Vytváření dokumentů pro více zařízení

Můžete vytvářet folia a vlastní prohlížeče pro platformy s více rozměry zařízení. Například platforma iOS (společnost Apple) zahrnuje modely 1 024 × 768 a 2 048 × 1 536 pro zařízení iPad a modely 480 × 320, 960 × 640 a 1 136 × 640 pro zařízení iPhone.

Prohlížeče Android a iOS mají odlišné požadavky na zobrazování folií. V prohlížeči Android můžete zobrazit vytvořená folia libovolné velikosti. Velikost a poměr stran článků jsou upraveny podle potřeby. Prohlížeč na iPadu však zobrazuje pouze folia s poměrem stran 4:3. Prohlížeč iPhone zobrazuje pouze folia s poměrem stran 3:2 nebo 16:9 (1136 x 640).

Přístup využívající jedno folio (doporučeno)

I když je možné využívat interpretace, lze také vytvořit jedno folio pro každou platformu a umožnit škálování obsahu.

iOS

V případě zařízení iPad můžete vytvořit jedno folio v rozlišení 1 024 × 768, které lze používat u SD i HD verze zařízení iPad. Stejně tak můžete vytvořit jedno folio v rozlišení 480 × 320, které lze používat u SD i HD verze zařízení iPhone (viz Vytváření článků s více interpretacemi). Doporučujeme vytvořit další interpretaci s rozlišením 1 136 x 640 určenou pro zařízení iPhone 5 a 6.

Android

U prohlížečů v systému Android můžete vytvořit jedno folio, např. folio s rozlišením 1024 × 768 určené pro zařízení iPad nebo folio s rozlišením 1280 × 800, které je vhodnější pro rozměry zařízení se systémem Android. U tohoto folia se v zařízeních se systémem Android zvětší nebo zmenší velikost. Chcete-li dosáhnout optimálních výsledků, doporučujeme testovat folio ve více zařízeních se systémem Android. Další možnost pro nativní prohlížeče v systému Android: Při tvorbě aplikace vytvořte jedno folio pro telefony a jedno folio pro tablety. U menšího z nich nastavte, aby se zobrazovalo pouze v telefonech, a u většího, aby se zobrazovalo pouze v tabletech. Viz Nastavení interpretací pro nativní prohlížeče v systému Android.

Windows Store

V případě prohlížečů pro obchod Windows Store doporučujeme používat jedno folio v rozlišení 1 024 × 768 a vyhnout se tak další práci spojené s návrhy. Velikost obsahu je podle potřeby upravena a vodorovně oříznuta. Při vytváření folií speciálně pro zařízení se systémy Windows použijte rozlišení 1 366 × 768.

Interpretace

Různým verzím stejného folia navrženým pro různá zařízení se říká interpretace. Jestliže vytvoříte více interpretací folia, zobrazí prohlížeč pouze tu interpretaci, která se nejvíce blíží rozměrům příslušného zařízení.

Pokud v zařízeních se systémem Android prohlížeč zobrazí interpretaci, která neodpovídá poměru stran zařízení, provede proporcionální úpravu velikosti folia. Prohlížeč může podle potřeby přidat buď černé pruhy v horní a spodní části obrazovky, nebo černé pruhy na obou stranách.

Interpretace jsou užitečné z několika důvodů:

 • Při vytváření obsahu pro zařízení iPhone bez černých pruhů nad a pod obrazem v zařízení iPhone 5. Můžete například vytvořit interpretaci v rozlišení 480 × 320 vhodnou pro zařízení iPhone s 3/4 displejem a interpretaci v rozlišení 1136 × 640, která vyplní celý displej zařízení iPhone 5 a novějších verzí.
 • Při vytváření folia pouze pro webový prohlížeč. Viz Přizpůsobení webového prohlížeče.
 • Při vytváření samostatných folií pro zařízení se systémem Android, která jsou určena pro telefony nebo tablety.
 • Při vytváření samostatných folií SD a HD (1024 x 768 a 2048 x 1536) pro tablety iPad. Tato možnost se hodí zejména v případě, kdy chcete namísto formátu PDF použít formát článku PNG nebo JPG.

