Použití rozhraní pro PDF Adobe Document Cloud pro Office 365 ve službách SharePoint a OneDrive

Rozhraní PDF Adobe Document Cloud pro Office 365 ve službách SharePoint a OneDrive je integrovaný balíček služeb PDF, který umožňuje provádět následující úkony:

 • Otevírat a zobrazovat soubory PDF můžete online pomocí vysoce kvalitního webového náhledu společnosti Adobe.
 • Můžete vytvářet soubory Adobe PDF, které zachovávají písma, formátování a rozvržení.
 • S existujícími dokumenty PDF můžete manipulovat odstraněním, změnou pořadí nebo otočením stránek.
 • Máte možnost sloučit více souborů Microsoft a PDF do jednoho dokumentu PDF, který můžete použít k archivaci nebo distribuci.
 • Převádět soubory PDF do upravitelných souborů aplikací Microsoft Word, Excel, PowerPoint nebo do formátu RTF z mobilního zařízení nebo online, přičemž se zachovají fonty, formátování i rozvržení.
 • Přidávat poznámky do souborů PDF pomocí lístků s poznámkou, zvýraznění a nástroje ke kreslení rukou pro zápis poznámek při prohlížení souborů PDF.

Podporované prohlížeče

Aplikaci Adobe Acrobat pro služby SharePoint a OneDrive podporují všechny moderní prohlížeče, jako jsou Microsoft Edge, Chrome, Firefox a Safari.

Poznámka:
 • Pokud používáte prohlížeč Microsoft Edge, podívejte se do části Konfigurace prohlížeče pro prohlížeč Edge.
 • Integrace aplikace Document Cloud nebude fungovat, pokud jsou blokovány soubory cookie třetích stran. Ujistěte se, že v prohlížeči, který používáte, nejsou blokovány soubory cookie třetích stran.

Otevírání souborů PDF online

Otevírat a zobrazovat soubory PDF můžete online pomocí vysoce kvalitního webového náhledu společnosti Adobe. Chcete-li otevřít PDF, klikněte na soubor.

Kliknutím na PDF dokument otevřete

PDF se zobrazí v náhledu služby Adobe Document Cloud. V horní nabídce můžete přidávat anotace, vyhledávat slova, stahovat soubory PDF a upravovat soubory PDF, organizovat stránky, sloučit soubory, exportovat soubory PDF do jiných formátů.

Akce pro dokumenty PDF

A. Vracení zpět nebo opakování změn B. Přidat anotace C. Smazat kresbu D. Hledat v dokumentu E. Stažení souboru, tisk dokumentu PDF, přihlášení F. Upravit a uspořádat stránky, sloučit soubory, exportovat PDF a převést do formátu PDF G. Otevřít v aplikaci Acrobat pro počítače 

K otevření souboru PDF online v náhledu služby Adobe Document Cloud můžete také použít jeden z následujících postupů.

 1. V průzkumníku souborů služby OneDrive nebo SharePoint vyberte soubor PDF. 
 2. V horní nabídce zvolte možnost Otevřít > Otevřít ve službě Adobe Document Cloud.
Otevřít PDF z panelu nabídek

Klikněte pravým tlačítkem na soubor PDF a vyberte příkaz Otevřít > Otevřít ve službě Adobe Document Cloud.

Otevřít dokument PDF ve službě Adobe Document Cloud

Na stránce náhledu zvolte možnost Otevřít > Otevřít ve službě Document Cloud.

Otevřít náhled ze služby SharePoint nebo OneDrive

Otevřít dokumenty PDF v aplikaci pro počítače

Při zobrazení souborů PDF pomocí webového náhledu můžete tyto soubory otevírat v aplikaci pro počítače. Podporovány jsou následující verze aplikací pro počítače:

 • Adobe Acrobat Pro (v22.001.20142 a novější)
 • Adobe Acrobat Reader (v22.001.20142 a novější)
 • Adobe Acrobat Standard (v22.001.20142 a novější)
Poznámka:

Pokud chcete otevřít soubory v aplikaci pro počítače, musíte do aplikace Adobe Acrobat nebo Acrobat Reader přidat váš účet SharePoint/OneDrive. Další informace naleznete v části Připojení účtů online úložišť pro přístup k souborům v aplikaci Acrobat.

