Nelze se přihlásit k produktům | CSXS Infrastruktura, dráha STI 3.0.3

Vydání: Po instalaci opravy CSXS Infrastruktury STI 3.0.3 a po instalaci produktů pomocí média DVD nastává chyba přihlášení na panelu Rozšíření.

Řešení 1: Spusťte počítačovou aplikaci Creative Cloud a proveďte automatickou aktualizaci.

Počítačová aplikace Adobe Creative Cloud se během spuštění aktualizuje automaticky, abyste používali nejaktuálnější verzi. Manuální aktualizaci proveďte jedním z následujících postupů:

  • Windows: V nabídce Start zvolte možnost > Všechny programy > Creative Cloud
  • Mac OS: Poklepejte na Pevný disk > Aplikace > Adobe Creative Cloud.

Řešení 2: Stáhněte aktuální verzi počítačové aplikace Creative Cloud.

Otevřete stránku pro stahování v počítačové aplikaci Creative Cloud a postupujte podle pokynů na obrazovce.

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online