Chyba: „Licencování přestalo fungovat“ | Windows

   Accelerate your creativity by upgrading to the latest versions of your familiar apps.

Enjoy benefits such as cloud storage, file sync across devices, access to Creative Cloud services, and much more.

Problém: Zobrazení chyby „Licencování pro tento produkt přestalo fungovat“

Poznámka:

Tento článek je určen pro sadu Creative Suite 5.5 a dřívější.

Zobrazí se při pokusu o spuštění aplikace Adobe chybová zpráva „Licencování pro tento produkt přestalo fungovat“? Pokud ano, zkuste k řešení problému použít informace na této stránce.

Řešení

Důležitá poznámka: Řešení níže provádějte v uvedeném pořadí. Nepokračujte k dalšímu řešení, pokud jste problém vyřešili pomocí předchozího řešení. Po požití některých z uvedených řešení může být nutné muset znovu zadat licenční data nebo produkt aktivovat. Stejně tak může dojít k blokování spuštění zkušební verze softwaru Adobe.

Řešení 1: Použijte aktualizaci licenční služby.

 1. Zavřete všechny aplikace Adobe.
 2. Stáhněte si nástroj Adobe Licensing Repair Tool.

 3. Spusťte aktualizaci licenční služby:

  1. Rozbalte soubor LicenseRecovery109.zip.

   Důležité: Pomocí nástroje, jako např. WinZip, rozbalte obsah ze zazipovaného souboru.
  2. Dvakrát klikněte na soubor LicenseRecover.exe.
 4. Postupujte podle pokynů na obrazovce.
 5. Spusťte aplikaci Adobe.

  Důležité: Oprava je určena pro produkty Creative Suite 3 nebo 4, Acrobat 8 nebo 9, Photoshop Elements 6, 7 nebo 8, Director a Adobe Technical Communication Suite. Pokud se vám problém nepodařilo vyřešit na první pokus, spusťte opravu znovu a po zobrazení výzvy zvolte možnost 0. Pokud problém přetrvá i po druhém spuštění opravy, přejděte k řešení 2.

Řešení 2: nastavte službu FLEXnet Licensing Service jako Ručně a službu spusťte.

 1. Přejděte do nabídky Start > Ovládací panel.
 2. Dvakrát klikněte na možnost Nástroje pro správu.
 3. Dvakrát klikněte na možnost Služby.
 4. Dvakrát klikněte na možnost FLEXnet Licensing Service a otevřete tak dialogové okno Vlastnosti.
 5. Klikněte na nabídku Typ spouštění a vyberte možnost Ručně.
 6. Klikněte na tlačítko Použít.
 7. V části Stav služeb kliknutím na tlačítko Start spusťte službu.
 8. Klikněte na tlačítko Použít a poté OK.
 9. Zavřete všechna otevřená dialogová okna.
 10. Spusťte aplikaci Adobe.

Poznámka: Pokud se při pokusu o spuštění licenční služby FLEXnet zobrazí chyba „Chyba 5: přístup odepřen“, postupujte následovně:

 1. Otevřete nabídku Start > Spustit a zadejte příkaz services.msc.
 2. Dvakrát klikněte na možnost FLEXnet Licensing Service.
 3. Klikněte na kartu Přihlášení, vyberte možnost „Přihlásit se jako: Tento účet“ a zadejte svůj účet.
 4. Klikněte na tlačítko OK a zavřete okno Služby.
 5. Restartujte systém a řešení 2 opakujte.

Řešení 3: Přejmenujte složku FLEXnet.

V následujícím umístění přejmenujte složku FLEXnet na FLEXnetold:

 • Windows XP:
  C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\FLEXnet
 • Windows Vista nebo Windows 7:
  C:\ProgramData\FLEXnet

Důležité: Odstraněním tohoto souboru přerušíte veškeré aktivní zkušební verze Adobe a ztratíte zbývající dny. 

Řešení 4: Resetujte oprávnění ke složce FLEXnet.

Zavřete všechny aplikace Adobe. Složka FLEXnet obsahuje licenční data k nainstalovaným aplikacím Adobe. Úprava oprávnění k souboru pro složku FLEXnet může podpořit správný zápis licenčních informací. Podle následujících pokynů pro váš operační systém upravte oprávnění ke složce FLEXnet (obsahující data licenční služby).

