Produkt Digital Publishing Solution (DPS 2015) je nyní součástí služeb Adobe Experience Manager Mobile.

Pokud se karty v rozvržení nezobrazují dle očekávání, zkontrolujte některé běžné příčiny uvedené níže:

  • Pořadí pravidel mapování je chybné: Ověřte, že se vaše obecná pravidla mapování nachází v dolní části seznamu a že konkrétnější pravidla mapování se nachází v horní části. Při vytvoření pravidla se pravidlo přidá do horní části seznamu. Po přidání pravidel dvakrát zkontrolujte, zda se zobrazují ve správném pořadí.
  • Karta obsahuje příliš mnoho sloupců: Pokud karta obsahuje více sloupců než rozvržení, ve kterém se zobrazí, obsah, který se mapuje na danou kartu, se nezobrazí na stránce procházení, na kterou je rozvržení použito. Ověřte, zda karta neobsahuje více sloupců než její rozvržení.
  • Testujete se zveřejněným obsahem: Pokud testujete své rozvržení a karty se zveřejněným obsahem, můžete vidět, že se vaše stránka procházení neaktualizuje ve vaší aplikaci po dobu tří až pěti minut. U publikovaného obsahu vzniká prodleva, když jsou prostředky nasazovány do serverů stahování. Společnost Adobe doporučuje používat při vytváření a testování rozvržení aplikaci Preview. Po provedení změny použijte ikonu Náhled, aby se změny zobrazily rychleji.