Chcete-li otevřít soubor PDF v aplikaci pro počítače, proveďte následující:

 1. V okně náhledu služby Adobe Document Cloud vyberte z panelu nástrojů možnost Otevřít v aplikaci pro počítače.

  Otevřít v aplikaci pro počítače

  Poznámka:

  Tlačítko Otevřít v aplikaci pro počítače není dostupné pro sdílené soubory ve službě OneDrive.

 2. Soubor PDF lze otevřít v aplikaci Adobe Acrobat nebo Acrobat Reader. Pokud máte nainstalovány obě aplikace, má aplikace Adobe Acrobat přednost před aplikací Acrobat Reader.

Převod souboru do PDF

Dokumenty sady Microsoft Office můžete převést na vysoce kvalitní dokumenty Adobe PDF, které uchovávají písma, formátování a rozvržení.

Tento doplněk vám umožňuje převádět na formát PDF následující oblíbené typy souborů:

Převod do PDF z formátu Podporované přípony názvů souborů
Microsoft Word .doc, .docx
Microsoft Excel .xls, .xlsx
Microsoft PowerPoint .ppt, .pptx
Formáty souborů obrázků .bmp, .gif, .jpeg, .jpg, .png, .tif, .tiff
Rich Text Format .rtf
Textový soubor .txt
Adobe Illustrator .ai
Adobe InDesign .indd
Adobe Photoshop .psd
Formát formulářů Vyplnit a podepsat .form

Postup převedení souboru do formátu PDF:

 1. V aplikaci Průzkumník souborů služby OneDrive nebo SharePoint proveďte jeden z následujících úkonů:

  • Klikněte pravým tlačítkem myši na soubor, který chcete převést do formátu PDF, a zvolte možnost Adobe Document Cloud > Vytvořit PDF společnosti Adobe.
  • V horní nabídce vyberte možnost Adobe Document Cloud > Vytvořit PDF společnosti Adobe.
  Převod souboru do PDF

   

  Poznámka: Pokud máte nainstalováno více zpracovatelů souborů, postupujte následovně:

  • Klikněte pravým tlačítkem na soubor, který chcete převést do PDF a vyberte možnost Akce > Adobe Document Cloud > Vytvořit PDF společnosti Adobe.
  • V horní nabídce vyberte možnost Akce > Adobe Document Cloud > Vytvořit PDF společnosti Adobe.
  Vytvoření PDF

  • V okně náhledu služby Document Cloud zvolte možnost Upravit > Převést do formátu PDF.
  Vytvoření PDF z náhledu

 2. Můžete být vyzváni k přihlášení do služby Adobe Document Cloud. Přihlaste se pomocí svého Adobe ID a hesla. 

 3. Když vytvoříte PDF z okna náhledu, zobrazí se průzkumník služby One Drive. Vyberte dokument, který chcete převést do formátu PDF, a klikněte na příkaz Otevřít.

  Poznámka:

  Nezapomeňte zakázat blokování automaticky otevíraných oken prohlížeče, aby se zobrazil průzkumník One Drive, ve kterém můžete vybrat soubor.

  Dialogové okno otevření služby One Drive

  Soubor se převede do formátu PDF a uloží zpět do knihovny dokumentů služby OneDrive nebo SharePoint. Také se zobrazí náhled souboru.

Sloučení souborů do PDF

Najednou můžete do jediného PDF sloučit až 12 souborů. Funkce Sloučit soubory podporuje více typů souborů, nejen soubory PDF.

Poznámka:

Nelze sloučit soubory PDF, které jsou zabezpečené, chráněné heslem, 3D nebo součástí portfolia PDF.