Poznámka: Toto řešení vyžaduje oprávnění správce pro váš počítač. V systému Windows XP se přihlaste pomocí účtu správce. V systému Windows 7 a Vista zadejte přihlašovací údaje pro správu.

Windows XP Professional

 1. Přejděte do nabídky Start > Ovládací panel.
 2. Dvakrát klikněte na Možnosti složky a potom na kartu Zobrazit.
 3. Přejděte na konec části Další volby nastavení a zrušte označení možnosti Použít jednoduché sdílení souborů (doporučeno).
 4. Klikněte na tlačítko OK.
 5. V okně Průzkumník ovládacích panelů klikněte na adresní řádek, zadejte text%ALLUSERSPROFILE%\Application Data a poté stiskněte klávesu Enter.
 6. Klikněte pravým tlačítkem myši na složku FLEXnet a vyberte možnost Vlastnosti.
 7. V části Atributy zrušte výběr možnosti Pouze pro čtení.
 8. Klikněte na tlačítko Použít a poté kliknutím na tlačítko OK zavřete dialogové okno Potvrdit změnu atributů.
 9. Klikněte na kartu Zabezpečení.
 10. Ujistěte se, že jsou uvedena a nastavena oprávnění Úplná kontrola pro skupinu Správci i Systém.
 11. Klikněte na tlačítko Další volby.
 12. Vyberte možnost Nahradit položky oprávnění ve všech podřízených objektech zde zobrazenými položkami platnými pro podřízený objekt.
 13. Klikněte na kartu Vlastník.
 14. Zvolte možnost Správci.
 15. Vyberte možnost Nahradit vlastníka v subkontejnerech a objektech.
 16. Klikněte na tlačítko OK a poté na tlačítko Ano v dialogovém okně Zabezpečení.
 17. Kliknutím na tlačítko OK zavřete dialogové okno Vlastnosti FLEXnet.
 18. Spusťte aplikaci Adobe.

Windows XP Home

 1. Restartujte systém v nouzovém režimu.
  1. Restartujte systém Windows.
  2. Ještě před spuštěním systému Windows (když se zobrazí zpráva jako např. Pro pokročilé možnosti spuštění) stiskněte klávesu F8.
  3. Zvolte ze seznamu možností spuštění možnost Nouzový režim.

   • Pokud se ve všech rozích plochy nezobrazí nápis Nouzový režim, opakujte kroky 1.1 až 1.3.
   • Pokud se v každém rohu plochy objeví nápis Nouzový režim, přihlaste se jako správce místního počítače.
  4. Pokud dle dialogového okna systém Windows běží v nouzovém režimu, klikněte na tlačítko OK.
 2. Přejděte do nabídky Start > Ovládací panel.
 3. Dvakrát klikněte na Možnosti složky a potom na kartu Zobrazit.
 4. Přejděte na konec části Další volby nastavení a zrušte označení možnosti Použít jednoduché sdílení souborů (doporučeno).
 5. Klikněte na tlačítko OK.
 6. V okně Průzkumník ovládacích panelů klikněte na adresní řádek, zadejte text%ALLUSERSPROFILE%\Application Data a poté stiskněte klávesu Enter.
 7. Klikněte pravým tlačítkem myši na složku FLEXnet a vyberte možnost Vlastnosti.
 8. V části Atributy zrušte výběr možnosti Pouze pro čtení.
 9. Klikněte na tlačítko Použít a poté kliknutím na tlačítko OK zavřete dialogové okno Potvrdit změnu atributů.
 10. Klikněte na kartu Zabezpečení.
 11. Ujistěte se, že jsou uvedena a nastavena oprávnění Úplná kontrola pro skupinu Správci i Systém.
 12. Klikněte na tlačítko Další volby.
 13. Klikněte na kartu Vlastník.
 14. Zvolte možnost Správci.
 15. Vyberte možnost Nahradit vlastníka v subkontejnerech a objektech.
 16. Klikněte na tlačítko Použít a vyberte kartu Oprávnění.
 17. Vyberte možnost Nahradit položky oprávnění ve všech podřízených objektech zde zobrazenými položkami platnými pro podřízený objekt.
 18. Klikněte na tlačítko OK a poté na tlačítko Ano v dialogovém okně Zabezpečení.
 19. Kliknutím na tlačítko OK zavřete dialogové okno Vlastnosti FLEXnet.
 20. Spusťte aplikaci Adobe.