Viz Vytváření interpretací folií.

Interpretace folia

A. Folio 1024 × 768 B. Folio 1024 × 600 C. Folio 1024 × 768 s černými pruhy nad a pod obrazem na zařízení s rozlišením 1024 × 600 

Pokyny k návrhům pro více interpretací

Chcete-li jeden dokument použít pro různá zařízení, přečtěte si následující pokyny:

 • Prohlížeč iPad zobrazuje pouze folia s poměrem stran 4:3, například 1024 × 768. Prohlížeč iPhonu zobrazuje pouze folia s poměrem stran 3 : 2, například 480× 320 a 960 × 640, ale také 1 136 × 640 (iPhone 5). V případě zařízení iPhone 6 a 6 Plus použijte interpretaci s rozlišením 1 136 × 640. Interpretace 1 366 × 750 a 1920 × 1080 nejsou v současné době podporována.
 • Prohlížeče v zařízeních se systémem Android zvětšují/zmenšují velikost obsahu až o 300 %, aby vyhovovala rozměrům zařízení. Může do určité míry dojít k oříznutí obrazu.
 • Když přidáte články do folia, musí poměr stran v nastavení velikosti stránky příslušného dokumentu odpovídat nastavení velikosti příslušného folia (pokud nezvolíte volbu Plynulé posouvání). Můžete například přidat dokumenty aplikace InDesign o velikosti 1 024 × 768 do folia 2 048 × 1 536, protože poměr stran zůstane 4 : 3. Nemůžete ale přidat dokumenty o velikosti 1 280 × 768 do folia s velikostí 1 024 × 800.
 • Při navrhování pro zařízení se systémem Android mějte na paměti, že systémový navigační pruh zmenšuje oblast zobrazení. Pokud například zařízení s rozlišením 1 280 x 800 obsahuje navigační panel o velikosti 48 pixelů, bude oblast zobrazení 1 280 x 752 v orientaci na šířku a 800 x 1 232 v orientaci na výšku. Doporučujeme umožnit určitou změnu velikosti nebo oříznutí, než se snažit vytvářet interpretace folia určené pro tyto různé rozměry.
 • Objekty ve skrytých vrstvách se v exportovaném foliu neobjeví. Můžete vytvořit různé vrstvy pro různá mobilní zařízení a přidat objekty, které se objeví pouze při zapnutí určité vrstvy. Před vytvořením článku z dokumentu si zobrazte a skryjte příslušné vrstvy a změňte velikost stránky podle potřeby.
 • Pokud zapnete sdílení na sociálních sítích, aby se obsah zobrazil ve webovém prohlížeči, můžete vytvořit speciální interpretaci, která se zobrazí pouze ve webovém prohlížeči. Viz Vytvoření interpretace pouze pro webový prohlížeč.
 • Doporučujeme používat odlišná ID aplikace pro platformu iOS, Android a Windows, abyste podle potřeby mohli použít jiný obsah pro zařízení s jiným systémem. Některé funkce podporované v systému iOS nejsou v jiném systému podporovány. Tato skutečnost je popsána v další části.

Funkce nepodporované na jiných platformách

Některé funkce fungující v zařízení iPad nejsou k dispozici v systému Android nebo Windows. Například panoramata nejsou v systémech Android a Windows podporována. U obsahu HTML ověřte, zda v prohlížeči dané platformy a ve foliu DPS funguje správně. Viz Seznam funkcí podporovaných v nástroji DPS.

Články zaměřené na sestavení aplikací

Informace o vytváření aplikací DPS pro zařízení Android naleznete v tématu Sestavení nativních aplikací DPS pro systém Android.

Informace o vytváření aplikací DPS pro obchod Windows Store naleznete v tématu Sestavení aplikací DPS pro obchod Windows Store.

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.