Doplňkový modul umožňuje kromě souborů PDF sloučit do dokumentu PDF následující oblíbené typy souborů:

Převod do PDF z formátu Podporované přípony názvů souborů
Microsoft Word .doc, .docx
Microsoft Excel .xls, .xlsx
Microsoft PowerPoint .ppt, .pptx
Formáty souborů obrázků .bmp, .gif, .jpeg, .jpg, .png, .tif, .tiff
Rich Text Format .rtf
Textový soubor .txt
Adobe Illustrator .ai
Adobe InDesign .indd
Adobe Photoshop .psd
Formát formulářů Vyplnit a podepsat .form

Postup pro sloučení souborů do jednoho PDF:

 1. V aplikaci Průzkumník souborů služby OneDrive nebo SharePoint proveďte jeden z následujících úkonů:

  • Vyberte soubory, které chcete sloučit, klikněte pravým tlačítkem myši a zvolte možnost Adobe Document Cloud > Sloučit soubory společností Adobe.
  • V horní nabídce vyberte možnost Adobe Document Cloud > Sloučit soubory společností Adobe.
  Sloučení souborů do PDF

   

  Poznámka: Pokud máte nainstalováno více zpracovatelů souborů, postupujte následovně:

  • Vyberte soubory, klikněte na ně pravým tlačítkem myši a zvolte možnost Akce > Adobe Document Cloud > Sloučit soubory společností Adobe.
  • V horní nabídce vyberte možnost Akce > Adobe Document Cloud > Sloučit soubory společností Adobe.
  Sloučení souborů do PDF

  • V okně náhledu služby Document Cloud zvolte možnost Upravit > Sloučit soubory.
  Sloučit soubory ze zobrazení Document Cloud

 2. Můžete být vyzváni k přihlášení do služby Adobe Document Cloud. Přihlaste se pomocí svého Adobe ID a hesla. 

 3. Zobrazí se náhled souborů. Chcete-li přidat další soubory, klikněte na tlačítko Vložit soubory. Chcete-li soubor odstranit, vyberte soubor a klikněte na ikonu odstranit. Přípony aplikace Acrobat sloučené s názvem souboru. Zadejte nový název souboru podle potřeby a klikněte na možnost Sloučit.

  Náhled vybraných souborů

  • (Volitelně) Pokud soubor obsahuje více stránek, zobrazí se jako sloupec. Podržte kurzor myši nad souborem a kliknutím na tlačítko se šipkou jej rozbalte. Přetažením můžete změnit pořadí stránek, ve kterém chcete, aby se ve sloučeném souboru PDF zobrazovaly.
  • (Volitelné) Pomocí možností pod tlačítkem Uložit můžete soubory uspořádat v zobrazení mřížky nebo zobrazení seznamu. Můžete také použít tlačítka + a - v pravém spodním rohu okna pro zvětšení nebo zmenšení miniaturního náhledu.

  Soubory se sloučí do dokumentu PDF a uloží zpět do knihovny dokumentů OneDrive nebo SharePoint. Také se zobrazí náhled souboru.

Exportování souborů PDF do dokumentů Word, Excel nebo PowerPoint

Soubory PDF můžete převést na soubory typu Microsoft Word/Excel/PowerPoint, Rich Text Format nebo do obrazových souborů.

Doplněk služby Adobe PDF provádí rozpoznávání OCR u souborů PDF obsahujících obrázky, vektorovou grafiku, skrytý text nebo kombinaci výše uvedených prvků. Tento doplňkový modul provádí například rozpoznávání OCR u souborů PDF vytvořených z naskenovaných dokumentů. Tento doplňkový modul provádí rozpoznávání OCR také u textu, který nedokáže interpretovat z důvodu nesprávného zakódování textu ve zdrojové aplikaci.

Poznámka:

OCR představuje převod obrázků textu (naskenovaného textu) na upravitelné znaky, abyste mohli text prohledávat, opravovat nebo kopírovat.

