Používání rozšíření Adobe Document Cloud pro službu Disk Google

Adobe Document Cloud pro službu Disk Google je integrovaný balíček služeb PDF, který umožňuje provádět následující úkony:

 • Otevírat a zobrazovat soubory PDF můžete online pomocí vysoce kvalitního webového náhledu společnosti Adobe.
 • Můžete vytvářet soubory Adobe PDF, které zachovávají písma, formátování a rozvržení.
 • S existujícími dokumenty PDF můžete manipulovat odstraněním, změnou pořadí nebo otočením stránek.
 • Máte možnost sloučit více souborů ze služby Disk Google do jednoho dokumentu PDF, který můžete použít k archivaci nebo distribuci.
 • Soubory PDF můžete převádět do různých formátů dokumentů se zachováním písem, formátování a rozvržení.
 • Přidávat poznámky do souborů PDF pomocí lístků s poznámkou, zvýraznění a nástroje ke kreslení rukou pro zápis poznámek při prohlížení souborů PDF.
 • Dokumenty PDF můžete odesílat k podpisu a sledovat je.

Podporované prohlížeče

Adobe Document Cloud pro službu Disk Google podporují všechny moderní prohlížeče, jako jsou Microsoft Edge, Chrome, Firefox a Safari.

Upozornění:

Od 1. října 2021 nebudou nástroje aplikace Acrobat podporovat prohlížeč Microsoft Edge Legacy.

Otevření PDF

Otevírat a zobrazovat soubory PDF můžete online pomocí vysoce kvalitního webového náhledu společnosti Adobe. Chcete-li otevřít soubor PDF, klikněte na soubor pravým tlačítkem a vyberte možnost Otevřít v programu > Adobe Acrobat pro službu Disk Google.

Otevření PDF

PDF se zobrazí v okně náhledu služby Adobe Document Cloud. V horní nabídce můžete přidávat anotace, vyhledávat slova, stahovat soubory PDF, tisknout soubory PDF a úpravou souborů PDF organizovat stránky, sloučit soubory, exportovat soubory PDF do jiných formátů, odesílat soubory k podpisu a převádět do formátu PDF.

Akce pro dokumenty PDF

A. Vracení zpět nebo opakování změn B. Přidání textových poznámek – Můžete přidat textovou poznámku, přidat lístek s poznámkou, zvýrazňovač a použít nástroj pro kreslení C. Smazat kresbu D. Hledat v dokumentu E. Stáhnout soubor PDF, vytisknout dokument PDF nebo sdílet zpětnou vazbu F. Upravit a uspořádat stránky, sloučit soubory, exportovat PDF, odeslat k podpisu a převádět do formátu PDF 

Otevření více souborů

Chcete-li otevřít více souborů, tak soubory vyberte, klikněte pravým tlačítkem a vyberte možnost Otevřít v programu > Adobe Acrobat pro službu Disk Google. Soubory se v okně Náhled služby Document Cloud zobrazí jako miniatury. Pomocí nabídky Upravit můžete v závislosti na typu souboru provádět různé akce, například uspořádat stránky, sloučit soubory, exportovat PDF, převést do formátu PDF nebo odeslat k podpisu.

 • Pokud otevřete jeden soubor v jiném formátu než PDF, zobrazí se v nabídce Upravit možnosti Sloučit soubory, Převést do formátu PDF a Odeslat k podpisu.
Možnosti nabídky Upravit pro jeden soubor v jiném formátu než PDF
Možnosti nabídky Upravit pro jeden soubor v jiném formátu než PDF

 • Pokud otevřete více souborů PDF nebo souborů, které nejsou ve formátu PDF, zobrazí se v nabídce Upravit možnosti Sloučit soubory a Odeslat k podpisu.
Otevření více souborů
Možnosti nabídky Upravit pro více souborů v jiném formátu než PDF

 • Pokud otevřete jeden soubor PDF, zobrazí se v nabídce Upravit všechny dostupné možnosti, tedy Uspořádat stránky, Sloučit soubory, Exportovat PDF, Převést do formátu PDF a Odeslat k podpisu.
Poznámka:

U souborů, které jsou sdíleny pouze s oprávněním ke čtení, nelze provést akce jako Exportovat PDF, Převést do formátu PDF, Uspořádat PDF nebo Odeslat k podpisu. Soubory s oprávněním pouze ke čtení nelze sloučit s jinými soubory.

