Instalace produktů Creative Suite z počítače | CS5, CS5.5, CS6

Pokud chcete provést instalaci z počítače, musíte si vytvořit bod instalace z počítače. Bod instalace se vytvoří z původního instalačního programu a slouží jako zdrojový obraz instalace z počítače nebo tiché instalace.

Vytvoření bodu instalace z počítače z instalačního disku DVD

 1. Na ploše vytvořte složku: Klikněte pravým tlačítkem a zvolte možnost Nová složka (Windows) nebo podržte klávesu Control a klikněte a vyberte možnost Nový > Složka (Mac OS). Složku pojmenujte „Adobe CS5“, „Adobe CS5.5“ nebo „Adobe CS6“.

 2. Do jednotky DVD počítače vložte první instalační disk produktu Adobe Creative Suite. Pokud se otevře okno instalace nebo nastavení, zavřete ho.

 3. V Průzkumníku (Windows) nebo aplikaci Finder (Mac OS) vyberte složku Adobe CS5, CS5.5 nebo CS6 na instalačním disku. Zkopírujte ji do složky, kterou jste vytvořili na ploše:

  • Vyberte složku Adobe CS5, CS5.5 nebo CS6 na instalačním disku a stiskněte klávesy Ctrl+C (Windows) nebo Command+C (Mac OS).
  • Vyhledejte příslušnou složku Adobe CS5, Adobe CS5.5 nebo Adobe CS6, kterou jste vytvořili na ploše.
  • Stiskněte klávesy Ctrl+V (Windows) nebo Command+V (Mac OS).
   Důležité: Případně vyberte možnost přepsat všechny soubory.
 4. Do jednotky DVD počítače vložte druhý instalační disk produktu Adobe Creative Suite.

 5. V Průzkumníku (Windows) nebo aplikaci Finder (Mac OS) vyhledejte složku Payloads ve složce Adobe CS5, CS5.5 nebo CS6 na instalačním disku. Složku Payloads zkopírujte do příslušné složky Adobe CS5, Adobe CS5.5 nebo Adobe CS6 na ploše.

Instalace produktu Adobe Creative Suite 5, CS5.5 nebo CS6 z bodu instalace z počítače

 1. Na ploše otevřete složku Adobe CS5, Adobe CS5.5 nebo Adobe CS6 a dvakrát klikněte na soubor Setup produktu.

 2. Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Důležité: Pokud jste během instalace vyzváni k vložení disku, znamená to, že se některé položky při vytváření bodu instalace správně nezkopírovaly. Ujistěte se, že máte pouze jednu složku Payloads a že všechny soubory Payload jsou ve složce Payload.

Nadále potřebujete pomoc?

Pokud se vám v pravém horním rohu zobrazí tlačítko pro chatování, můžete chatovat s odborníkem zákaznických služeb. Nebo můžete vyzkoušet další možnosti poskytování podpory společnosti Adobe. Připravte si své sériové číslo. Pokud nevíte, jak sériové číslo zjistit, přečtěte si článek Vyhledání sériového čísla produktu (tn_15290).

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.