Doplňkový modul umožňuje exportovat z PDF do následujících typů souborů:

Exportovat PDF do

Podporované přípony názvů souborů

Microsoft Word

.doc, .docx

Microsoft Excel

.xlsx

Microsoft PowerPoint

.pptx

Rich Text Format

.rtf

Obrázek

.jpg, .tiff, .png

Postup exportu ze souboru PDF:

 1. V aplikaci Průzkumník souborů služby OneDrive nebo SharePoint proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Klikněte pravým tlačítkem myši na soubor PDF, který chcete exportovat, a vyberte možnost Adobe Document Cloud > Exportovat PDF společností Adobe.
  • Vyberte soubor PDF, který chcete exportovat, a z horní nabídky zvolte možnost Adobe Document Cloud > Exportovat PDF společností Adobe.
  Exportovat PDF do jiného formátu

   

  Poznámka: Pokud máte nainstalováno více zpracovatelů souborů, postupujte následovně:

  • Klikněte pravým tlačítkem myši na soubor PDF a vyberte možnost Akce > Adobe Document Cloud > Exportovat PDF společností Adobe.
  • V horní nabídce vyberte možnost Akce > Adobe Document Cloud > Exportovat PDF společností Adobe.
  Export PDF

  • Otevřete PDF. V okně náhledu služby Document Cloud vyberte z panelu nástrojů možnost Upravit > Exportovat PDF.
  Export PDF

 2. Můžete být vyzváni k přihlášení do služby Adobe Document Cloud. Přihlaste se pomocí svého Adobe ID a hesla.

 3. Zobrazí se stránka Exportovat PDF. Postupujte takto:

  1. Zvolte požadovaný formát souboru.
  2. V rozbalovacím seznamu Jazyk dokumentu vyberte jazyk exportovaného dokumentu.
  Vyberte formátu souboru a jazyk dokumentu

 4. Klikněte na tlačítko Převést do [ vybraného formátu].

  (Například ve snímku obrazovky v kroku 3 výše se název tlačítka zobrazuje jako Převést do formátu DOCX.)

 5. Vybraný soubor PDF se exportuje do požadovaného formátu se stejným názvem a otevře se pro náhled. Exportovaný dokument se automaticky uloží do knihovny dokumentů OneDrive nebo SharePoint.

  Poznámka:

  Umístění složky uloženého souboru se otevře, když exportujete soubor PDF do souborů typu .rtf, .jpeg, .jpg, .png a .tiff.

Uspořádání dokumentu PDF

S existujícími dokumenty PDF můžete manipulovat odstraněním, změnou pořadí nebo otočením jejích stránek.

Postup uspořádání stránek v souboru PDF:

 1. V aplikaci Průzkumník souborů služby OneDrive nebo SharePoint proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Klikněte pravým tlačítkem myši na soubor PDF, který chcete uspořádat, a vyberte možnost Adobe Document Cloud > Uspořádat pořadí stránek společností Adobe.
  • Vyberte soubor PDF, který chcete exportovat, a z horní nabídky zvolte možnost Adobe Document Cloud > Uspořádat pořadí stránek společností Adobe.
  Uspořádání stránek v souboru PDF

   

  Poznámka: Pokud máte nainstalováno více zpracovatelů souborů, postupujte následovně:

  • Klikněte pravým tlačítkem myši na soubor PDF a vyberte možnost Akce > Adobe Document Cloud > Uspořádat pořadí stránek společností Adobe.
  • V horní nabídce vyberte možnost Akce > Adobe Document Cloud > Uspořádat pořadí stránek společností Adobe.
  Uspořádání stránek

  • Otevřete PDF. V okně náhledu služby Document Cloud vyberte z panelu nástrojů možnost Upravit > Uspořádat pořadí stránek.
  Uspořádat stránky z nabídky Upravit v panelu nástrojů

 2. Můžete být vyzváni k přihlášení do služby Adobe Document Cloud. Přihlaste se pomocí svého Adobe ID a hesla.

  Zobrazí se stránka Uspořádat stránky. Zobrazuje miniatury stránek vybraného PDF. Použijte tlačítka + a - v pravém spodním rohu okna pro zvětšení nebo zmenšení miniaturního náhledu.

  Miniatury stránek
  Příkazy specifické pro stránku se zobrazí, když přesunete kurzor myši na miniaturu stránky.

 3. Chcete-li vložit soubor, klikněte na ikonu vložení , vyberte umístění, kam stránky chcete vložit, a poté vyberte soubor, který chcete vložit.