Převod souboru do PDF

Dokumenty služby Google Drive můžete převést na vysoce kvalitní dokumenty Adobe PDF, které uchovávají písma, formátování a rozvržení.

Toto rozšíření vám umožňuje převádět na formát PDF následující oblíbené typy souborů:

Převod do PDF z formátu Podporované přípony názvů souborů
Microsoft Word .doc, .docx
Microsoft Excel .xls, .xlsx
Microsoft PowerPoint .ppt, .pptx
Formáty souborů obrázků .bmp, .gif, .jpeg, .jpg, .png, .tif, .tiff
Rich Text Format .rtf
Textový soubor .txt, .text
Adobe Illustrator .ai
Adobe InDesign .indd
Adobe Photoshop .psd
Formát formulářů Vyplnit a podepsat .form

Postup převedení souboru do formátu PDF:

 1. Klikněte pravým tlačítkem na soubor, který chcete převést do formátu PDF a vyberte možnost Otevřít v programu > Adobe Acrobat pro Google Drive.

 2. V okně náhledu služby Document Cloud zvolte možnost Upravit > Převést do formátu PDF.

  Převod dokumentu do PDF

  Pokud jste otevřeli soubor PDF v okně náhledu služby Document Cloud, můžete kliknutím na možnost Upravit > Převést do formátu PDF zobrazit průzkumníka souborů služby Disk Google. Vyberte dokument, který chcete převést do formátu PDF, a poté klikněte na příkaz Vybrat.

  Výběr souboru k převodu

 3. Můžete být vyzváni k přihlášení do služby Adobe Document Cloud. Přihlaste se pomocí svého Adobe ID a hesla. 

 4. Soubor se převede do formátu PDF a uloží zpět do knihovny služby Disk Google. Také se zobrazí náhled souboru.

  Poznámka:

  V případě vlastníka souboru nebo složky, pokud jste soubor k převedení vybrali ve sdílené složce služby Disk Google, převedený soubor PDF se uloží do stejné sdílené složky. Pokud se nejedná o vlastníka, převedený soubor PDF se uloží do domovského umístění v knihovně dokumentů služby Disk Google. 

Sloučení souborů do PDF

Toto rozšíření vám umožňuje převádět na formát PDF následující oblíbené typy souborů:

Převod do PDF z formátu Podporované přípony názvů souborů
Microsoft Word .doc, .docx
Microsoft Excel .xls, .xlsx
Microsoft PowerPoint .ppt, .pptx
Formáty souborů obrázků .bmp, .gif, .jpeg, .jpg, .png, .tif, .tiff
Rich Text Format .rtf
Textový soubor .txt, .text
Adobe Illustrator .ai
Adobe InDesign .indd
Adobe Photoshop .psd
Formát formulářů Vyplnit a podepsat .form

Postup pro sloučení souborů do jednoho PDF:

 1. V knihovně dokumentů služby Disk Google vyberte soubory, které chcete sloučit, klikněte pravým tlačítkem a vyberte možnost Otevřít v programu > Adobe Acrobat pro službu Disk Google.

 2. V okně náhledu služby Document Cloud zvolte možnost Upravit > Sloučit soubory.

  Sloučení souborů do PDF

 3. Můžete být vyzváni k přihlášení do služby Adobe Document Cloud. Přihlaste se pomocí svého Adobe ID a hesla. 

 4. Zobrazí se náhled souborů. Pomocí možností pod tlačítkem Sloučit můžete soubory uspořádat v zobrazení mřížky nebo zobrazení seznamu. Můžete také použít tlačítka + a - v pravém spodním rohu okna pro zvětšení nebo zmenšení miniaturního náhledu. Chcete-li přidat další soubory, klikněte na tlačítko Vložit soubory.

