Jak mohu odinstalovat program Adobe Gaming SDK v systému macOS X?

Cíl

Odstraňte soubory aplikace pro Adobe Gaming SDK a zkontrolujte, zda počítačová aplikace Adobe Creative Cloud reflektuje skutečnost, že byla odstraněna.

Prostředí

  • Systém macOS X

Postup

  1. Odstraňte složku Adobe Gaming SDK [číslo verze] ze složky Aplikace.
  2. Spusťte aplikaci Creative Cloud pro počítače. (Klikněte na ikonu  na panelu nabídek systému macOS.)
  3. Stiskněte Příkaz+Volba+R. Zobrazí se dialogové okno s dotazem, zda chcete aplikaci spustit znovu.
  4. V dialogovém okně, které se zobrazí, klikněte na tlačítko Spustit znovu. Díky tomu bude aplikace Creative Cloud znovu skenovat systém a zaregistruje skutečnost, že SDK již není nadále k dispozici.
Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.