Konfigurace aplikace Adobe Acrobat pro služby SharePoint a OneDrive

Služba Adobe Document Cloud poskytuje webový instalační program a související nástroje pro nasazení aplikace Adobe Acrobat pro služby SharePoint a OneDrive.

Podporované prohlížeče

Aplikaci Adobe Acrobat pro služby SharePoint a OneDrive podporují všechny moderní prohlížeče, jako jsou Microsoft Edge, Chrome, Firefox a Safari.

Od 1. října 2021 nebudou nástroje aplikace Acrobat podporovat prohlížeče Internet Explorer a Microsoft Edge Legacy.

Poznámka:

Integrace aplikace Document Cloud nebude fungovat, pokud jsou blokovány soubory cookie třetích stran. Ujistěte se, že v prohlížeči, který používáte, nejsou blokovány soubory cookie třetích stran.

Problém: problém prohlížeče Microsoft Edge v chráněném režimu zón zabezpečení.

Problém se zónou zabezpečení vznikne, pokud se váš server Microsoft Office 365 a server Document Cloud nacházejí ve dvou různých zónách zabezpečení prohlížeče, přičemž jedna z těchto zón je v chráněném režimu a druhá nikoli. V této konfiguraci server Microsoft není schopen komunikovat se serverem Adobe a soubor cookie relace nedokáže vaši relaci ověřit.

Řešení

Chcete-li vyřešit tento problém, řiďte se podle pokynů řešení 1 nebo řešení 2, které jsou uvedeny níže:

Poznámka:

Správce musí vynutit tuto konfiguraci pro všechny uživatele, v opačném případě musí uživatelé nastavení prohlížeče ručně nakonfigurovat.

Řešení 1: Žádná z adres URL serveru není uvedena v zóně důvěryhodných serverů.

Ujistěte se, že žádná z adres URL serveru není uvedena v zóně důvěryhodných serverů. Pokud je v seznamu zón důvěryhodných serverů uvedena, odstraňte ji.

Řešení 2: Nakonfigurujte prohlížeč přidáním všech položek adres URL serveru do zóny důvěryhodných webů.

Chcete-li přidat webovou stránku do internetové zóny důvěryhodných webů, postupujte podle následujícího postupu:

 1. Otevřete Ovládací panel a dvakrát klikněte na položku Možnosti internetu.

 2. Klikněte na kartu Zabezpečení v dialogovém okně Vlastnosti internetu.

 3. Klikněte na možnost Důvěryhodné servery > Servery.

 4. Pokud není adresa *.microsoftonline.com uvedena v části Zóna důvěryhodných serverů, přidejte ji tam.

 5. Pokud není níže uvedená adresa serveru Adobe uvedena v části Zóna důvěryhodných serverů, přidejte ji tam.
  *.adobe.com
  *.acrobat.com
  *.adobe.io
  *.adobelogin.com

 6. Zavřete dialogové okno Důvěryhodné servery. Klikněte na OK.

Omezení v prohlížeči Edge představuje problém v chráněném režimu zón zabezpečení, kde jsou dva servery nakonfigurovány v jiných zónách zabezpečení nebo v nastavení chráněného režimu.

Přidejte stránku https://adobe.io do seznamu výjimek v nastavení soukromí prohlížeče. Chcete-li přidat tuto stránku, postupujte takto:

 1. V prohlížeči Edge klikněte na ikonu možnosti () v pravém horním rohu a poté klikněte na možnost Nastavení.

  Nastavení prohlížeče Edge

 2. Klikněte na ikonu nabídky () > Soukromí a služby.

  Klikněte na možnost Soukromí a služby

 3. Klikněte na možnost Výjimky.

 4. Klikněte na možnost Přidat stránku. Zadejte adresu https://adobe.io a klikněte na možnost Přidat.

  Přidat stránku

Nasazení aplikace Adobe Acrobat pro služby SharePoint a OneDrive

Účet aplikace Adobe Acrobat pro služby SharePoint a OneDrive nasaďte podle níže uvedených kroků.

 1. Klikněte na tlačítko Instalace a konfigurace pod oddílem SharePoint OneDrive.

  Instalace a konfigurace

 2. Zobrazí se informativní dialogové okno Poznámka pro správce. Poté klikněte na tlačítko Pokračovat.

  Poznámka:

  I když budete přihlášeni jako individuální uživatel, zobrazí se vám Poznámka pro správce. Stačí kliknout na tlačítko Pokračovat, protože tato poznámka se na vás nevztahuje.

