Publish Online

 1. Příručka uživatele aplikace InDesign
 2. Seznámení se s aplikací InDesign
  1. Úvod do aplikace InDesign
   1. Co je v aplikaci InDesign nového
   2. Systémové požadavky
   3. Běžné dotazy
   4. Používání knihoven Creative Cloud
  2. Pracovní plocha
   1. Základy práce s pracovní plochou
   2. Panel nástrojů
   3. Nastavení předvoleb
   4. Dotyková pracovní plocha
   5. Výchozí klávesové zkratky
   6. Obnovení dokumentu a vrácení akce
   7. Rozšíření Capture
 3. Vytváření a rozložení dokumentů
  1. Dokumenty a stránky
   1. Vytváření dokumentů
   2. Práce se vzorovými stránkami
   3. Práce se stránkami dokumentu
   4. Nastavení velikosti stránky, okrajů a spadávky
   5. Práce se soubory a šablonami
   6. Vytváření souborů knih
   7. Přidání základního číslování stran
   8. Číslování stránek, kapitol a oddílů
   9. Převod dokumentů QuarkXPress a PageMaker
   10. Sdílení obsahu
   11. Základy práce se spravovanými soubory
   12. Ukládání dokumentů
  2. Mřížky
   1. Mřížky
   2. Formátování mřížek
  3. Pomůcky k rozvržení
   1. Pravítka
 4. Přidání obsahu
  1. Text
   1. Přidání textu do rámečků
   2. Zřetězení textu
   3. Arabské a hebrejské funkce v aplikaci InDesign
   4. Vytvoření textu na cestě
   5. Odrážky a číslování
   6. Glyfy a speciální znaky
   7. Sazba textu
   8. Textové proměnné
   9. Vytváření kódů QR
   10. Úpravy textu
   11. Zarovnání textu
   12. Obtékání textu kolem objektů
   13. Ukotvené objekty
   14. Připojený obsah
   15. Formátování odstavců
   16. Formátování znaků
   17. Hledání a nahrazování
   18. Kontrola pravopisu a jazykové slovníky
  2. Typografie
   1. Používání písem v aplikaci InDesign
   2. Vyrovnání párů a prostrkání
  3. Formátování textu
   1. Formátování textu
   2. Tabulátory a odsazení
  4. Kontrola textu
   1. Sledování a posouzení změn
   2. Přidání redakčních poznámek v aplikaci InDesign
   3. Import poznámek souboru PDF
  5. Přidání odkazů
   1. Vytváření tabulky obsahu
   2. Poznámky pod čarou
   3. Vytvoření rejstříku
   4. Poznámky na konci
   5. Popisky
  6. Styly
   1. Odstavcové a znakové styly
   2. Styly objektů
   3. Iniciály a vnořené styly
   4. Práce se styly
   5. Proklad
  7. Tabulky
   1. Formátování tabulek
   2. Vytváření tabulek
   3. Styly tabulek a buněk
   4. Výběr a úpravy tabulek
   5. Tahy a výplně tabulky
  8. Interaktivita
   1. Hypertextové odkazy
   2. Dynamické dokumenty PDF
   3. Záložky
   4. Tlačítka
   5. Formuláře
   6. Animace
   7. Křížové odkazy
   8. Struktura souborů PDF
   9. Přechody stránky
   10. Filmy a zvuky
   11. Formuláře
  9. Grafika
   1. Cesty a tvary
   2. Kreslení nástrojem tužka
   3. Kreslení nástrojem pero
   4. Použití nastavení čar (tahů) 
   5. Složené cesty a tvary
   6. Úpravy cest
   7. Ořezové cesty
   8. Změna vzhledu rohu
   9. Zarovnání a rozmístění objektů
   10. Propojená a vložená grafika
   11. Integrace datových zdrojů AEM
  10. Barvy a průhlednost
   1. Použití barvy
   2. Použití barev z importované grafiky
   3. Práce se vzorky barev
   4. Míchání tiskových barev
   5. Odstíny
   6. Přímé a výtažkové barvy
   7. Prolnutí barev
   8. Přechody
   9. Sloučení průhledné kresby
   10. Použití efektů průhlednosti
 5. Sdílení
  1. Sdílení a spolupráce        
  2. Sdílení kvůli hodnocení
  3. Recenze sdíleného dokumentu aplikace InDesign
  4. Správa zpětné vazby 
 6. Publikování
  1. Export a publikování
   1. Publish Online
   2. Export obsahu do formátu EPUB
   3. Možnosti Adobe PDF
   4. Exportování obsahu do HTML
   5. Export do Adobe PDF
   6. Export do formátu JPEG
   7. Export do formátu HTML
   8. Přehled řešení DPS a AEM Mobile
  2. Tisk
   1. Tisk brožur
   2. Tiskové značky a spadávky
   3. Tisk dokumentů
   4. Tiskové barvy, výtažky a hustota rastru
   5. Přetisk
   6. Vytváření souborů PostScript a EPS
   7. Kontrola souborů před výstupem používaná před předáním souborů
   8. Tisk miniatur a dokumentů nadměrné velikosti
   9. Příprava souborů PDF pro poskytovatele služeb
   10. Příprava tisku barevných výtažků
 7. Rozšíření aplikace InDesign
  1. Automatizace
   1. Sloučení dat
   2. Zásuvné moduly
   3. Rozšíření Capture v aplikaci InDesign
   4. Skriptování

