Správa zákazníků

Správa zákazníků využívajících program VIP (Value Incentive Plan)

Stránku zákazníků můžete používat k vytváření a správě zákazníků, vytváření autorizací nákupu a sledování stavu všech vašich zákazníků.

Zobrazení podrobností o zákazníkovi

Podrobné informace o všech vašich zákaznících si můžete prohlédnout na stránce s podrobnostmi o zákaznících. Pomocí navigace v levé liště můžete rychle vyfiltrovat seznam zákazníků. Klikněte na jméno zákazníka a po otevření místní nabídky znovu na jeho jméno. Při filtrování seznamu můžete vybrat jednu z následujících možností.

Žádné produkty

Zákazníci přijali pozvání k zapojení se do programu VIP, ale zatím si nevyžádali žádný produkt. Pokud chcete přidat některé produkty, vytvořte autorizaci nákupu.

Poznámka:

Autorizaci nákupu nelze použít u licencí pro zařízení v případě aplikace Acrobat pro podniky, Creative Cloud pro podniky a Creative Cloud pro vzdělávací instituce. Licence si objednávejte přímo u společnosti Adobe.

Nevyřízené požadavky

Zákazníci požadovali okamžitý přístup k produktům prostřednictvím autorizace nákupu, ale pro tyto produkty ještě nebyla podána žádná objednávka.

Požadavky po splatnosti

Zákazníci si vyžádali produkty prostřednictvím autorizace nákupu, ale mají zpoždění s úhradou platby. Odložte pro tyto zákazníky platbu, než dojde k deaktivaci jejich licencí.

Nadcházející prodloužení

Zákazníkům zbývá méně než 60 dní, než začne období pro prodloužení licencí. Začněte tyto zákazníky upozorňovat na jejich nadcházející možnost prodloužení.

Připraveno k prodloužení

U zákazníků nastalo období pro prodloužení odběru a mohou podávat objednávky na prodloužení. Začněte tyto zákazníky upozorňovat na prodloužení.

Poznámka:

Použijte možnost Spravuji já sám a vyfiltrujte si vámi spravované zákazníky. Ve výchozím nastavení se zobrazují všichni zákazníci spravovaní vaší organizací.

Na první pohled vidíte jméno zákazníka, e-mailovou adresu, výroční datum, segment, správce a stav VIP pozvánky.

Kliknutím na ikonu > zcela vpravo otevřete stránku s podrobnostmi. Tato stránka obsahuje (dle relevantnosti) následující části:

 • Podrobnosti o zákazníkovi: Zde jsou uvedeny informace o zákazníkovi, například číslo programu VIP, jméno, adresa a segment trhu.
 • Autorizace licence nevyřízené a v prodlení: Zde se zobrazují objednávky, u kterých se buď čeká na vyřízení, nebo na opožděnou platbu.
 • Produkty: Zde je uveden seznam produktů a licencí.
 • Historie autorizace licencí: Zde je uveden seznam autorizací nákupu a jejich stavů.

Přidání zákazníka

Pokud máte zákazníka, který je připraven k nákupu, přidejte jej do nástroje Reseller Console odesláním pozvánky do programu Value Incentive Plan. Jakmile je pozvánka odeslána, dojde k vydání ID pro VIP a může být podána počáteční objednávka. Kontaktní osoba organizace obdrží e-mailovou pozvánku k zapojení se do programu Value Incentive Plan. Chce-li člen programu VIP pozvánku přijmout, musí se přihlásit prostřednictvím stávajícího nebo nově vytvořeného identifikátoru Adobe ID. Přijetí pozvánky umožní členovi programu VIP přístup ke konzoli Admin Console, ze které může zahájit správu produktů.

 1. Na stránce zákazníků klikněte na panelu nástrojů na možnost Přidat organizaci zákazníka .

 2. V dialogovém okně Přidat organizaci zákazníka zadejte následující údaje:

  • název organizace a segment trhu;
  • typ, tým nebo podnikové nabídky*;
  • oblast, adresa a poštovní směrovací číslo;
  • e-mailová adresa a jméno primární kontaktní osoby v organizaci.
  Poznámka:

  *Tato volba ovlivňuje možnosti produktu, které se v konzoli Admin Console zobrazí, když člen programu VIP vytvoří autorizaci nákupu. Správce účtů může kdykoli přidat libovolný typ nabídky.

