Produkt Digital Publishing Solution (DPS 2015) je nyní součástí služeb Adobe Experience Manager Mobile.

Chcete-li vytvářet články pro služby Adobe Experience Manager Mobile, použijte aplikaci InDesign CS6 nebo novější.

Chcete-li vytvářet články a folia pro sadu Digital Publishing Suite (DPS), použijte aplikaci InDesign CC 2014, InDesign CC nebo InDesign CS6. V aplikaci InDesign CC 2015 nejsou pracovní postupy pro folia sady DPS podporovány. Informace o tom, jak nainstalovat starší verzi aplikace InDesign společně s její nejnovější verzí (InDesign CC 2015), najdete v tématu nápovědy věnovaném současné instalaci více produktů.

Aplikace InDesign CC 2015

 • Podporuje pracovní postupy služeb AEM Mobile.
 • Obsahuje následující komponenty:
  • Export článku pro služby AEM Mobile pomocí dialogového okna pro export z aplikace InDesign
  • Panel překrytí

Aplikace InDesign CC 2014, InDesign CC a InDesign CS6

 • Podporuje vytváření obsahu pro sadu DPS (Digital Publishing Suite).
 • Obsahuje následující komponenty:
  • Panel překrytí (používaný pro pracovní postupy sady DPS i DPS 2015)
  • Panel Folio Builder
  • Tvůrce aplikací DPS
  • Prohlížeč obsahu Adobe Content Viewer pro stolní počítače (již nepoužívaný)
 • Podporuje vytváření obsahu pro služby AEM Mobile.