Co je to funkce Publish Online?

Pomocí funkce Publish Online můžete znovu použít své dokumenty určené pro tisk, a to jejich publikováním online. Můžete publikovat digitální verzi dokumentu aplikace InDesign, která bude fungovat na všech zařízeních a v libovolném moderním webovém prohlížeči bez nutnosti instalovat zásuvný modul.

Pomocí funkcí aplikace InDesign pro interaktivní tvorbu můžete publikovat obohacený dokument aplikace InDesign, včetně tlačítek, prezentací, animací, zvuku a videa, který zajistí bohatší zážitek z prohlížení dokumentu.

Po publikování dokumentů můžete adresu URL online dokumentu poskytnout libovolné osobě, které se dokument zobrazí v krásném, byť jednoduchém prostředí určeném pro čtení na libovolném zařízení a na libovolné platformě. Online dokument můžete dokonce jediným kliknutím sdílet na sociálních sítích, jako jsou Facebook a Twitter nebo prostřednictvím e‑mailu. Dokument lze také vložit do libovolného webu nebo blogu pomocí kódu vložení zobrazeného kliknutím na možnost vložení v rozvržení prohlížení.

Zde jsou dva ukázkové interaktivní dokumenty publikované pomocí aplikace InDesign CC 2015.

Dvojstránka s více stránkami

Můžete vytvořit dokument aplikace InDesign obsahující dvojstránky s více než dvěma stránkami; publikovaný dokument zobrazí na dvojstránce více stránek stejným způsobem jako v aplikaci InDesign.

Publikování dokumentů s různou velikostí stránek

Publikujte dokumenty obsahující stránky o různých velikostech. Zveřejněný dokument si pamatuje velikost jednotlivých stránek a zobrazuje náležitě jejich obsah.

Textové hypervazby

Textové hypervazby jsou zachovány i v publikovaném dokumentu. InDesign zachová v publikovaném dokumentu všechny typy hypervazeb:

 • Adresy URL
 • E-mailové adresy
 • Cíle stránek
 • Značky obsahu
 • Rejstříkové značky
 • Křížové odkazy

Rozlišení obrazu

Obrázky v publikovaném výstupu mohou mít rozlišení 96 PPI a tato hodnota je výchozí hodnota pro lepší kvalitu obrazů ve výstupu.

Práce v mobilech a na tabletech Získáte bohaté zobrazení publikovaných dokumentů aplikace InDesign na mobilních zařízeních.