  Přidání souborů ke sloučení

  V okně průzkumníka souborů služby Disk Google vyberte soubory a klikněte na příkaz Vybrat.

  Okno průzkumníka služby Disk Google
  V okně průzkumníka souborů služby Disk Google vyberte soubory

  Chcete-li soubory odstranit, vyberte soubor a klikněte na ikonu odstranění . Zadejte nový název souboru a klikněte na možnost Sloučit.

  (Volitelné) Pokud soubor obsahuje více stránek, zobrazí se pod souborem čísla stránek. Podržte kurzor myši nad souborem a kliknutím na tlačítko se šipkou rozbalení jej rozbalte. Přetažením můžete změnit pořadí stránek, ve kterém chcete, aby se ve sloučeném souboru PDF zobrazovaly.

  Soubory se sloučí do dokumentu PDF a uloží zpět do knihovny dokumentů služby Disk Google. Také se zobrazí náhled souboru.

  Poznámka:

  V případě vlastníka souboru nebo složky, pokud jste soubor ke sloučení vybrali ve sdílené složce služby Disk Google, sloučený soubor PDF se uloží do stejné sdílené složky. Pokud se nejedná o vlastníka, sloučený soubor PDF se uloží do domovského umístění v knihovně dokumentů služby Disk Google. 

Export dokumentu PDF do různých formátů dokumentů

Soubory PDF můžete převést do různých formátů dokumentů.

Rozšíření Adobe PDF provádí rozpoznávání OCR u souborů PDF obsahujících obrázky, vektorovou grafiku, skrytý text nebo kombinaci výše uvedených prvků. Toto rozšíření provádí například rozpoznávání OCR u souborů PDF vytvořených z naskenovaných dokumentů. Toto rozšíření provádí rozpoznávání OCR také u textu, který nedokáže interpretovat z důvodu nesprávného kódování textu ve zdrojové aplikaci.

Poznámka:

OCR představuje převod obrázků textu (naskenovaného textu) na upravitelné znaky, abyste mohli text prohledávat, opravovat nebo kopírovat.

Rozšíření umožňuje exportovat z PDF do následujících typů souborů:

Exportovat PDF do

Podporované přípony názvů souborů

Microsoft Word

.doc, .docx

Microsoft Excel

.xlsx

Microsoft PowerPoint

.pptx

Rich Text Format

.rtf

Obrázek

.jpg, .tiff, .png

Postup exportu ze souboru PDF:

 1. V knihovně dokumentů služby Disk Google vyberte soubor PDF, který chcete exportovat, klikněte pravým tlačítkem a vyberte možnost Otevřít v programu > Adobe Acrobat pro službu Disk Google.

 2. V okně náhledu služby Document Cloud vyberte z panelu nástrojů možnost Upravit > Exportovat PDF.

  Převod souboru PDF do dokumentu, snímku nebo prezentace Google

 3. Můžete být vyzváni k přihlášení do služby Adobe Document Cloud. Přihlaste se pomocí svého Adobe ID a hesla. 

 4. Zobrazí se stránka Exportovat PDF. Postupujte takto:

  1. V rozbalovací nabídce Exportovat do vyberte požadovaný formát souboru.
  2. V rozbalovací nabídce Jazyk dokumentu vyberte jazyk exportovaného dokumentu.
  Exportování souborů PDF do jiných formátů, výběr jazyka

 5. Klikněte na tlačítko Exportovat do [ vybraného formátu].

  (Například ve snímku obrazovky v kroku 4 výše se název tlačítka zobrazuje jako Exportovat do formátu docx.)

 6. Vybraný soubor PDF se exportuje do požadovaného formátu se stejným názvem. Exportovaný dokument se automaticky uloží do knihovny dokumentů služby Disk Google.

  Poznámka:

  V případě vlastníka souboru nebo složky, pokud jste soubor k exportování vybrali ve sdílené složce služby Disk Google, exportovaný soubor PDF se uloží do stejné sdílené složky. Pokud se nejedná o vlastníka, exportovaný soubor PDF se uloží do domovského umístění v knihovně dokumentů služby Disk Google. 

