Produkt Digital Publishing Solution (DPS 2015) je nyní součástí služeb Adobe Experience Manager Mobile.
Chybová zpráva

Chyba při odesílání binárního souboru do účtu ve službě iTunes

Při odesílání binárního souboru do účtu ve službě iTunes Connect se zobrazí chybová zpráva informující o tom, že

soubor info.plist aplikace Newsstand musí obsahovat položku UINewsstandApp=True.

K této chybě dochází kvůli změně ve službě iTunes Connect od společnosti Apple, kdy již není možné zadat pro aplikaci kategorii Newsstand (Kiosek).

Řešení: Vyberte pro aplikaci kategorii Magazines (Časopisy)

Pokud jako kategorii (nebo podkategorii) aplikace vyberete možnost Magazines (Časopisy), bude služba iTunes Connect vyžadovat, aby byl příznak Newsstand nastaven v souboru info.plist na hodnotu true. Jinak bude aplikace odmítnuta. 

Dříve musela být předplatná s automatickým obnovováním v kategorii Newsstand (Kiosek). 

Nyní můžete pro předplatná s automatickým obnovováním použít libovolnou kategorii, takže po změně kategorie na možnost News (Zprávy) (a odebrání všech odkazů na kategorii Magazines v podkategoriích) bude při odeslání příznak Newsstand v souboru info.plist ignorován a aplikace se úspěšně odešle. 

Souhrn:

  • Pro aplikace, pro které je ve službě iTunes v nastavení kategorie nebo podkategorie vybrána možnost Magazines (Časopisy), musí být příznak Newsstand v souboru info.plist nastaven na hodnotu true.
  • U aplikací, které nejsou nastaveny na kategorii nebo podkategorii Magazines (Časopisy), bude příznak Newsstand v souboru info.plist ignorován.
  • Nyní je možné mít předplatná s automatickým obnovováním v libovolné kategorii (pokud se nejedná o zdarma poskytované předplatné). Pro zdarma poskytované předplatné musí být nadále použita kategorie Magazines (Časopisy).