 • Vylepšení s cílem dosažení plynulejších přechodů stránek pomocí gesta potáhnutí prstem.
 • Dialog Sdílet se nyní zobrazuje přes celou obrazovku.
 • Optimalizované rozvržení miniatur v mobilních zařízeních pro lepší zobrazování a přístupnost.

Na tabletech je k dispozici pohodlné zobrazení miniatur s možností posouvání.

Mobilní a tabletová zobrazení

Volby sdílení

Publikované dokumenty můžete sdílet na Twitteru a e‑mailem. Můžete také čtenářům nabídnout možnost stáhnout si dokument jako PDF.

Volby sdílení

Publikované dokumenty můžete sdílet na Twitteru a e‑mailem.

Efekt průhlednosti

Dokumenty publikované online podporují průhlednost a další efekty s režimy prolnutí. Jedinými výjimkami jsou textové rámečky, skupiny, tlačítka, objekty s animací a MSO překrývající se s objekty obsahujícími průhlednost.

Aktualizace zveřejněných dokumentů

Publikovaný dokument můžete aktualizovat aktualizováním zdroje a opakovaným publikováním.

Publikování dokumentu aplikace InDesign online

 1. Pokud chcete aktuální dokument publikovat online, klikněte na tlačítko Publish Online v pruhu aplikace nebo klikněte na Soubor > Publish Online.

  Zobrazí se dialogové okno Možnosti služby Publish Online.

 2. Na kartě Všeobecné dialogu Publish Online zadejte následující informace:

  Titul

  Titul online dokumentu.

  Tento název se zobrazí jako titul publikovaného výstupu v prohlížeči.

  Titul se také zobrazí v nabídce Nedávno zveřejněné (Soubor > Nedávno zveřejněné) a na řídicím panelu funkce Publish Online.

  Popis

  Popis online dokumentu.

  Tento údaj se zobrazí na řídicím panelu funkce Publish Online a na Facebooku, pokud tam dokument budete sdílet.

  Stránky

  Vyberte, jestli chcete exportovat všechny stránky nebo určitý rozsah stránek aktuálního dokumentu.

  Exportovat jako

  Určete, jak se mají stránky zobrazit online ve webovém prohlížeči.

  Jediný soubor

  Zobrazí v prohlížeči vždy pouze jednu stránku

  Dvojstránky

  Zobrazí v prohlížeči dvě stránky současně.

  Povolte čtenářům stahování dokumentu ve formátu PDF (tisk)

  Tuto volbu vyberte v případě, že chcete, aby uživatelé mohli stahovat váš dokument ve formátu PDF pro tisk.

  Skrytí voleb Sdílet a vložit ve zveřejněném dokumentu

  Tuto možnost vyberte, pokud nechcete, aby čtenáři dokumentu ve vašem publikovaném dokumentu viděli tlačítka pro sdílení nebo vkládání.

  Pokud znovu publikujete existující dokument. Klikněte na možnost Aktualizovat stávající dokument a v rozbalovacím seznamu Vyberte stávající dokument k aktualizaci vyberte příslušný titul dokumentu. Podle potřeby změňte nastavení pro publikování online.

 3. Na kartě Další volby zadejte následující informace:

  Vyberte miniaturu

  Vyberte obálku pro svůj publikovaný dokument. Tato miniatura se zobrazí společně s titulem a popisem v dialogu Publish Online v průběhu odesílání. Tato miniatura se objeví také po sdílení souboru na síti Facebook.

  První stránka

  Určuje, že se první stránka dokumentu aplikace InDesign použije jako miniatura obálky

  Zvolená stránka

  Vyberte stránku dokumentu aplikace InDesign, která se použije jako miniatura obálky

  Výběr obrazu

  Vyberte externí obraz, který se stane miniaturou obálky

  Nastavení obrazu

  Určete, jak se mají exportovat obrazy dokumentů

  Automaticky **doporučeno**

  Aplikace InDesign rozhodne, s ohledem na optimalizaci výkonu, jak budou dokumenty exportovány. K dispozici jsou možnosti JPEG, GIF a PNG.