Windows 7 nebo Windows Vista

 1. Přejděte do nabídky Start > Počítač.
 2. Vyberte možnost Uspořádat > Možnosti složky a hledání a klikněte na kartu Zobrazit.
 3. Přejděte na konec části Další volby nastavení a zrušte označení možnosti Používat průvodce sdílením (doporučeno).
 4. Klikněte na tlačítko OK.
 5. V okně Průzkumník počítače klikněte na adresní řádek, zadejte text%ALLUSERSPROFILE% a poté stiskněte klávesu Enter.
 6. Klikněte pravým tlačítkem myši na složku FLEXnet a vyberte možnost Vlastnosti.
 7. V části Atributy zrušte výběr možnosti Pouze pro čtení.
 8. Klikněte na tlačítko Použít a poté kliknutím na tlačítko OK zavřete dialogové okno Potvrdit změnu atributů.
 9. Klikněte na kartu Zabezpečení.
 10. Ujistěte se, že jsou uvedena a nastavena oprávnění Úplná kontrola pro skupinu Správci i Systém. Pokud ne, postupujte takto:
  1. Klikněte na Upravit.
  2. Pokud se zobrazí výzva ke zvýšení úrovně oprávnění (UAC), podle pokynů ji potvrďte.
  3. Proveďte nezbytné změny.
 11. Klikněte na tlačítko Další volby.
 12. Klikněte na kartu Vlastník.
 13. Klikněte na tlačítko Upravit a přijměte případně výzvu ke zvýšení úrovně oprávnění UAC.
 14. V části Změnit vlastníky klikněte na tlačítko Správci.
 15. Vyberte možnost Nahradit vlastníka v subkontejnerech a objektech.
 16. Klikněte na tlačítko Použít a poté na kartu Oprávnění.
 17. Klikněte na tlačítko Upravit a přijměte případně výzvu ke zvýšení úrovně oprávnění UAC.
 18. Vyberte možnost Nahradit položky oprávnění ve všech podřízených objektech zde zobrazenými položkami platnými pro podřízený objekt.
 19. Klikněte na tlačítko OK a poté Ano.
 20. Klikněte na tlačítko OK a poté opět na tlačítko OK v dialogovém okně Zabezpečení Windows.
 21. Kliknutím na tlačítko OK zavřete dialogové okno Další volby nastavení zabezpečení pro FLEXnet.
 22. Kliknutím na tlačítko OK zavřete dialogové okno Vlastnosti FLEXnet.
 23. Spusťte aplikaci Adobe.

Řešení 5: Resetujte oprávnění ke složce Adobe PCD. 

Postupujte podle pokynů z Řešení 4, ale použijte je u následující složky:

C:/Program Files/Common FIles/Adobe PCD

Řešení 6: Odeberte soubor pro záznam deníku SQLite.

Soubor pro záznam deníku je dostupný pouze za určitých okolností, kdy klient využívá databázový soubor s aktivními specifickými volbami. Pokud soubor neexistuje, pokračujte k dalšímu řešení.

 1. Pomocí Průzkumníku přejděte do umístění \Program Files\Common Files\Adobe\Adobe PCD\cache.
 2. Pokud existuje, odstraňte soubor cache.db-journal.
 3. Spusťte aplikaci Adobe.

Řešení 7: (pouze Vista) Synchronizujte virtualizované a nevirtualizované soubory PCD a caps.

Používání aplikací podporujících systém Vista i aplikací, které systém Windows nepodporují, může dojít k tomu, že soubory v umístění C:\Program Files a ve virtuálním úložišti nebudou synchronizovány. Při synchronizaci složek postupujte takto:

 1. Zavřete všechny aplikace Adobe.
 2. Z umístění C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe zkopírujte složku „Adobe PCD“.
 3. Vložte tuto složku do umístění C:\Users\[uživatelské jméno]\AppData\Local\VirtualStore\Program Files (x86)\Common Files\Adobe.
 4. Pokud chcete stávající soubory nahradit/sloučit, vyberte po zobrazení výzvy možnost Ano. V dalším dialogovém okně vyberte možnost Kopírovat a nahradit všechny soubory.
 5. Znovu spusťte aplikaci.
 6. Pokud problém přetrvá, proveďte totéž u složky „caps“, kterou najdete ve stejném umístění (zkopírujte ji do stejného umístění).

