Produkt Digital Publishing Solution (DPS 2015) je nyní součástí služeb Adobe Experience Manager Mobile.

Při přístupu ke službám Experience Manager Mobile pomocí prohlížeče se zapnutým softwarem pro blokování reklam může uživatel zaznamenat následující problémy:   

  • Při vytváření článku nebo entity s názvem, jehož součástí je řetězec „advert“ (reklama), se jeho vytvoření nezdaří.   
  • Při pokusu o publikování migrované kolekce obsahující reklamy se publikování nezdaří.

K těmto problémům dochází i v případě, že je doména publish.adobe.com uvedena v seznamu povolených domén.

Aktuálním alternativním řešením je vypnout v prohlížeči při používání služeb na vyžádání nástroj pro blokování reklam.