V tomto článku je vysvětleno, jak lze nasadit aplikaci Adobe Acrobat DC v případě, že používáte službu Adobe Creative Cloud pro týmy a plán Jedna aplikace. Uvedené informace platí pro aplikaci Acrobat Pro DC i Acrobat Standard DC.

Poznámka:

Pokud máte předplatné služby Creative Cloud s plánem Všechny aplikace, použijte k nasazení aplikace Acrobat DC nástroj Creative Cloud Packager. Podrobné pokyny najdete na této stránce .

Souhrnné informace o nasazení

1. Stažení instalačního programu aplikace Acrobat DC pro příslušnou bitovou verzi systému

Před stažením aplikace Acrobat DC zkontrolujte, zda používaný systém splňuje příslušné požadavky:

  Windows Mac OS
Acrobat Pro DC (Continuous) Acrobat Pro DC – Windows Acrobat Pro DC – Mac
Acrobat Standard DC (Continuous)
Acrobat Std DC – Windows Není k dispozici.

Poznámky:

 • Aplikace Acrobat DC je k dispozici ve dvou edicích – Continuous a Classic. Stáhněte si sestavení edice Continuous. Další informace o těchto edicích najdete na adrese http://www.adobe.com/devnet-docs/acrobatetk/tools/AdminGuide/whatsnewdc.html.
 • Tento instalační program je vícejazyčný. Umožňuje nainstalovat aplikaci Acrobat DC v jakémkoli podporovaném jazyce. Další podrobnosti najdete v níže uvedené části věnované instalaci.
 • Instalační programy systému Windows jsou soubory EXE, které se samy extrahují. Spuštěním staženého souboru EXE extrahujte instalační program do složky Acrobat DC ve svém počítači.

2. (Volitelný krok) Použití průvodce přizpůsobením produktů Adobe

Pomocí průvodce přizpůsobením produktů Adobe si můžete nasazení aplikace Acrobat dále přizpůsobit. Další informace najdete v dokumentaci k průvodci přizpůsobením produktů Adobe (Windows/Mac). Tohoto průvodce si můžete stáhnout zde: Windows/Mac.

2.1 Použití průvodce přizpůsobením v systému Windows

Po instalaci průvodce přizpůsobením jej spusťte pro aplikaci Acrobat DC a postupujte podle následujících kroků:

 1. Vyberte možnost File (Soubor) > Open Package (Otevřít balíček) a potom vyberte soubor MSI aplikace Acrobat DC ve složce instalačního programu Acrobat DC – AcroPro.msi.
 2. Proveďte požadované úpravy (můžete zde například jménem svých uživatelů přijmout podmínky licenční smlouvy s koncovým uživatelem).
 3. Nyní přejděte do nabídky Transform (Transformovat) a klikněte na příkaz Save Transform (Uložit transformaci). Instalační program je nyní připraven k nasazení do počítačů uživatelů.

2.2 Použití průvodce přizpůsobením v systému Mac OS

Chcete-li změnit instalační balíček, proveďte následující akce:

 1. Připojte soubor DMG průvodce přizpůsobením.
 2. Zkopírujte soubor Acrobat Customization wizard DC.app ze svazku s připojeným souborem DMG do složky, do které lze zapisovat, například do složky Desktop. (Ke spuštění průvodce je nutné použít oblast, do které lze zapisovat. Nespouštějte jej tedy z bitové kopie disku DMG. Zkopírujte jej do složky a spusťte jej odtud.)
 3. Spusťte aplikaci Acrobat Customization wizard DC.app.
 4. Do textového pole Locate Installer (Najít instalační program) zadejte cestu k instalačnímu balíčku aplikace Acrobat DC (soubor PKG).
 5. Proveďte požadované úpravy (můžete například jménem uživatele přijmout podmínky licenční smlouvy s koncovým uživatelem). Poznámka: Pole pro sériové číslo, které je zde uvedeno, je volitelné.
 6. Klikněte na tlačítko OK.
 7. Zobrazí se dialogové okno pro uložení. Zadejte název konečného přizpůsobeného instalačního balíčku (s příponou PKG) a uložte jej do složky ve svém počítači.
 8. Dále můžete tento konečný výstupní balíček nasadit do počítačů uživatelů.

Poznámka:

Aplikace Acrobat je nakonfigurována tak, aby na serverech společnosti Adobe automaticky zjišťovala, zda není k dispozici nová oprava nebo aktualizace. Pokud chcete toto nastavení u svého nasazení změnit, můžete k tomu použít průvodce přizpůsobením.

3. Instalace aplikace Acrobat DC pomocí standardních kroků pro nasazení používaných v systému Windows nebo Mac OS

3.1 Instalace aplikace Acrobat v systému Windows

Instalační programy systému Windows jsousoubory EXE, které se samyextrahují. Po extrakci souborů instalačního programuspusťtestažený soubor EXE. Soubory instalačního programu se ve výchozím nastavení extrahují do složky Acrobat DC ve vašem počítači. Chcete-li nainstalovat aplikaci Acrobat v systému Windows, proveďte některou z následujících akcí:

 1. Nainstalujte ji do počítače uživatele v režimu příkazového řádku.
 2. Nainstalujte ji do počítače uživatele v režimu grafického uživatelského rozhraní.
 3. Nainstalujte ji pomocí standardních metod nasazení, například pomocí nástroje SCCM.

