Produkt Digital Publishing Solution (DPS 2015) je nyní součástí služeb Adobe Experience Manager Mobile.

V aplikaci se nezobrazuje obsah

Můj obsah se v mé aplikaci nezobrazí.

Řešení

Vyzkoušejte následující postupy:

  • Pokud máte při vytváření aplikace aktivován náhled, klikněte v části pro obsah a rozvržení portálu na ikonu náhledu. Tím zajistíte, že bude obsah k dispozici v aplikaci pro náhled.
Obsah a rozvržení
  • Ověřte, že jste vytvořili kolekci s alespoň jedním článkem a že jste tuto kolekci přidali do kolekce nejvyšší úrovně. Kolekce nejvyšší úrovně je v závislosti na nastavení projektu označována jako „výchozí“ kolekce nebo kolekce „výchozího telefonu“ a „výchozího tabletu“.
  • Ověřte, zda je váš obsah dostupný v aplikaci. Pokud například vytvoříte a publikujete kolekci, nezapomeňte ji přidat do stávající kolekce, aby ji uživatelé dokázali najít.
Kolekce
  • Pokud se obsah zobrazí správně v tabletu, ale nikoli v telefonu (nebo naopak), zkontrolujte nastavení svého projektu. Pokud váš projekt obsahuje dvě navigační kolekce nejvyšší úrovně, budete muset přidat obsah nejvyšší úrovně jak do kolekcí „výchozího telefonu“, tak i „výchozího tabletu“.