Uspořádání stránek v souboru PDF

Existující dokumenty PDF můžete uspořádat odstraněním, změnou pořadí nebo otočením jejích stránek.

Postup uspořádání stránek v souboru PDF:

 1. V knihovně dokumentů služby Disk Google vyberte soubor PDF, který chcete uspořádat, klikněte pravým tlačítkem a vyberte možnost Otevřít v programu > Adobe Acrobat pro službu Disk Google.

 2. V okně náhledu služby Document Cloud vyberte z panelu nástrojů možnost Upravit > Uspořádat stránky.

  Odstraňování, vkládání, vyjímání nebo otáčení stránek

 3. Můžete být vyzváni k přihlášení do služby Adobe Document Cloud. Přihlaste se pomocí svého Adobe ID a hesla.

  Zobrazí se okno Uspořádat stránky. Zobrazuje miniatury stránek vybraného PDF. Použijte tlačítka + a - v pravém spodním rohu okna pro zvětšení nebo zmenšení miniaturního náhledu.

  Miniatury stránek
  Příkazy specifické pro stránku se zobrazí, když podržíte kurzor myši na miniatuře stránky.

 4. Chcete-li vložit soubor, klikněte na ikonu vložení , vyberte umístění, kam stránky chcete vložit, a poté vyberte soubor, který chcete vložit.

  Vložit soubory

  Chcete-li stránky vyjmout, klikněte na ikonu vyjmutí a poté vyberte stránky, které chcete z vašeho PDF vyjmout.

  Vyjměte stránky ze souboru PDF

 5. Postup odstraňování stránek:

  • Chcete-li odstranit jednu stránku, umístěte kurzor myši na miniaturu stránky a poté klikněte na ikonu odstranění v zobrazení miniatury stránky.
  • Chcete-li odstranit více stránek, vyberte stránky, které chcete odstranit, a klikněte na ikonu odstranění zobrazenou na panelu nástrojů.
 6. Postup otáčení stránek:

  • Chcete-li otočit jednu stránku, klikněte myší na miniaturu stránky a pak klikněte na ikony Otočit doleva nebo Otočit doprava v zobrazení miniatury stránky.
  • Chcete-li otočit více stránek, vyberte je a klikněte na ikony Otočit doleva nebo Otočit doprava zobrazené na panelu nástrojů.
 7. Chcete-li změnit pořadí stránek, přetáhněte miniaturu stránky do nového umístění. Stránky se přečíslují.

 8. Chcete-li uložit změny do existujícího souboru, klikněte na možnost Uložit. Zadejte název souboru a klikněte na tlačítko Uložit. Soubor se uloží zpět do knihovny dokumentů služby Disk Google.

  Poznámka:

  V případě vlastníka souboru nebo složky, pokud jste soubor k uspořádání vybrali ve sdílené složce služby Disk Google, uspořádaný soubor se uloží do stejné sdílené složky. Pokud se nejedná o vlastníka, uspořádaný soubor se uloží do domovského umístění v knihovně dokumentů služby Disk Google. 

Odeslání dokumentů k získání podpisů

Dokumenty si můžete nechat od ostatních podepsat pomocí nástroje Odeslat k podpisu, který využívá cloudových služeb poskytovaných službou Adobe Acrobat Sign. Umožňuje podepisujícím rychle podepsat dohody bez ohledu na to, kde se nacházejí, pomocí webového prohlížeče nebo mobilního zařízení. Podepisující se kvůli podpisu dohod nemusí nikde přihlašovat a nemusí si ani kupovat žádný produkt Adobe.

Podporované typy souborů k podpisu

Kromě PDF lze k podpisu odeslat i soubory Microsoft Office, různé obrazové soubory a textové soubory. K podporovaným souborům patří: DOC, DOCX, RTF, XLS, XLSX, PPT, PPTX, TXT, TIFF, TIF, BMP, GIF, JPG, JPEG a PNG.

Poznámka: Proveďte úpravy ještě před podepsáním dokumentu. Podepsaná dohoda je ověřená službou Acrobat Sign. Úpravami podepsané dohody o ověření přijdete.