  Vložit soubory

  Chcete-li stránky vyjmout, klikněte na ikonu vyjmutí a poté vyberte stránky, které chcete z vašeho PDF vyjmout.

  Vyjměte stránky ze souboru PDF

 4. Postup odstraňování stránek:

  • Chcete-li odstranit jednu stránku, umístěte kurzor myši na miniaturu stránky a poté klikněte na ikonu odstranění v zobrazení miniatury stránky.
  • Chcete-li odstranit více stránek, vyberte stránky, které chcete odstranit, a klikněte na ikonu odstranění zobrazenou na panelu nástrojů.
 5. Postup otáčení stránek:

  • Chcete-li otočit jednu stránku, klikněte myší na miniaturu stránky a pak klikněte na ikony Otočit doleva nebo Otočit doprava v zobrazení miniatury stránky.
  • Chcete-li otočit více stránek, vyberte je a klikněte na ikony Otočit doleva nebo Otočit doprava zobrazené na panelu nástrojů.
 6. Chcete-li změnit pořadí stránek, přetáhněte miniaturu stránky do nového umístění. Stránky se přečíslují.

 7. Chcete-li uložit změny do existujícího souboru, klikněte na možnost Uložit. Zadejte název souboru a klikněte na tlačítko Uložit. Soubor se uloží zpět do knihovny dokumentů služby OneDrive nebo SharePoint.

Přidávání poznámek do PDF

Funkce poznámek ve službě Document Cloud slouží k psaní poznámek při prohlížení nebo čtení dokumentů. Do souborů PDF můžete přidávat poznámky pomocí textových poznámek, lístků s poznámkou, zvýraznění a nástroje pro kreslení. Chcete-li přidat poznámky, postupujte takto:

Poznámka:
 • Když si dva uživatelé zobrazí stejný dokument PDF současně, přidání poznámek do dokumentu vyzve druhého uživatele, aby stránku obnovil a načetl nejnovější verzi dokumentu PDF.
 • Nemůžete přidávat poznámky ani upravovat soubory PDF, které jsou zabezpečené, chráněné nebo určené jen ke čtení. U takových souborů jsou tlačítka na přidávání poznámek a úpravy skryta.
 • Poznámky nelze přidávat do souborů PDF z mobilních zařízení pomocí prohlížečů.
 • Podokno poznámek se zobrazí vpravo, pokud přidáte lístek s poznámkou, kliknete na existující poznámku nebo otevřete jakýkoli soubor obsahující poznámky.
 1. Otevřete dokument PDF v náhledu služby Document Cloud.

 2. Na panelu nástrojů vyberte kliknutím požadovaný nástroj pro anotaci a klikněte na místo, kam chcete poznámku umístit. Podporovány jsou následující typy poznámek:

  • Textová poznámka: Klikněte na místo, kam chcete v PDF přidat text, a zapište jej.
  • Lístek s poznámkou: Vyberte místo, kam chcete poznámku umístit, a klikněte na ně.
  • Zvýraznění textu: Zvolte, chcete-li v dokumentu PDF zvýraznit text.
  • Nástroj pro kreslení: Vyberte nástroj pro kreslení a označte dokument PDF.
  Poznámka:

  Pokud použijete anotaci Přidat text, ten stejný text bude přidán jako poznámka a zobrazí se v panelu poznámek.

  Přidat poznámky do PDF

  A. Přidat textovou poznámku B. Přidat lístek s poznámkou C. Zvýraznit text D. Použít nástroj pro kreslení 

  Když vyberete libovolný text v dokumentu PDF, můžete použít následující, další nástroje pro přidávání poznámek:

  • Přeškrtnutí textu: Vyberte, chcete-li přeškrtnout text.
  • Podtržení textu: Zvolte, chcete-li vybraný text podtrhnout.
  Další nástroje po výběru textu v souboru PDF

  A. Zvýraznit text B. Přeškrtnout text C. Podtrhnout text D. Kopírovat text 

 3. U anotací typu Textová poznámka, Zvýraznit text, Nástroj pro kreslení, Přeškrtnout text a Podtrhnout text jsou poznámky přidány okamžitě do dokumentu. U anotací typu Lístek s poznámkou se po pravé straně zobrazí panel poznámek. Zapište poznámku a klikněte na příkaz Přidat.

