Produkt Digital Publishing Solution (DPS 2015) je nyní součástí služeb Adobe Experience Manager Mobile.

Chyba: Server není dostupný

Při vytváření nového projektu se zobrazí chybová zpráva tohoto typu:

Server není dostupný. Zkontrolujte připojení k internetu nebo to zkuste později. Tento projekt je pravděpodobně stále vytvářen a je ve stavu čekání. Podívejte se, zda je projekt v seznamu projektů.

Chyba způsobená nedostupným serverem DPS

Řešení

Pokud není projekt v seznamu uveden, opakujte akci a vytvořte jej znovu.

Jestliže projekt v seznamu uveden je, je možné, že není správně nakonfigurován. Chcete-li se ujistit, že je jeho konfigurace správná, počkejte 10 minut, kliknutím projekt upravte a klikněte na možnost pro uložení. Pokud projekt zůstane ve stavu čekání, požádejte o pomoc technickou podporu k produktu DPS Enterprise.

Další informace

V době vysokého využití může vypršet časový limit služby. Společnost Adobe pracuje na vylepšení spolehlivosti a snaží se zajistit, aby k chybě tohoto typu nedocházelo.