  Poznámka pro správce

 3. Zobrazí se přihlašovací stránka Microsoft online. Přihlaste se pomocí svých údajů.

  Přihlášení Microsoft Online

 4. Zobrazí se okno s oprávněním aplikace. Proveďte některou z následujících akcí:

  • Jste-li přihlášeni jako správce a chcete nasadit aplikaci pouze pro svůj účet, klikněte na možnost Přijmout.
   V takovém případě máte možnost nasadit aplikaci později pro všechny uživatele v organizaci. Další informace naleznete v části Nasazení pro všechny uživatele.
  • Jste-li přihlášeni jako správce a chcete nasadit aplikaci pouze pro svůj účet a také pro všechny uživatele v organizaci, zaškrtněte políčko Souhlas jménem vaší organizace a poté klikněte na možnost Přijmout.
  • Jste-li přihlášeni jako individuální uživatel, možnost Souhlas jménem vaší organizace v dialogovém okně oprávnění neuvidíte. Klikněte na možnost Přijmout.
  Poznámka:

  Aplikace neprovádí úpravy žádných oprávnění a vyžaduje váš souhlas pro následující účely:

  • Přístup k profilu uživatele.
  • Přístupové tokeny pro operace týkající se zpracování souborů.
  Oprávnění k nasazení zpracovatele souborů PDF
  Nasazení aplikace pro uživatele služby s oprávněními správce

  Oprávnění pro nasazení aplikace
  Nasazení aplikace pro všechny uživatele v organizaci

  Dialogové okno oprávnění pro individuální uživatele
  Dialogové okno oprávnění pro individuální uživatele

  Nasazení aplikace Adobe Acrobat pro služby SharePoint a OneDrive je dokončeno a na zeleném panelu se zobrazí zpráva s potvrzením. Obecně v důsledku ukládání do mezipaměti trvá až 48 hodin, než se aplikace Adobe Acrobat pro služby SharePoint a OneDrive zobrazí.

  Zpracovatel souborů je úspěšně nasazen

Nasazení aplikace pro všechny uživatele

Jakmile je dokončeno nasazení pro váš účet, můžete aplikaci nasadit pro všechny uživatele v organizaci.

 1. V okně s potvrzením instalace klikněte na možnost Nasadit pro všechny uživatele.

  Nasadit pro všechny uživatele

 2. V dialogovém okně Nasadit aplikaci Acrobat pro všechny uživatele v organizaci klikněte na možnost Pokračovat.

  Dialogové okno s potvrzením nasazení pro všechny uživatele v organizaci

 3. Pokud se zobrazí výzva, přihlaste se pomocí svých údajů pro Microsoft.

 4. V dialogovém okně oprávnění klikněte na možnost Přijmout.

  Dialogové okno oprávnění

  Nasazení aplikace Adobe Acrobat pro služby SharePoint a OneDrive je dokončeno a na zeleném panelu se zobrazí zpráva s potvrzením. Infrastruktura mezipaměti společnosti Microsoft zpomaluje nasazení aplikace. Obecně trvá až 48 hodin, než se aplikace Adobe Acrobat pro služby SharePoint a OneDrive zobrazí ve vašem účtu.

  Zpráva s potvrzením

Správa instalace

Uživatelská správa ve službě Azure Active Directory aktuálně není podporována, přestože se v ní aplikace Adobe Acrobat pro služby SharePoint a OneDrive zobrazuje.

Odinstalování aplikace Adobe Acrobat pro služby SharePoint a OneDrive

 1. Přihlaste se k portálu https://portal.azure.com prostřednictvím svého účtu správce Microsoft.

 2. Na levém panelu klikněte na možnost Azure Active Directory > Podnikové aplikace.

 3. Klikněte na možnost Všechny aplikace. Na seznamu nasazených aplikací klikněte na možnost Adobe Document Cloud.

  Centrum správců Azure Active Directory

 4. Klikněte na možnost Vlastnosti a poté na možnost Odstranit.

  uninstall_application.png

  Poznámka:

  Infrastruktura mezipaměti společnosti Microsoft zpomaluje odstranění aplikace. Může trvat až 24 hodin 36 hodin, než se aplikace Adobe Acrobat pro služby SharePoint a OneDrive odebere z vašeho účtu. Po 24–36 hodinách se odhlaste a znovu přihlaste ke svému účtu OneDrive a SharePoint. Aplikace Adobe Acrobat pro služby SharePoint a OneDrive se odebere.

Časté dotazy

Instalace

Ne, společnost Microsoft nepodporuje instalaci aplikace vybraným uživatelům nebo skupinám uživatelů. Aplikaci Adobe Acrobat pro služby SharePoint a OneDrive můžete nainstalovat na svůj účet nebo všem svým uživatelům v organizaci. Chcete-li nainstalovat aplikaci na svůj účet a všem svým uživatelům v organizaci, zaškrtněte políčko Souhlas jménem vaší organizace v dialogovém okně Microsoft. Chcete-li nainstalovat aplikaci pouze na svůj účet, zrušte zaškrtnutí možnosti. 
Další informace naleznete pod bodem 5 v oddíle Nasazení aplikace Adobe Acrobat pro služby SharePoint a OneDrive.

