Vytváření článků s více interpretacemi

Vydavatelé se musejí vyrovnat se skutečností, že zařízení iPad i iPhone zahrnují modely SD (Standard Definition) i HD (High Definition). Jedním z přístupů je vytvořit jedno folio, které se používá v modelu SD i HD. Některý obsah se však bez vytvoření článků s více interpretacemi na zařízení HD zobrazuje pixelizovaný a některá překrytí se chovají odlišně. Jiným způsobem řešení je vytvořit pro modely SD a HD odlišné interpretace. Pro některé vydavatele se však interpretace o něco obtížněji udržují, a aplikace pro jedno vydání nepodporují více interpretací folia.

Vytvořením článků s více interpretacemi můžete vytvořit jedno folio velikosti 1 024 × 768 s články PDF, které vypadají a fungují skvěle na zařízení iPad SD i HD. Když vytváříte článek s formátem obrazu PDF, mají nyní obrazy PDF vyšší rozlišení než v předchozí verzi (až 108 bodů na palec namísto 72). I když článek s více interpretacemi vypadá na iPhonu 5 dobře, zobrazí se jeho obsah s černými pruhy nad a pod obrazem. Nejlepšího výsledku dosáhnete vytvořením zvláštní interpretace 1 136 × 640.

Tato funkce je určena výhradně pro aplikace v systému iOS. U aplikací v systému Android a Windows je obsah každého článku zvětšen nebo zmenšen a vodorovně oříznut.

Poznámka: Pokud chcete pro některé obrazy použít rozlišení vyšší než 108 ppi, můžete z takového obrazu vytvořit překrytí s vysokým rozlišením, například sekvenci obrazů pouze s jedním souborem obrazu.

Chcete-li vytvořit článek PDF s více interpretacemi, můžete také provést následující úlohy:

Použití vektorového formátu pro prezentace a rolovací rámečky

Když vyberete objekt prezentace nebo rolovacího rámečku, panel Folio Overlays zobrazí možnost Exportovat formát v článcích PDF, která umožňuje zvolit Rastr nebo Vektor. Jestliže vyberete možnost Vektor, obsah (zejména textový) v prezentacích a rolovacích rámečcích se na zařízeních typu HD zobrazí zostřený. Vektorový obsah se však načítá déle než rastrový obsah. Nejlepších výsledků dosáhnete s možností Vektor pro převážně textový obsah a Rastr pro převážně obrazový obsah.

Verze prohlížeče vašeho folia musí být v23 nebo novější. Jinak nemá tato volba žádný účinek.

Bohužel neexistují žádné vektorové možnosti pro tlačítka. Rozlišení tlačítek je sníženo na 72 bodů na palec (namísto 108), což v některých případech může způsobit pixelizování textu. Lze to obejít vytvořením obrazu tlačítka a umístěním neviditelného tlačítka na tento obraz.

Použití vektorového formátu pro prezentaci

Použití různých interaktivních datových zdrojů pro zařízení SD a HD

Tato funkce je užitečná především pro posouvání a zvětšování obrazů, ale také se používá pro panoramata, sekvence obrazů, videa a vzhledy ovladačů zvuku. Připojit můžete dvě odlišné sady datových zdrojů. Provedete to tak, že vytvoříte podsložku nazvanou „HD“ ve složce obsahující datové zdroje SD. Ve složce HD můžete používat obrazy o vysokém rozlišení se stejnými názvy jako u datových zdrojů SD. Na panelu Folio Overlays odkaz na složku obsahující datové zdroje SD. Prohlížeč v zařízení iPad typu SD používá jednu sadu datových zdrojů a prohlížeče v zařízení iPad typu HD zobrazí datové zdroje ve složce HD.

Poznámka:

Datové zdroje HD pro posouvání a zvětšování, sekvence obrazů a vzhledy zvuku musejí mít oproti datovým zdrojům SD dvojnásobné rozměry. Pokud například sekvence obrazů zahrnuje SD obrazy 300 × 200 se 72 body na palec, musí být zdrojové soubory HD 600 × 400 se 72 body na palec.

Chcete-li pro modely iPad HD a SD použít různé datové zdroje panoramat, vytvořte složku HD obsahující obrazy o vysokém rozlišení s názvy stejnými, jako mají obrazy o menším rozlišení.

Pro videa a posouvání a zvětšování obrazů můžete vytvořit samostatnou složku HD, která obsahuje více souborů o vysokém rozlišení. Jestliže například složka Links obsahuje soubory polarbear.jpg a video01.mp4, můžete ve složce Links vytvořit složku HD s verzemi souborů polarbear.jpg a video01.mp4 o vyšším rozlišení.

Nezapomeňte, že připojením dvou sad datových zdrojů pro typy překrytí se zvýší velikost folia.

Doporučujeme vytvořit dvě samostatné sady datových prostředků speciálně pro obrázky s možností otáčení a přiblížení. Vytváření samostatných verzí SD a HD pro ostatní typy překrytí není obvykle nutné. Například někteří vydavatelé vytvářejí zdrojové soubory pro překrytí sekvencí obrazů, jejichž rozlišení leží někde mezi rozlišením SD a HD, například obrazy se 108 účinnými ppi. Když se na zařízení iPad typu SD přehrává video s vysokým rozlišením, není důvod vytvářet další video s nízkým rozlišením.

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?