Produkt Digital Publishing Solution (DPS 2015) je nyní součástí služeb Adobe Experience Manager Mobile.

Seznam povolených serverů, které jsou používány pro služby Adobe Experience Manager Mobile

IT oddělení mohou na seznam povolených serverů umístit servery zapojené do zajištění funkčnosti služeb Adobe Experience Manager Mobile. Komunikace se servery pak probíhá bez zábran a nevyžaduje ověření uživatele. V následující části jsou vypsány servery používané komponentami služeb Adobe Experience Manager Mobile.

Tyto domény používají dynamické konfigurace IP adres. Vytváření seznamů povolených serverů podle IP adres získaných z dotazu DNS v jediném okamžiku proto není spolehlivé. IP adresy pro tyto DNS záznamy mohou být kdykoliv odstraněny a přidány na základě metod služeb Amazon Web Services (AWS) odolných proti selhání a rozšiřitelných možností serveru.

Portál služeb Adobe Experience Manager Mobile

Portál služeb Adobe Experience Manager Mobile

 • http://aemmobile.adobe.com
 • https://aemmobile.adobe.com
 • https://adobedigitalpublishingportal.d1.sc.omtrdc.net
 • https://ps*.pubnub.com (bude se lišit v závislosti na vyrovnávání zátěže, například https://ps14.pubnub.com)
 • https://dpm.demdex.net
 • https://adobe.demdex.net
 • https://wwwimages2.adobe.com
Služba Správa přihlášení/účtů:
 • https://ims-na1.adobelogin.com (služba správy identit)
 • https://amas.publish.adobe.io (služba správy účtů a autorizace)
Obsahové/publikační služby:
 • https://pecs.publish.adobe.io (produkční služba)
 • https://ings.publish.adobe.io (příjmová služba)
 • https://ps.publish.adobe.io (produktová služba)
Migrační služba:
 • https://migs.publish.adobe.io
 • https://geo*.adobe.com (může se lišit, například https://geo2.adobe.com)
 • https://universal.iperceptions.com
 • https://origin.adobe-dcfs.com
Analytická služba:
 • http://www.adobe.com
 • https://www.adobe.com/cz
 • https://mobilemarketing.adobe.com
 • https://omniture.tt.omtrdc.net
 • https://adobe.tt.omtrdc.net
 • https://my.omniture.com
 • https://www.omniture-static.com
 • https://sc-css-1.omniture.com
 • https://scripts.omniture.com
Služba pro tvorbu aplikací:
 • https://ab.publish.adobe.io
 • https://dps-ab-prod-s3-service-*.s3.amazonaws.com (bude se lišit, například https://dps-ab-prod-s3-service-1xe1vppi79wya.s3.amazonaws.com)
 • https://s3.amazonaws.com
Oznamovací služba:
 • https://rps.publish.adobe.io
Písma:
 • https://fonts.adobe.com
 • https://use.typekit.net
 • https://p.typekit.net
Ladění protokolování:
 • https://sstats.adobe.com
 • https://universal.iperceptions.com
Jiná:
 • https://helpx.adobe.com/cz/ (podpora)
 • https://api.behance.net (integrace služby Behance)
 • https://assets.adobedtm.com
 • https://universal.iperceptions.com
 • https://*.vo.msecnd.net (bude se lišit, například https://az452423.vo.msecnd.net)
 • https://*.cloudfront.net (bude se lišit, například https://d13itkw33a7sus.cloudfront.net)
 

Aplikace Adobe Experience Manager Mobile (včetně Adobe Preflight)

 • http://adobepublish*.sc.omtrdc.net (analytická služba, bude se lišit v závislosti na datovém centru použitém danou aplikací, například http://adobepublishdallas1.sc.omtrdc.net)
 • https://edge.publish.adobe.com (zdroj stahování obsahu)
 • https://mobile-collector.newrelic.com (protokoly výkonu a selhání)
 • https://es.publish.adobe.com (služba oprávnění)
 • https://cs.publish.adobe.com (konfigurační služba)
 • https://rps.publish.adobe.io (oznamovací služba Rich Push)
 • https://logs.aemmobile.adobe.com (ladění protokolování)

 

Webový prohlížeč služeb Adobe Experience Manager Mobile

 • https://viewer.aemmobile.adobe.com
 • https://edge.publish.adobe.com (zdroj obsahu)
 • https://es.publish.adobe.com (služba oprávnění)
 • http://adobedigitalpublishingjupiter*.sc.omtrdc.net (analytická služba, bude se lišit v závislosti na umístění datového centra, například http://adobedigitalpublishingjupitersanjose.sc.omtrdc.net)