Vyplňování a podepisování formulářů online

Služba Adobe Vyplnit a podepsat umožňuje jednoduché vyplňování a podepisování formulářů online. Podepisujte formuláře napsáním nebo nakreslením svého podpisu nebo pomocí obrázku. Odešlete vyplněné formuláře dalším osobám a bezpečně si tyto formuláře uložte ve službě Adobe Document Cloud.

Podporované formáty souborů ve službě Vyplnit a podepsat

Služba Adobe Vyplnit a podepsat podporuje formuláře následujících typů souborů:

 • PDF: Služba Adobe Vyplnit a podepsat podporuje většinu PDF. Následující dva typy dokumentů PDF však nejsou podporovány:
  • Zabezpečené PDF – Při odeslání zabezpečeného dokumentu PDF se zobrazí chybová zpráva oznamující, že PDF obsahující omezení úprav není podporováno.
  • Některé formuláře LiveCycle Designer - V případě dynamických XFA PDF vytvořených aplikací LiveCycle se zobrazí chybová zpráva oznamující, že Dynamic XFA není podporováno.
 • Soubory Microsoft Office: DOC, DOCX, XLS, XLSx, PPT, PPTX
 • Soubory obrázků: JPG, PNG, GIF, TIF
 • Textové soubory: TXT, RTF, ODT
Poznámka:

Můžete nahrát maximálně 100 souborů, velikost žádného nahraného souboru nesmí překročit 100 MB.

Vyplnění formuláře

 1. Přihlaste se k webové službě Acrobat na stránce https://documentcloud.adobe.com/ pomocí svého Adobe ID a hesla nebo pomocí účtu na sociální síti (Facebook nebo Google).

 2. V horním navigačním panelu klikněte na možnost Elektronicky podepsat > Vyplnit a podepsat.

  Výběr možnosti Vyplnit a podepsat

 3. Vyberte soubor PDF, který chcete vyplnit a podepsat pomocí jednoho z následujících způsobů, a poté klikněte na tlačítko Pokračovat:

  • Vyberte soubor PDF ze seznamu dokumentů nebo posledních souborů.
  • Přidejte soubor PDF z počítače nebo jej přetáhněte do zvýrazněné oblasti.
  • Soubory také můžete přetáhnout do nástroje Vyplnit a podepsat na stránce Podepsat.
  Vyberte soubor ze seznamu posledních souborů nebo seznamu dokumentů

  Vyberte soubor z počítače

  Poznámka:

  Soubory PDF chráněné heslem nejsou podporovány. Před odesláním souborů PDF musíte heslo odstranit.

 4. Vybraný dokument PDF je připraven jako formulář a zobrazí se v okně prohlížeče s příslušnými nástroji a možnostmi. Chcete-li vyplnit formulář nebo do něj přidat text, vyberte v levém panelu možnost Zadat text. Klikněte na místo v dokumentu, kam chcete text přidat a začněte psát.

  Přidání textu do formuláře

  K provedení potřebných změn použijte panel nástrojů pole:

  • Chcete-li textové pole přesunout, posunujte ukazatel blíž k okraji pole, až se zobrazí rukojeť pro přetažení, a poté pole podržte a přesuňte podle potřeby. Pokud chcete přesunout všechna ostatní pole, vyberte pole a dle potřeby jej přetáhněte.
  • Chcete-li změnit velikost textového pole, použijte tlačítko panelu nástrojů pro zvětšení nebo zmenšení písma – první dvě tlačítka zleva.
   Pokud chcete změnit velikost všech ostatních polí, použijte modrý kulatý úchyt pro přetažení a přidržením změňte velikost dle potřeby.
  • Pokud chcete změnit typ pole, klikněte na nabídku Možnosti (...) a vyberte požadované pole.
  • Chcete-li odstranit pole nebo  napsaný  text, klikněte na tlačítko koše.
 5. Přidání anotací nebo symbolů: Nástroje pro anotace se nacházejí v levém panelu – Přeškrtnutí, Zaškrtnutí, Tečka, Kruh a Čára. Pomocí těchto anotačních nástrojů můžete vyplnit zaškrtávací políčka a přepínače nebo můžete zakroužkovat, podtrhnout nebo přeškrtnout text.

  Panel nástrojů funkce Vyplnit a podepsat

  Kliknutím na anotaci na panelu nástrojů ji vyberte a poté klikněte do formuláře tam, kde chcete anotaci umístit. (Každým kliknutím umístíte vybranou anotaci do příslušného místa ve formuláři.) Pokud již nechcete vkládat anotace, klikněte na panelu nástrojů na nástroj Přidat text.

  Pokud chcete upravit pozici pole, vyberte anotaci a použijte klávesy se šipkami na klávesnici. Použijte klávesu Shift společně s klávesami se šipkami k přesnému určení polohy pole.

  Poznámka:

  Upravte velikost první umístěné anotace tak, aby odpovídala zaškrtávacímu políčku nebo přepínači v dokumentu a další přidávané anotace již budou mít stejnou velikost a budou tedy odpovídat zbývajícím polím nebo kruhům.

Podepsání formuláře nebo přidání iniciál do formuláře

 1. Pokud chcete otevřít formulář k podepsání, postupujte podle pokynů uvedených v předchozí části – Vyplnění formuláře.

 2. Vyberte si, zda chcete přidat svůj podpis nebo pouze iniciály.

  Přidání podpisu nebo iniciál

  Pokud jste podpisy nebo iniciály již přidali, zobrazí se jako možnosti, ze kterých lze vybírat.

