Služba Adobe Fill & Sign umožňuje jednoduché vyplňování a podepisování formulářů online. Podepište formulář napsáním nebo nakreslením svého podpisu nebo pomocí obrázku. Odešlete vyplněné formuláře dalším osobám a bezpečně si tyto formuláře uložte ve službě Adobe Document Cloud.

 

Služba Adobe Fill & Sign podporuje formuláře následujících typů souborů:

 • PDF: Služba Adobe Fill & Sign podporuje většinu PDF. Následující dva typy dokumentů PDF však nejsou podporovány:
  • Zabezpečené PDF – Při odeslání zabezpečeného dokumentu PDF se zobrazí chybová zpráva oznamující, že PDF obsahující omezení úprav není podporováno.
  • Některé formuláře LiveCycle Designer - V případě dynamických XFA PDF vytvořených aplikací LiveCycle se zobrazí chybová zpráva oznamující, že Dynamic XFA není podporováno.
 • Soubory Microsoft Office: DOC, DOCX, XLS, XLSx, PPT, PPTX
 • Soubory obrázků: JPG, PNG, GIF, TIF
 • Textové soubory: TXT, RTF, ODT

Poznámka:

Můžete odeslat maximálně 100 souborů, velikost žádného odeslaného souboru nesmí překročit 100 MB.

Vyplnění formuláře

 1. Přihlaste se ke službě Adobe Document Cloud Home na stránce https://documentcloud.adobe.com pomocí svého Adobe ID a hesla nebo pomocí účtu sociálních sítí (Facebook nebo Google).

 2. V části Stručný návod klikněte na možnost Fill & Sign.

  Výběr možnosti Vyplnit a podepsat
 3. Vyberte soubor PDF, který chcete vyplnit a podepsat pomocí jednoho z následujících způsobů, a poté klikněte na tlačítko Pokračovat:

  • Vyberte soubor PDF ze seznamu souborů nebo posledních souborů.
  • Můžete také přidat soubor PDF z počítače nebo jej přetáhnout do zvýrazněné oblasti.
  Vyberte soubor

  Vybraný dokument PDF je připraven jako formulář a zobrazí se v okně prohlížeče s příslušnými nástroji a volbami.

  Poznámka:

  Soubory PDF chráněné heslem nejsou podporovány. Před odesláním souborů PDF musíte heslo odstranit.

 4. Vyplňte formulář nebo přidejte text kliknutím na možnost Přidat text  v panelu nástrojů. Klikněte na místo v dokumentu, kam chcete text přidat a začněte psát.

  Přidání textu do formuláře

  K provedení potřebných změn použijte panel nástrojů pole:

  • Chcete-li textové pole přesunout, posunujte ukazatel blíž k okraji pole, až se zobrazí rukojeť pro přetažení, a poté pole podržte a přesuňte podle potřeby. Pokud chcete přesunout všechna ostatní pole, vyberte pole a dle potřeby jej přetáhněte.
  • Chcete-li změnit velikost textového pole, použijte tlačítko panelu nástrojů pro zvětšení nebo zmenšení písma – první dvě tlačítka zleva.
   Pokud chcete změnit velikost všech ostatních polí, použijte modrý kulatý úchyt pro přetažení a přidržením změňte velikost dle potřeby.
  • Pokud chcete změnit typ pole, klikněte na nabídku Volby (...) a vyberte požadované pole.
  • Chcete-li odstranit pole nebo napsaný text, klikněte na tlačítko koše.
 5. Přidání anotací nebo symbolů: Nástroje pro anotace se nacházejí na panelu nástrojů – Přeškrtnutí, Zaškrtnutí, Kruh, Čára a Tečka. Pomocí těchto anotačních nástrojů můžete vyplnit zaškrtávací políčka a přepínače nebo můžete zakroužkovat, podtrhnout nebo přeškrtnout text.

  Panel nástrojů funkce Vyplnit a podepsat

  Kliknutím na anotaci na panelu nástrojů ji vyberte a poté klikněte do formuláře tam, kde chcete anotaci umístit. (Každým kliknutím umístíte vybranou anotaci do příslušného místa ve formuláři.) Pokud již nechcete vkládat anotace, klikněte na panelu nástrojů na nástroj Přidat text.

  Pokud chcete upravit pozici pole, vyberte anotaci a použijte klávesy se šipkami na klávesnici. Použijte klávesu Shift společně s klávesami se šipkami k přesnému určení polohy pole.

  Poznámka:

  Upravte velikost první umístěné anotace tak, aby odpovídala zaškrtávacímu políčku nebo přepínači v dokumentu a další přidávané anotace již budou mít stejnou velikost a budou tedy odpovídat zbývajícím polím nebo kruhům.