 3. Podle potřeby označte pole Vybrat vlastní výroční datum zákazníka. Pomocí této možnosti můžete zákazníkovi nabídnout jako první předplatné vhodné prodloužené předplatné v délce přesahující 12 měsíců, včetně vlastního výročního data. Poté klikněte na tlačítko Další a vyberte zákazníkem požadované výroční datum. Toto datum již nelze později měnit.

 4. Klikněte na tlačítko Pozvat zákazníka.

  Pozor:

  Informace o zákaznících nelze později upravovat. Ujistěte se proto, že v žádném z polí nejsou žádné chyby.

  Kontaktní osoba organizace obdrží e-mailovou pozvánku k zapojení se do programu Value Incentive Plan. Přijetí pozvánky zákazníkem mu umožní přístup ke konzoli Admin Console, ze které může zahájit správu produktů.

Vytvoření autorizace nákupu

Jakmile bude zákazníkovi odeslána pozvánka do programu Value Incentive Plan, dojde obratem k vydání ID pro VIP a zpřístupní se možnost přidávat produkty do vlastního účtu. Produkt můžete přidávat vy (správce účtu) nebo váš zákazník.

Poznámka:

Autorizaci nákupu nelze použít u licencí pro zařízení v případě aplikace Acrobat pro podniky, Creative Cloud pro podniky a Creative Cloud pro vzdělávací instituce. Licence si objednávejte přímo u společnosti Adobe.

Přidat licence

Licence pro zákazníka můžete přidávat pomocí konzole Reseller Console. Přejděte na stránku s podrobnostmi o zákazníkovi a postupujte následovně:

 1. Klikněte na tlačítko Vytvořit novou autorizaci nákupu. Otevře se dialogové okno.

 2. Vyberte produkt ze seznamu a zadejte počet licencí.

 3. Chcete-li přidat další produkty, klikněte na ikonu + a zadejte podrobnosti o produktech.

 4. Volitelně můžete zadat číslo nákupní objednávky, kterou jste obdrželi od zákazníka.

 5. Klikněte na možnost Vytvořit autorizaci nákupu.

Poznámka:

Pokud zákazník překročil dobu splatnosti, možnost nakupovat nové produkty bude zablokována až do splacení všech pohledávek.

Po úspěšném vytvoření autorizace nákupu a přidání produktů obdrží zákazník e-mail informující o přidání produktů. Jakmile zákazník přijme smluvní podmínky programu VIP, správce zákazníka získá přístup ke konzole Admin Console a může začít uživatelům přiřazovat licence.

Poznámka:

Po vytvoření autorizace nákupu nezapomeňte vytvořit objednávku u společnosti Adobe prostřednictvím standardního postupu pro tvorbu objednávek.

Autorizace k přidávání produktů pro členy programu VIP

Jakmile člen programu VIP přidá produkt prostřednictvím konzole Admin Console, obdržíte e-mail s oznámením. Poté je třeba vytvořit objednávku dodatečných produktů u společnosti Adobe.

Poznámka:

Použijte konzolu Reseller Console a určete konkrétní dobu trvání, kterou je třeba objednat. Chcete-li se dozvědět více o výpočtu doby trvání, projděte si informace uvedené v Průvodci programem VIP.

Zrušení autorizace nákupu

Autorizaci nákupu je možné zrušit a produkty odebrat. Zákazník ztratí přístup ke všem produktům, které jsou s danou autorizací nákupu spojeny.

 1. Na stránce s podrobnostmi o zákazníkovi přejděte do oblasti Historie autorizace licencí.

 2. Klikněte na ikonu X. Zrušit lze pouze nevyřízenou autorizaci nákupu.

Pokud jste již společnosti Adobe odeslali objednávku, je třeba zažádat o zpětnou autorizaci.

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li se dozvědět více o programu Adobe Value Incentive Program, projděte si informace uvedené v Průvodci programem VIP.

Pokud potřebujete další pomoc, můžete se na nás obrátit prostřednictvím chatu, telefonu nebo e-mailu.

Podpora prodejních partnerů a prodejců společnosti Adobe

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online