 3. V možnostech Podepsat vyberte svůj přidaný podpis nebo iniciály, a poté klikněte na místo ve formuláři, kam chcete svůj podpis přidat. Přejděte na následující krok.

  Pokud podepisujete poprvé, zobrazí se panel Podpis nebo Iniciály. Na následujícím obrázku vidíte ukázku panelu Podpis.

  Přidání podpisu do panelu

  Psaní: Napište do pole své jméno.

  Kreslení: Nakreslete svůj podpis do pole pomocí myši, touchpadu nebo dotykové obrazovky. Chcete-li podpis nakreslit znovu nebo opravit nějakou chybu, klikněte na tlačítko Vymazat.

  Poznámka:

  Napište své jméno do pole Zadejte své jméno v zápatí, pokud se jméno do tohoto pole automaticky nevyplní.

  Obrázek: Vyhledejte a vyberte obrázek svého podpisu.

  Použití obrázku jako podpisu:

  • Podepište se černým inkoustem na prázdný list bílého papíru. Podepište se doprostřed, abyste nevyfotografovali nebo nenaskenovali okraje.
  • Vyfotografujte nebo naskenujte svůj podpis. Pokud budete svůj podpis fotografovat, zajistěte, aby byla stránka osvětlená a aby na podpis nepadaly žádné stíny.
  • Přeneste fotografii nebo sken do počítače. Aplikace Acrobat a Reader dokáží zpracovat soubory ve formátu JPG, JPEG, PNG, GIF, TIFF, TIF a BMP. Obrázek nemusíte oříznout. Pokud jsou fotografie nebo sken dostatečně jasné, importuje aplikace Acrobat nebo Reader pouze podpis.

  Uložit: Pokud je toto políčko zaškrtnuté, uloží se přidaný podpis do profilu pro opakované použití.

  Odstranit podpis: Chcete-li uložený podpis odstranit z profilu, klikněte na ikonu Odstranit ( X ) vedle podpisu.

  Odstranění podpisů

 4. Klikněte na tlačítko Použít a poté klikněte na místo ve formuláři, kam chcete umístit podpis nebo iniciály.

  Chcete-li přesunout umístěný podpis nebo iniciály, zvýrazněte příslušné pole kliknutím a poté použijte klávesy se šipkami. Pomocí možností panelu nástrojů pole můžete pole odstranit. Pomocí modré rukojeti táhla vpravo můžete změnit velikost, jak je znázorněno na obrázku níže.

  Změna velikosti podpisu pomocí modré rukojeti táhla

  Poznámka:

  Jakmile formulář podepíšete a odešlete, už nebude možné upravovat data přidaná ve službě Vyplnit a podepsat (textová pole, anotace a podpisy). Můžete přidávat další data, ale nelze odebírat ani měnit data přidaná před odesláním formuláře.

Odeslání vyplněného formuláře

Po vyplnění a podepsání formuláře můžete soubor PDF sdílet s ostatními. Formulář lze sdílet následovně:

Posílejte odkaz na neupravitelnou kopii vyplněného a podepsaného formuláře. Kopie je ověřená službou Adobe Acrobat Sign. Příjemci nebudou moci kopii snadno upravovat a jakékoli úpravy povedou ke zneplatnění ověření.

 1. V horním panelu klikněte na možnost Získat odkaz.

  Sdílet odkaz s ostatními

  Sdílený soubor se otevře v prohlížeči Acrobat po vytvoření odkazu. Sdílet zkopírovaný odkaz s ostatními.

Pro soubory sdílené pomocí personalizovaných odkazů s jednotlivci jsou k dispozici podrobné informace o sledování. Kopie je ověřená službou Adobe Acrobat Sign. Příjemci nebudou moci kopii snadno upravovat a jakékoli úpravy povedou ke zneplatnění ověření.

 1. V horním panelu klikněte na možnost Pozvat.

  Sdílejte dokument s ostatními

 2. Zadejte jméno nebo e-mail příjemců a klikněte na možnost Pozvat.

  Sdílet pozvánku

  Sdílený soubor se otevře v prohlížeči Acrobat po sdílení odkazu s příjemci.

Odstranění kopií pouze pro čtení a veřejných odkazů

Můžete vymazat kopie dokumentů pouze pro čtení, které jste sdíleli pomocí nástroje Vyplnit a podepsat.

 1. Kopie dokumentů pouze pro četní, které jsou sdílené pomocí nástroje Vyplnit a podepsat jsou uloženy ve složce archivu. Na kartě Dokumenty klikněte na Archivováno pod Všechny dohody v levém navigačním panelu.

 2. Chcete-li odstranit tyto sdílené odkazy, klikněte na ikonu Profilu v pravém horním rohu okna aplikace Acrobat a poté vyberte Nastavení > Nastavení elektronického podepisování > Upravit nastavení.

  Upravte nastavení ve vašem profilu

 3. Zobrazí se stránka Předvolby a Nastavení. V levém navigačním panelu klikněte na možnost Soukromí. Na stránce Soukromí zadejte e-mailovou adresu pro filtrování všech dohod spojených s tímto specifickým uživatelem. Chcete-li dohodu odstranit, klikněte na ikonu Odstranit vedle stavu.

  Filtrujte dohody podle e-mailových adres

  Poznámka:

  Pokud jste součástí týmu, možnost Soukromí pro odstraňování dohod je dostupná pouze pro přiřazené správce soukromí. Správci účtu se musí přiřadit jako Správci soukromí pro získání přístupu k možnosti Soukromí. Přejděte do konzole Admin Console (adminconsole.adobe.com) > Produkty a vyberte Účet služby Sign a správce soukromí jako roli pro Produkt.

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online