Postup podepsání dokumentů ostatními osobami:

 1. V knihovně dokumentů služby Disk Google vyberte soubor, který chcete odeslat k podpisu, klikněte pravým tlačítkem a vyberte možnost Otevřít v programu > Adobe Acrobat pro službu Disk Google.

 2. V okně náhledu služby Document Cloud vyberte z panelu nástrojů možnost Upravit > Odeslat k podpisu.

  Odeslání dokumentů PDF k podpisu

 3. Můžete být vyzváni k přihlášení do služby Adobe Document Cloud. Přihlaste se pomocí svého Adobe ID a hesla.

 4. Na hlavní stránce funkce Odeslat k podpisu postupujte takto:

  1. Do pole Komu zadejte e-mailové adresy příjemců. Možnost Dokončit v pořadí je ve výchozím nastavení zapnutá. Zadejte e-mailové adresy příjemců v pořadí, v jakém chcete dokument podepsat. Čísla u e-mailových adres znázorňují pořadí účasti. Nechcete-li, aby podepisování probíhalo v předem daném pořadí, přesuňte přepínač na možnost Dokončit v libovolném pořadí.
   (Volitelné) Chcete-li být uvedeni jako podepisující osoba dokumentu, klikněte na možnost Přidat mě.
  2. Podle potřeby změňte výchozí text v poli Zpráva.
   (Volitelné): Pokud chcete přidat víc lidí, které chcete jen informovat, přidejte jejich e-mailové adresy do seznamu Kopie pomocí tlačítka Zobrazit na kopii.
  3. (Volitelné) Vyžadujete-li, aby příjemci zadali heslo k otevření a zobrazení podepsaného souboru PDF, vyberte možnost Ochrana heslem.
  4. (Volitelné) Chcete-li nastavit frekvenci připomínek, které budou odesílány, dokud nebude dohoda dokončena, vyberte možnost Nastavit připomenutí.
  5. (Volitelné) Chcete-li zobrazit náhled dohody a přidat odpovídající textová pole nebo pole podpisů, vyberte možnost Pole Náhled a Přidat podpis. Klikněte na možnost Následující.
   Pole formuláře jsou v dokumentu PDF detekována automaticky. Kliknutím na ikonu vložíte objevená pole formuláře do dokumentu PDF. Pole lze rovněž přetáhnout z karet na pravém panelu na požadované místo v dokumentu.

   Poznámka
   : Pokud jste přidali více dokumentů, převedou se do souborů PDF a zkombinují se do jednoho souboru. Sloučený soubor se otevře, abyste mohli přidat příslušná pole.
  Úvodní stránka funkce Odeslat k podpisu

 5. Klikněte na možnost Odeslat.

  Odeslaná dohoda

  Kopie odeslané dohody se uloží do knihovny dokumentů služby Disk Google a zobrazí se dialogové okno s potvrzením. V dialogovém okně s potvrzením lze provést následující úlohy:

  •  Chcete-li uložit kopii dohody do jiného umístění, klikněte na možnost Změnit cílovou složku. V průzkumníku složek služby Disk Google vyberte požadovanou složku a klikněte na příkaz Vybrat.
  Vybrat složku

  • Chcete-li odeslanou dohodu sledovat, klikněte na příkaz Sledovat dohodu.
  • Chcete-li k podpisu odeslat další dohodu, klikněte na možnost Odeslat další.
  Poznámka:
  • V případě vlastníka souboru nebo složky, pokud jste dokument k odeslání vybrali ve sdílené složce služby Disk Google, uloží se kopie odeslané dohody do stejné sdílené složky knihovny dokumentů služby Disk Google. Pokud se nejedná o vlastníka, kopie odeslané dohody se uloží do domovského umístění v knihovně dokumentů služby Disk Google.
  • Možnost Změnit cílovou složku se nezobrazuje, je-li vaše role Přispěvatel ve sdíleném disku.

Rozhraní pro podepisujícího

Podepisující obdrží e-mail s odkazem k podepsání dohody. Podepisující se kvůli podpisu dohod nemusí nikde přihlašovat a nemusí si ani kupovat žádný produkt Adobe. Dohody mohou podepisovat pomocí webového prohlížeče, mobilního zařízení nebo aplikace pro stolní počítače Acrobat / Acrobat Reader. Chcete-li dohodu podepsat, klikněte na možnost Zkontrolovat a podepsat.

