Nelze spustit zkušební verzi aplikace služby Creative Cloud

Po instalaci zkušební verze aplikace služby Creative Cloud (například aplikace Photoshop) pomocí počítačové aplikace Creative Cloud se zobrazí následující chybová zpráva:

Nelze spustit zkušební verzi

Příčiny, proč nelze zkušební verzi spustit, mohou být následující:

 • Došlo ke změně instalačních nebo spouštěcích souborů produktu.
 • Došlo změně oprávnění k instalačním nebo spouštěcím souborům.

Chcete-li problém vyřešit, vyzkoušejte následující řešení:

Oprávnění ke složce Adobe

Nastavte správně oprávnění ke složce Adobe. Ověřte, zda mají následující uživatelé a skupiny potřebná oprávnění:

Windows

 • Administrators (úplné řízení)
 • SYSTEM (úplné řízení)

Mac OS X

 • Uživatel (úplné řízení)
 • Skupina (úplné řízení)
 • Kdokoli (úplné řízení)

Umístění složky Adobe

 • Windows (32bitová verze): \Program Files\Common Files\Adobe\
 • Windows (64bitová verze): \Program Files (x86)\Common Files\Adobe\
 • macOS:  /Library/Application Support/Adobe/

Chcete-li zobrazit podrobnější informace o ověření oprávnění, vyberte níže příslušný operační systém. K provedení postupu budete potřebovat níže uvedené informace o oprávněních ke složce a jejím umístění.

 • Systémy macOS 10.5 a 10.6
 • Systémy Windows Vista a Windows 7

Ověření oprávnění v jednotlivých operačních systémech

K provedení postupu níže budete potřebovat umístění složky a příslušná oprávnění, která jsou uvedena v řešeních výše. V případě potřeby můžete potřebné informace získat kliknutím na odkaz. V níže uvedeném příkladu je použit název složky Adobe PCD. Namísto této složky dosaďte složku s názvem Solutions.

Mac OS X 10.5 a 10.6

 1. V aplikaci Finder vyhledejte složku, kterou chcete upravit.

 2. Stiskněte klávesu Ctrl a klikněte na složku a poté vyberte možnost Informace.

 3. Rozbalte část Sdílení a oprávnění.

 4. Kliknutím na možnost Podrobnosti zobrazte možnosti vlastníků a skupin.

 5. Klikněte na ikonu zámku v pravém dolním rohu. Po zobrazení výzvy zadejte uživatelské jméno správce a heslo a klikněte na tlačítko OK.

 6. Nastavte oprávnění dle části Oprávnění ke složce Adobe v příslušném řešení.

 7. Klikněte na ikonu ozubeného kola a vyberte možnost Použít pro položky ve složce.

 8. Zavřete dialog Informace.

Systémy Windows Vista a Windows 7

 1. Klikněte na tlačítko Start > Počítač.

 2. Klikněte na tlačítko Uspořádat > Možnosti složky a hledání a pak klikněte na kartu Zobrazení.

 3. V části Upřesnit nastavení zrušte výběr možnosti Používat průvodce sdílením (doporučeno).

 4. Klikněte na tlačítko OK.

 5. V Průzkumníku Windows vyhledejte složku, kterou chcete upravit.

 6. Pravým tlačítkem klikněte na složku Adobe a zvolte příkaz Vlastnosti.

 7. V části Atributy zrušte výběr možnosti Jen pro čtení.

 8. Klikněte na tlačítko Použít a pak kliknutím na tlačítko OK zavřete dialogové okno Potvrdit změnu atributů.

 9. Klikněte na kartu Zabezpečení.

 10. Nastavte oprávnění dle části Oprávnění ke složce Adobe v příslušném řešení.

 11. Změňte nastavení podle následujícího postupu:

  1. Klikněte na možnost Upravit.

  2. Pokud se zobrazí výzva ke zvýšení úrovně oprávnění nástroje Řízení uživatelských účtů, přijměte ji podle zobrazených pokynů.

  3. Proveďte potřebné změny.

 • Aplikaci odinstalujete takto.
 • Chcete-li nainstalovat zkušební verzi aplikace, klikněte v počítačové aplikaci Creative Cloud na možnost Vyzkoušet.

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?