Poznámka: Toto řešení může způsobit, že aplikace vykazující problémy i všechny další aplikace Adobe budou znovu vyžadovat zadání sériového čísla.

Případně můžete přejmenovat nebo odstranit složky ve virtuálním úložišti a znovu spustit aplikaci:

 1. Zavřete všechny aplikace Adobe.
 2. Přejděte do umístění C:\Users\[uživatelské jméno]\AppData\Local\VirtualStore\Program Files (x86)\Common Files\Adobe.
 3. Přejmenujte složku Adobe PCD (například na AdobeoldPCD) nebo složku odstraňte.
 4. Spusťte aplikaci.
 5. Pokud problém přetrvá, postupujte stejně také u složky „caps“.

Pokud výše uvedené návrhy problém nevyřeší, odstraňte klíč registru virtual store\Adobe:

 1. Zavřete všechny aplikace Adobe.
 2. Přihlaste se k systému Windows jako správce.
 3. Přejděte do nabídky Start > Všechny programy > Příslušenství > Spustit a zadejte text regedit.
 4. V dialogovém okně Řízení uživatelských účtů klikněte na tlačítko Pokračovat.
 5. Výběrem možnosti Soubor > Exportovat vytvořte záložní kopii registru. Zálohu vhodně pojmenujte a uložte ji do dobře zapamatovatelného umístění.
 6. Klikněte pravým tlačítkem na registr HKEY_LOCAL_MACHINE > SOFTWARE > Classes > VirtualStore > MACHINE > SOFTWARE > Adobe
 7. Vyberte možnost Odstranit. Ukončete registr.
 8. Spusťte aplikaci.

Poznámka: Toto řešení může způsobit, že aplikace vykazující problémy i všechny další aplikace Adobe budou znovu vyžadovat zadání sériového čísla.

Řešení 8: Přeinstalujte aplikaci.

UPOZORNĚNÍ! Tento krok vyžaduje úplnou odinstalaci a opětovnou instalaci všech aplikací Adobe CS3 a CS4, stejně jako aplikace Acrobat 8 a 9. Instalace softwaru Adobe je podmíněna oprávněním správce. Přihlaste se k účtu správce a postupujte následovně. Další informace naleznete v dokumentaci k operačnímu systému.

 1. Přejděte do nabídky Start > Ovládací panel.
 2. Dvakrát klikněte na možnost Funkce a programy (Windows 7/Vista) nebo Přidat nebo odebrat programy (XP).
 3. Označte svůj produkt Adobe a klikněte na tlačítko Změnit/Odebrat.
 4. Odeberte software podle pokynů na obrazovce.
 5. Opakujte kroky 3 a 4 také u zbývajících produktů Adobe CS3/CS4, Acrobat 8/9.
 6. Odstraňte následující složky:
  C:\Program Files\Common Files\Adobe\Adobe PCD
  C:\Program Files\Common Files\Adobe\caps
  C:\Program Files\Common Files\Adobe\backup

 7. Přejděte do nabídky Start > Vypnout, vyberte možnost Restartovat a klikněte na tlačítko OK.
 8. Z původního média nainstalujte potřebné produkty Adobe.
 9. Spusťte aplikace Adobe.

Další informace

Tato chyba může být způsobena různými problémy, včetně následujících:

 • Pokud dojde k chybě okamžitě po instalaci, je někdy nezbytné provést aktualizaci komponenty, aby byla kompatibilní s vaším operačním systémem. Nebo komponenta vyžaduje mírně odlišnou konfiguraci vhodnou pro váš systém.
 • Pokud se vám již dříve podařilo aplikaci úspěšně alespoň jednou spustit, nebo pokud jste ji pravidelně používali, problém pravděpodobně souvisí se systémovými prostředky.  (Možné příčiny jsou nedostatek paměti, nedostatek místa na disku nebo současné spuštění více programů.) Výsledkem může být dočasné selhání licenčního systému nebo poškození trvalých licenčních dat.
 • Pokud bude proces instalace přerušen, může taková situace zabránit správnému fungování licenčního systému.
 • Pokud jste dříve využívali předběžnou verzi softwaru, je možné, že používáte dočasné sériové číslo, které má definovanou platnost. V takovém případě přejděte k tématu Chyba „Licencování pro tento produkt přestalo fungovat“ | CS4, CS5.

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?