Přečtěte si, co dělat, když aplikace Adobe Core Sync po aktualizaci aplikace Creative Cloud pro počítače opakovaně selhává.

Přehledné informace o aplikaci Adobe Core Sync

Součást CoreSync udržuje soubory služby Creative Cloud synchronizované v různých zařízeních a v cloudu. Kromě pomoci se synchronizací souborů také zajišťuje hladký chod několika aplikací a služeb Adobe. Uvádíme několik příkladů:

 • Nepřetržitě zpřístupňuje službu Adobe Fonts
 • Nabízí v reálném čase oznámení o synchronizaci souborů a spolupráci
 • Vždy v případě potřeby zobrazí výzvu k aktualizaci aplikace Creative Cloud pro počítače

Proč po aktualizaci aplikace Adobe Core Sync opakovaně selhává?

Po instalaci aktualizace 2.1.0.108 pro aplikaci Creative Cloud pro počítače se může zobrazovat chyba „Aplikace Core Sync byla neočekávaně ukončena“. Dochází k tomu v případě, že aplikace Adobe Core Sync nefunguje podle očekávání.

Zpráva o selhání aplikace Core Sync

Jak mám tento problém vyřešit?

Pokud se po instalaci aktualizace 2.1.0.108 pro aplikaci Creative Cloud pro počítače zobrazuje chyba „Aplikace Core Sync byla neočekávaně ukončena“, můžete problém vyřešit podle postupu níže.

 1. Pomocí předvoleb aplikace se odhlaste ze služby Creative Cloud.

 2. Pomocí předvoleb aplikace ukončete aplikaci Creative Cloud pro počítače.

 3. Pomocí Monitoru aktivit (macOS) nebo Správce úloh (Windows) ukončete následující procesy: CoreSync a Adobe Desktop Service.

 4. V závislosti na používaném operačním systému přejděte do následujícího umístění:

  macOS

  ~/Library/Application Support/Adobe/CoreSync/

  (Pokud je složka uživatelské knihovny skryta, přečtěte si článek o přístupu ke skrytým souborům uživatelské knihovny.)

  Windows

  C:\Users\AppData\Roaming\Adobe\CoreSync


  (Ve výchozím nastavení je složka AppData v systému Windows skryta. Viz článek o zobrazení skrytých souborů.)

 5. Odstraňte ze složky všechny soubory s příponami .db, .db-shmdb.wal.

  Obvykle se ve složce nacházejí tři až čtyři soubory tohoto typu, ale pokud jste v počítači používali několik účtů služby Creative Cloud, může být souborů více.

 6. Znovu spusťte aplikaci Creative Cloud pro počítače.

Potíže stále přetrvávají? (Pouze pro systém macOS)

Pokud aplikace selhává i nadále, odstraňte nadbytečné záznamy složek souborů Creative Cloud z panelu Oblíbené.

 1. Otevřete nástroj Finder.

 2. Na panelu Oblíbené v levé části okna nástroje Finder po jednom vyberte všechny odkazy na složku souborů Creative Cloud.

  Jakmile vyberete všechny odkazy, měl by být zobrazen pouze jeden jako na následujícím obrázku.

  Vyberte odkazy na složku souborů Creative Cloud.