Chyba „Exit code 26: - Media swap required to continue installation, cannot proceed“

Chyba „Exit Code: 26“ při nasazení balíčku

Při nasazení balíčku vytvořeného pomocí nástroje Creative Cloud Packager se v souboru PDApp.log zobrazí následující zpráva:

Exit code: 26 - Media swap required to continue installation, cannot proceed. (Ukončovací kód: 26 – Chcete-li pokračovat v instalaci, je nutné vyměnit média. Nelze pokračovat.)

V souboru protokolu mohou být uvedeny tyto související chyby:

11/22/33 11:22:33:444 | [FATAL] | | ASU | DeploymentManager | DeploymentManager | |  | 525888 | The return code from the Adobe Installer Process is (26).Stopping the installation process.

11/22/33 11:22:33:444 | [ERROR] |  | ASU | DeploymentManager | DeploymentManager | |  | 525888 | Failed to delete payload information ({[šestnáctkový kód]}) from dependency data table in local media db- [různé znaky]

11/22/33 11:22:33:444 | [ERROR] |  | ASU | DeploymentManager | DeploymentManager | |  | 525888 | Failed to Fix dependencies in media db

11/22/33 11:22:33:444 | [ERROR] |  | ASU | DeploymentManager | DeploymentManager | |  | 535848 | Media Failed ([název souboru])

 

Řešení: Opětovné vytvoření balíčku nasazení

V instalačním balíčku chybí soubory. Vytvořte jej znovu. Viz článek Vytvoření balíčků.

Také znovu vytvořte soubor media_db.db a případné související soubory. Odstraňte složku databáze CAPS i její zálohu ze všech počítačů, ve kterých byl balíček nasazen:

Windows

  • Program Files\Common Files\Adobe\caps
  • Program Files\Common Files\Adobe\backup

Mac OS

  • /Library/Application Support/Adobe/caps
  • /Library/Application Support/Adobe/backup
Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.