3.1.1 Instalace aplikace do počítače uživatele v režimu příkazového řádku

Na příkazovém řádku přejděte do složky Acrobat DC a spusťte následující příkaz:

Příklad syntaxe:

Setup.exe /sl „[kód_jazyka]" /sALL  

Legenda k předchozímu příkazu:

 • Proměnná [kód_jazyka] je číselný kód jazyka, ve kterém má být aplikace Acrobat spouštěna. Kódy jsou následující:

2052 = čínština (zjednodušená)

1028 = čínština (tradiční)

1029 = čeština

1030 = dánština

1043 = holandština (Nizozemsko)

1033 = angličtina (Spojené státy)

1035 = finština

1036 = francouzština (Francie)

1031 = němčina (Německo)

1038 = maďarština

1040 = italština (Itálie)

1041 = japonština

1042 = korejština

1044 = norština (bokmal)

1045 = polština

1046 = portugalština (Brazílie)

1049 = ruština

1051 = slovenština

1060 = slovinština

1034 = španělština (tradiční řazení)

1053 = švédština

1055 = turečtina

1058 = ukrajinština

1025 = angličtina s podporou arabštiny

1037 = angličtina s podporou hebrejštiny

6156 = francouzština (Maroko)

Pokud například zadáte místo proměnné [kód_jazyka] kód 1033, bude se aplikace Acrobat spouštět v angličtině.

3.1.2 Instalace aplikace do počítače uživatele v režimu grafického uživatelského rozhraní

Při použití této metody jednoduše zkopírujte složku instalačního programu Acrobat DC extrahovanou ze staženého souboru EXE (a volitelně přizpůsobenou) do počítače uživatele a instalaci zahajte spuštěním souboru Setup.exe.

3.1.3 Instalace pomocí standardních metod nasazení

Můžete také postupovat podle obvyklých kroků pro nasazení aplikace Acrobat, které jsou uvedeny v dokumentaci k sadě Acrobat ETK na adrese http://www.adobe.com/devnet-docs/acrobatetk/#.

V následujícím příkladu je ukázáno nasazení aplikace Acrobat pomocí nástroje SCCM:

Spuštěním staženého souboru EXE extrahujte instalační program do složky Acrobat DC. Soubory jsou ve výchozím nastavení extrahovány do vašeho počítače. Po dokončení extrakce zatím v instalaci nepokračujte. Máte připravené extrahované soubory instalačního programu, které použijete k nasazení aplikace Acrobat pomocí nástroje SCCM. V nástroji System Center Configuration Manager (SCCM) vytvořte obvyklým způsobem balíček pro nasazení. V průvodci vytvořením programu v nástroji SCCM zadejte cestu k souboru Setup.exe (viz níže).

Použijte ji k nasazení aplikace Acrobat pomocí nástroje SCCM. V nástroji System Center Configuration Manager (SCCM) vytvořte obvyklým způsobem balíček pro nasazení. V průvodci vytvořením programu v nástroji SCCM zadejte cestu k souboru Setup.exe (viz níže).

Průvodce vytvořením programu v nástroji SCCM

3.1.4 Odinstalace aplikace Acrobat DC

Po nasazení aplikace Acrobat ji můžete odinstalovat pomocí obvyklého postupu, který používáte k odinstalaci balíčků MSI. Lze to provést postupně pomocí ovládacího panelu Přidat nebo odebrat programy v systému Windows. Lze to provést také pomocí příkazového řádku. Syntaxe příkazového řádku pro odinstalaci aplikace Adobe Acrobat DC je následující:

Příklad syntaxe:

msiexec.exe /x <cesta k souboru MSI aplikace Acrobat> /qn

3.2 Instalace aplikace Acrobat Pro DC v systému Mac OS

Chcete-li aplikaci Acrobat nainstalovat v systému Mac OS, jednoduše nainstalujte stažený instalační balíček (případně přizpůsobený balíček, pokud jste použili průvodce přizpůsobením).

Instalační programy systému Mac OS jsou soubory PKG s výzvami uživatelského rozhraní nutnými ke spuštění.

K nasazení zřetězeného balíčku můžete použít standardní postupy nasazení používané v systému Mac OS, například nástroj ARD. Další informace jsou k dispozici v dokumentaci k sadě Acrobat ETK na adrese http://www.adobe.com/devnet-docs/acrobatetk/#.

Aktualizace aplikace Acrobat

Aktualizace aplikace Acrobat DC můžete nasadit pomocí standardních postupů nasazení používaných ve vaší organizaci. Další informace o aktualizacích najdete v článku Poznámky k verzi opravy.

Nasazení aplikace Adobe Acrobat zakoupené prostřednictvím programu Adobe VIP (Value Incentive Plan) ve virtualizovaném prostředí

Informace o nasazení aplikace Acrobat ve virtualizovaném prostředí naleznete v článku Nasazení ve virtualizovaných prostředích

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online