Chcete-li nainstalovat aplikaci Adobe Acrobat pro služby SharePoint a OneDrive svým uživatelům v organizaci, přejděte na adresu URL https://documentcloud.adobe.com/o365pdf/bookmark.html, a klikněte na možnost Nasadit pro všechny uživatele.
Další informace naleznete v části Nasazení pro všechny uživatele.

Nasadit pro všechny uživatele

Ano, jako individuální uživatel můžete aplikaci nainstalovat do svého účtu ze služby Appsource nebo z webové stránky společnosti Adobe.

 • Jakmile bude aplikace nainstalována, webové rozhraní aplikace Adobe Acrobat se stane výchozím prostředím pro soubory PDF ve službách Sharepoint a OneDrive. Uživatelům se nyní v seznamu souborů zobrazí ikona aplikace Adobe namísto výchozí ikony PDF.
Dokumenty ve formátu PDF

 • Po výběru souboru se nyní uživatelům na panelu příkazů zobrazí tlačítko služby Document Cloud, které umožňuje provádět převod, export nebo sloučení. Tlačítko se zobrazí všem uživatelům bez ohledu na to, jaký je stav jejich předplatného.
Možnosti kontextové nabídky pro soubor PDF

 • Když váš uživatel v organizaci otevře soubor PDF, soubor PDF se otevře ve vloženém prohlížeči Adobe Acrobat.

Prohlížeč PDF Adobe Acrobat

Jakmile nasadíte aplikaci Adobe Acrobat pro služby SharePoint a OneDrive všem uživatelům v organizaci, všichni nově přidaní uživatelé k aplikaci automaticky získají přístup.

Ne, nelze odinstalovat nebo omezit využívání aplikace na vybrané uživatele nebo skupin uživatelů. Chcete-li provést odebrání, je nutné provést odinstalování v konzoli správce Microsoft od všech uživatelů v organizaci.

Infrastruktura mezipaměti společnosti Microsoft zpomaluje instalaci nebo odebrání aplikace. Trvá až 48 hodin, než se aplikace Adobe Acrobat pro služby SharePoint a OneDrive nainstaluje. Není-li aplikace nainstalována ani po 48 hodinách, zkuste aplikaci nainstalovat znovu nebo kontaktujte podporu společnosti Microsoft.

Rámec zpracování souborů společnosti Microsoft momentálně nepodporuje funkci aplikace Adobe Acrobat pro služby SharePoint a OneDrive pro zobrazování stránky naposledy otevřených souborů.

Používání bezplatných a placených funkcí

 • Vaši uživatelé v organizaci nepotřebují předplatné aplikace Adobe Acrobat ani Adobe ID k zobrazování souborů PDF, záložek, prohledávání souboru PDF ani k přidávání poznámek do souborů PDF. Jakmile nainstalujete aplikaci Adobe Acrobat pro služby SharePoint a OneDrive všem uživatelům v organizaci, získají všichni tito uživatelé automaticky přístup k těmto funkcím a mohou je používat.

 • Pokud budou uživatelé v organizaci chtít vytvářet, uspořádat, slučovat nebo exportovat soubor PDF, budou potřebovat předplatné aplikace Adobe Acrobat a Adobe ID. I když se tyto možnosti zobrazují všem uživatelům v příslušných účtech, používat tyto funkce budou moci pouze uživatelé s aktivním předplatným.

Vaše organizace pravděpodobně používá starší hromadnou licenční smlouvu, která poskytuje online ID licencovaným uživatelům. Chcete-li přejít na jmenovitou licenční smlouvu, kontaktujte svého prodejce.

Data a zabezpečení

Vaše dokumenty se ukládají do původního umístění ve službě Sharepoint nebo OneDrive. Činnosti jako prohlížení, přidávání poznámek a vyhledávání probíhají ve vašem počítači. Veškeré změny se ukládají na vašem účtu služby Sharepoint nebo OneDrive. Pokud vytvoříte, uspořádáte, sloučíte nebo exportujete dokument, odešle se na servery služby Adobe Document Cloud k přechodnému zpracování, odkud bude po 24 hodinách odstraněn. Upravený dokument se uloží zpět do vašeho účtu služby Sharepoint nebo OneDrive.

Když individuální uživatel nainstaluje aplikaci Adobe Acrobat pro služby SharePoint a OneDrive ze služby AppSource nebo webu společnosti Adobe, sdílejí se se společností Adobe pouze kontaktní údaje pro marketingové účely. Pokud správce nainstaluje aplikaci všem uživatelům v organizaci, nejsou se společností Adobe sdíleny kontaktní údaje žádného uživatele.

Jiné

Navštivte naši stránku podpory https://documentcloud.adobe.com/o365pdf/support.html, přihlaste se a odešlete žádost o podporu.

Chcete-li s námi sdílet zpětnou vazbu, otevřete dokument PDF. Klikněte na tlačítko možností (...) a poté klikněte na tlačítko Sdílet zpětnou vazbu.

Sdílení zpětné vazby se společností Adobe

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.