Podepsání formuláře nebo jeho označení iniciálami

 1. Pokud chcete otevřít formulář k podepsání, postupujte podle pokynů uvedených v předchozí části – Vyplnění formuláře.

 2. Na panelu nástrojů klikněte na ikonu Podepsat a vyberte, jestli chcete přidat svůj podpis nebo pouze iniciály.

  Přidání podpisu nebo iniciál

  Pokud jste podpisy nebo iniciály již přidali, zobrazí se jako možnosti, ze kterých lze vybírat.

 3. V možnostech Podepsat vyberte svůj přidaný podpis nebo iniciály, a poté klikněte na místo ve formuláři, kam chcete svůj podpis přidat. Přejděte na následující krok.

  Pokud podepisujete poprvé, zobrazí se panel Podpis nebo Iniciály. Na následujícím obrázku vidíte ukázku panelu Podpis.

  Přidání podpisu do panelu

  Psaní: Napište do pole své jméno.

  Kreslení: Nakreslete svůj podpis do pole pomocí myši, touchpadu nebo dotykové obrazovky. Chcete-li podpis nakreslit znovu nebo opravit nějakou chybu, klikněte na tlačítko Vymazat.

  Poznámka:

  Napište své jméno do pole Zadejte své jméno v zápatí, pokud se jméno do tohoto pole automaticky nevyplní.

  Obrázek: Vyhledejte a vyberte obrázek svého podpisu.

  Použití obrázku jako podpisu:

  • Podepište se černým inkoustem na prázdný list bílého papíru. Podepište se doprostřed, abyste nevyfotografovali nebo nenaskenovali okraje.
  • Vyfotografujte nebo naskenujte svůj podpis. Pokud budete svůj podpis fotografovat, zajistěte, aby byla stránka osvětlená a aby na podpis nepadaly žádné stíny.
  • Přeneste fotografii nebo sken do počítače. Aplikace Acrobat a Reader dokáží zpracovat soubory ve formátu JPG, JPEG, PNG, GIF, TIFF, TIF a BMP. Obrázek nemusíte oříznout. Pokud jsou fotografie nebo sken dostatečně jasné, importuje aplikace Acrobat nebo Reader pouze podpis.

  Uložit: Pokud je toto políčko zaškrtnuté, uloží se přidaný podpis do profilu pro opakované použití.

  Odstranit podpis: Chcete-li uložený podpis odstranit z profilu, klikněte na tlačítko Odstranit vedle podpisu.

  Odstranění podpisů
 4. Klikněte na tlačítko Použít a poté klikněte na místo ve formuláři, kam chcete umístit podpis nebo iniciály.

  Chcete-li přesunout umístěný podpis nebo iniciály, zvýrazněte příslušné pole kliknutím a poté použijte klávesy se šipkami. Pomocí voleb panelu nástrojů pole můžete pole odstranit. Pomocí modré rukojeti táhla vpravo můžete změnit velikost, jak je znázorněno na obrázku níže.

  Změna velikosti podpisu pomocí modré rukojeti táhla

  Poznámka:

  Jakmile formulář podepíšete a odešlete, už nebude možné upravovat data přidaná ve službě Fill & Sign (textová pole, anotace a podpisy). Můžete přidávat další data, ale nelze odebírat ani měnit data přidaná před odesláním formuláře.

Odeslání vyplněného formuláře

Můžete sdílet veřejný odkaz na svůj formulář.

 1. Vpravo nahoře klikněte na možnost Odeslat kopii a pak klikněte na tlačítko Vytvořit odkaz. Bude vytvořena kopie vašeho formuláře certifikovaná službou Adobe Sign.

  Vytvoření odkazu

  Soubor bude odeslán do služby Adobe Sign a bude vytvořen veřejný odkaz.

  Poznámka:

  Pokud chcete ve formuláři po vytvoření odkazu provést nějaké změny, bude třeba vytvořit nový odkaz. Formulář nemůžete upravit, pokud jste jej podepsali.

 2. Klikněte na možnost Kopírovat odkaz a poté klikněte na možnost Zavřít.

 3. Sdílejte odkaz e-mailem s příjemci.

  Kopie vyplněného formuláře je uložena ve vašem účtu služby Adobe Sign. V části Poslední na konci stránky vidíte všechny soubory, které jste nedávno vyplnili. Pokud chcete vidět seznam všech souborů, které jste odeslali k podpisu, můžete také kliknout na možnost K podpisu na postranním panelu domovské stránky Adobe Document Cloud a z rozbalovacího seznamu vyberte možnost Smlouvy.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online