Produkt Digital Publishing Solution (DPS 2015) je nyní součástí služeb Adobe Experience Manager Mobile.

Při vytváření projektu může během obstarávání sady analytických sestav dojít ke zpoždění. Pokud ke zpoždění dojde, může se stát, že projekt zůstane během této doby ve stavu čekání. Sada sestav v projektu ve stavu čekání může při používání aplikace způsobovat problémy, a to až doby, než budou sestavy obstarány.

Pokud je projekt ve stavu čekání, došlo k problému při vytváření projektu. Chcete-li vytváření projektu dokončit, vyzkoušejte některou z následujících možností.

  • Počkejte. Proces vytváření projektu může probíhat na pozadí a může se stát, že bude nakonec úspěšně dokončen. Počkejte asi 10 minut, aktualizujte webový prohlížeč a podívejte se, jestli se stav projektu aktualizoval.
  • Vynuťte opětovné zahájení procesu vytváření. Nové zahájení procesu vytváření můžete vynutit úpravou projektu. Chcete-li vynutit nové zahájení procesu vytváření, vyberte projekt, klikněte na ikonu pro úpravu projektu a potom klikněte na možnost pro uložení. 

Pokud se problém nepodaří po provedení výše uvedených akcí odstranit, kontaktujte podporu společnosti Adobe.