postupu níže.

 1. Pomocí předvoleb aplikace se odhlaste ze služby Creative Cloud.

 2. Pomocí předvoleb aplikace ukončete aplikaci Creative Cloud pro počítače.

 3. Pomocí Monitoru aktivit (macOS) nebo Správce úloh (Windows) ukončete tyto procesy: Adobe Content SynchronizerCreative Cloud Core Service.

 4. V závislosti na používaném operačním systému přejděte do následujícího umístění:

  macOS

  ~/Library/Application Support/Adobe/CoreSync/
  (Pokud je složka uživatelské knihovny skryta, přečtěte si článek o přístupu ke skrytým souborům uživatelské knihovny.)

  Windows

  • C:\Users\<username>\AppData\Roaming\Adobe\CoreSync
  • C:\Users\<username>\AppData\Local\Adobe\AdobeSync\CoreSync

  (Ve výchozím nastavení je složka AppData v systému Windows skryta. Viz článek o zobrazení skrytých souborů.)

 5. Smažte ve složce všechny soubory, které mají přípony .db,db-shm nebo db.wal.

  Obvykle se ve složce nacházejí tři až čtyři soubory tohoto typu, ale pokud jste v počítači používali několik účtů služby Creative Cloud, může být souborů více.

 6. Znovu spusťte aplikaci Creative Cloud pro počítače.

Problémy stále přetrvávají? (Pouze pro systém macOS)

Pokud aplikace selhává i nadále, odstraňte nadbytečné záznamy složek Creative Cloud soubory z panelu Oblíbené.

 1. Otevřete nástroj Finder.

 2. Na panelu Oblíbené v levé části okna nástroje Finder po jednom vyberte všechny odkazy na složku Creative Cloud soubory.

  Jakmile vyberete všechny odkazy, měl by být zobrazen pouze jeden jako na následujícím obrázku.

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?