  Rozlišení

  Určete rozlišení obrazů. K dispozici jsou možnosti Standardní (optimalizované aplikací InDesign) a HiDPi (optimalizované aplikací InDesign pro vysoké rozlišení).

  Poznámka: Obrazy v rozlišení HiDPI mohou výrazně prodloužit čas načítání stránky a množství dat, které uživatelé musí stáhnout.

  Kvalita obrazu JPEG

  Pokud je formát obrazu nastaven na JPEG, nabízí tato volba několik možností pro kvalitu obrazu.

  Paleta Volby GIF

  Pokud je formát obrazu nastaven na GIF, nabízí tato možnost několik palet pro vykreslení formátu GIF.

 4. Kliknutím na tlačítko Publikovat publikujte dokument online.

  Zobrazí se dialogové okno Publish Online:

  • V levé části dialogového okna se zobrazí miniatura, titul a popis.
  • Proces se zobrazuje na pravé straně.
  Dialogové okno Publish Online

 5. Kliknutím v dialogovém okně Publish Online na tlačítko Zrušit odesílání můžete zastavit a vrátit zpět proces odesílání.

 6. Kliknutím na tlačítko Zavřít můžete minimalizovat toto dialogové okno do tlačítka Publish Online v pruhu aplikace.

  Poznámka:

  Minimalizováním dialogu Publish Online nezastavíte proces funkce Publish Online. Můžete ale pokračovat v práci na aktuálním nebo libovolném jiném dokumentu aplikace InDesign.

 7. Kliknutím na tlačítko Publish Online v pruhu aplikace otevřete dialogové okno Publish Online.

 8. Po publikování dokumentu online můžete v dialogovém okně Publish Online zvolit následující možnosti:

  Úspěšně publikovaný dokument

  Zobrazení dokumentu

  Otevře online dokument ve výchozím webovém prohlížeči.

  Kopírovat

  Zkopíruje adresu URL online dokumentu.

  Sdílet na Facebooku

  Sdílí adresu URL dokumentu na Facebooku.

  Sdílet na Twitteru

  Vystavte URL dokumentu na Twitteru.

  Odeslat URL e‑mailem

  Sdílejte dokument pomocí výchozího e‑mailového klientu.

Výstup online dokumentu

Publikovaný online dokument nabízí celou řadu voleb pro zobrazení a sdílení.

Možnosti prohlížení a sdílení pro publikovaný online dokument

A (Přepnout miniatury)

Zobrazí/skryje pruh miniatur zobrazující miniatury všech stránek v publikovaném výstupu.

B (Zvětšit zobrazení)

Zvětší aktuální stránku.

C (Zmenšit zobrazení)

Zmenší aktuální stránku.

D (Na celou obrazovku)

Zobrazí aktuální stránku v režimu na celou obrazovku.

E (Sdílet)

Otevře dialogové okno Share Publication (Sdílet publikaci). Toto dialogové okno obsahuje možnosti sdílení pro zkopírování adresy URL aktuálního dokumentu (a její sdílení prostřednictvím e‑mailu) nebo pro sdílení dokumentu na Facebooku.

F (Vložit)

Zkopírujte kód potřebný k vložení výstupu do svého webu. Můžete také určit počáteční stránku dokumentu a vložený výstup se otevře na vybraném číslu stránky. Pokud nechcete, aby čtenáři dokument zobrazili na celou obrazovku, vyberte možnost Zakázat zobrazení vloženého okna na celou obrazovku.

Poznámka:

(EF) Možnosti Sdílet a Vložit nejsou dostupné, pokud jste při publikování dokumentu zvolili možnost Skrytí voleb Sdílet a Vložit v publikovaném dokumentu.

G (Stáhnout PDF)

Stáhněte si výstup ve formátu PDF pro tisk.