 4. Služba Document Cloud soubor PDF do 30 sekund automaticky uloží. Chcete-li PDF uložit okamžitě, klikněte na panelu nástrojů na tlačítko Uložit .

  Uložit soubor PDF

Změna vzhledu vašich poznámek

Jestliže chcete změnit barvu poznámek, postupujte takto:

 1. Vyberte poznámku. Zobrazí se vyskakovací okno.

  Změnit barvu poznámky

  Poznámka:

  Obdobně můžete zvolit a změnit tloušťku čáry poznámky vytvořené nástrojem pro kreslení, a upravit velikost písma poznámky vytvořené nástrojem Přidat text.

 2. Kliknutím na barvu se otevře panel barev.

 3. Vyberte požadovanou barvu a klikněte na možnost Uložit.

Vracení zpět nebo opakování změn

Nástroj Vrácení zpět nebo opakování akce

 • Chcete-li změny vrátit zpět, klepněte na ikonu Zpět undo.png na panelu nástrojů.
 • Chcete-li změny opakovat, klepněte na ikonu Znovu redo.png na panelu nástrojů.

Úpravy poznámek, odstranění poznámek nebo vymazání kresby

Chcete-li upravit poznámku, postupujte takto:

 • Vyberte poznámku. Na pravé straně se zobrazí panel poznámek. V nabídce možností (...) vyberte položku Upravit.
 • Chcete-li upravit anotaci typu Přidat text, vyberte textovou poznámku a zapište změny.

Poznámku odstraníte tak, že ji vyberete a provedete jeden z následujících úkonů:

 • Na pravé straně se zobrazí panel poznámek. V nabídce možností (...) vyberte položku Odstranit.
 • Ve vyskakovacím okně klikněte na ikonu .
Odstranění poznámky

Chcete-li vymazat nakreslenou poznámku, postupujte takto:

 • Na panelu nástrojů vyberte nástroj Smazat kresbu a přetáhněte jej na ty části kresby, které chcete odstranit.
Nástroj Smazat kresbu

Časté dotazy

Povoleny nejsou níže uvedené formáty názvů souborů:

 • Speciální názvy adresářů „.“ a „..
 • Názvy souborů nebo soubory s následujícími příponami: CON, PRN, AUX, NUL, COM0, COM1, COM2, COM3, COM4, COM5, COM6, COM7, COM8, COM9, LPT0, LPT1, LPT2, LPT3, LPT4, LPT5, LPT6, LPT7, LPT8, a LPT9.
 • Názvy souborů končící mezerou nebo tečkou.
 • Názvy souborů začínající tečkou.
 • Názvy souborů používající speciální znak „#“.

Pokud se soubor s dlouhým názvem nachází na úložištích služeb One Drive nebo SharePoint, nebude rozhraní PDF Adobe Document Cloud pro Office 365 moci se souborem provádět požadované akce a zobrazí chybové hlášení: „Vyskytl se problém při zpracování souborů“.

Chyba při zpracování souborů s dlouhým názvem nebo cestou

Řešení
Zkraťte název souboru v rámci služby One Drive nebo SharePoint a akci pomocí rozhraní PDF Adobe Document Cloud pro Office 365 proveďte znovu.

Poznámka:

Rozhraní Graph API společnosti Microsoft omezuje použití dlouhých názvů souborů i dlouhých cest k souborům. Společnosti Adobe i Microsoft společně na řešení problému pracují.

Rozhraní PDF Adobe Document Cloud pro Office 365 je zobrazeno pouze v novém zobrazení služeb One Drive a SharePoint. Chcete-li rozhraní PDF Adobe Document Cloud použít, klikněte na položku Ukončit klasické prostředí v levém dolním rohu okna služby One Drive/SharePoint.

Ukončit klasické prostředí

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.