H (Vypnout zvuk)

Ztlumí veškerý zvuk a video v aktuálním dokumentu.

I (Oznámit zneužití)

Otevře dialog Oznámit zneužití. Toto dialogové okno obsahuje možnosti pro upřesnění typu zneužití a vaše informace.

Nedávno zveřejněné dokumenty

V nabídce Nedávno zveřejněné se zobrazí seznam pěti naposledy publikovaných dokumentů.

Kliknutím na dokument v tomto seznamu otevřete publikovaný výstup ve výchozím prohlížeči.

 1. Chcete-li zobrazit seznam nedávno zveřejněných dokumentů, vyberte příkaz Soubor > Nedávno zveřejněné.

Používání řídicího panelu funkce Publish Online

InDesign nabízí řídicí panel funkce Publish Online, ve kterém můžete pracovat se všemi publikovanými dokumenty. Řídicí panel funkce Publish Online si můžete v aplikaci InDesign zobrazit vybráním možnosti soubor > Řídicí panel Publish Online. V řídicím panelu jsou dvě karty.

Document Trends (Trendy dokumentů)

Na kartě Document Trends (Trendy dokumentů) se zobrazuje seznam dokumentů, které jste publikovali.

trendy dokumentů
Řídicí panel Publish Online

Analytics (Analýzy)

Na této kartě najdete analytické informace o jednotlivých dokumentech, které jste publikovali.

Share (Sdílet)

Otevře dialogové okno Share Publication (Sdílet publikaci). Toto dialogové okno obsahuje možnosti sdílení pro zkopírování adresy URL aktuálního dokumentu (a její sdílení prostřednictvím e‑mailu) nebo pro sdílení dokumentu na Facebooku.

Embed (Vložit)

Zkopírujte kód potřebný k vložení výstupu do svého webu. Můžete také určit počáteční stránku dokumentu a vložený výstup se otevře na vybraném číslu stránky. Pokud nechcete, aby čtenáři dokument zobrazili na celou obrazovku, vyberte v možnostech Vložit možnost Disable full screen for embed window (Zakázat zobrazení vloženého okna na celou obrazovku).

Delete (Odstranit)

Umožňuje odstranit publikovaný dokument.

Overview (Přehled)

Overview (Přehled)

Na této kartě najdete podrobné informace o všech dokumentech, které jste publikovali.

Overview (Přehled)
Overview (Přehled)

Views (Zobrazení)

Počet zobrazení vašich publikovaných dokumentů.

Readers (Čtenáři)

Počet uživatelů, kteří publikované dokumenty zobrazili.

Avg. Read Time (Prům. doba čtení)

Průměrná doba, kterou uživatel strávil interakcí s publikovaným dokumentem během jednoho zobrazení.

Total Read Time (Celková doba čtení)

Celková doba, kterou všichni uživatelé strávili aktivním zobrazením vašich publikovaných dokumentů.

Views On Devices (Zobrazení na zařízeních)

Rozložení celkového počtu zobrazení na počítačích, mobilech a tabletech.

Vypnutí nebo zapnutí funkce Publish Online

Funkce Publish Online je ve výchozím nastavení dostupná po nainstalování aplikace InDesign 2015. Odkazy uživatelského rozhraní aplikace InDesign spojené s touto funkcí můžete ale odebrat.

 1. Chcete-li otevřít dialogové okno Předvolby, vyberte možnost Úpravy > Předvolby > Všeobecné.

 2. V dialogu Předvolby přejděte na kartu Publish Online.

 3. Chcete-li odebrat odkazy v uživatelském rozhraní, zrušte zaškrtnutí políčka Publish Online a klikněte na tlačítko OK.

Funkce Publish online je teď bezpečnější.

Při používání vloženého obsahu HTML v dokumentech InDesign nově aplikace InDesign podporuje možnost publikovat tyto dokumenty online na vybraných webech.

Nepodporovaný obsah HTML se v publikovaném dokumentu zobrazí jako blokovaný.

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.