E-mail obdržený podepisujícím

Sledování dohod odeslaných k podpisu

Když odešlete dohodu k podpisu, uloží se kopie této dohody do knihovny dokumentů služby Disk Google. V závislosti na stavu dohody se k názvu dohody připojí přípona (probíhá-Acrobat Sign), (dokončeno-Acrobat Sign), (selhalo-Acrobat Sign) nebo (platnost_vypršela-Acrobat Sign).

Stav odeslané dohody ve službě Disk Google

Chcete-li sledovat všechny dohody odeslané k podpisu, můžete postupovat jedním z následujících způsobů:

 • V okně náhledu služby Document Cloud vyberte možnost Upravit > Odeslat k podpisu > Zobrazit všechny dohody. Zobrazí se řídicí panel Správa služby Acrobat Sign s vašimi dohodami.
Zobrazení všech dohod

Správa dohod
Řídicí panel Správa služby Acrobat Sign

 • V dialogovém okně s potvrzením o odeslání dohody klikněte na možnost Sledovat dohodu. Zobrazí se stránka s podrobnostmi o dohodě. Chcete-li zobrazit všechny dohody, klikněte na možnost Správa dohod. Zobrazí se řídicí panel Správa služby Acrobat Sign s vašimi dohodami.
Sledování dohod odeslaných k podpisu

Zobrazení podrobností o dohodě
Zobrazení podrobností o dohodě

Přidávání poznámek do PDF

Funkce poznámek ve službě Document Cloud slouží k psaní poznámek při prohlížení nebo čtení dokumentů. Do souborů PDF můžete přidávat poznámky pomocí textových poznámek, lístků s poznámkou, zvýraznění nebo nástroje pro kreslení. Chcete-li přidat poznámky, postupujte takto:

Poznámka:
 • Když si dva uživatelé zobrazí stejný dokument PDF současně, přidání poznámek do dokumentu vyzve druhého uživatele, aby stránku obnovil a načetl nejnovější verzi dokumentu PDF.
 • Nemůžete přidávat poznámky ani upravovat soubory PDF, které jsou zabezpečené, chráněné nebo určené jen ke čtení. U takových souborů jsou tlačítka na přidávání poznámek a úpravy skryta.
 • Poznámky nelze přidávat do souborů PDF z mobilních zařízení pomocí prohlížečů.
 • Podokno poznámek se zobrazí vpravo, pokud přidáte lístek s poznámkou, kliknete na existující poznámku nebo otevřete jakýkoli soubor obsahující poznámky.
 1. V knihovně dokumentů služby Disk Google vyberte soubor PDF, který chcete okomentovat, klikněte pravým tlačítkem a vyberte možnost Otevřít v programu > Adobe Acrobat pro službu Disk Google.

 2. Na panelu nástrojů vyberte kliknutím požadovaný nástroj pro anotaci a klikněte na místo, kam chcete poznámku umístit. Podporovány jsou následující typy poznámek:

  • Textová poznámka: Klikněte na místo, kam chcete v PDF přidat text, a zapište jej.
  • Lístek s poznámkou: Klikněte na místo, kam chcete poznámku umístit.
  • Zvýraznění textu: Vyberte text, který chcete zvýraznit.
  • Nástroj pro kreslení: Slouží k přidávání označení do dokumentů PDF.
  Poznámka:

  Pokud použijete anotaci Přidat text, ten stejný text bude přidán jako poznámka a zobrazí se v panelu poznámek.

  Přidat poznámky do PDF

  A. Přidat textovou poznámku B. Přidat lístek s poznámkou C. Zvýraznit text D. Použít nástroj pro kreslení 

  Když vyberete libovolný text v dokumentu PDF, můžete použít následující další nástroje pro přidávání poznámek:

  • Přeškrtnutý text: Přeškrtne vybraný text.
  • Podtržení textu: Podtrhne vybraný text.
  Další nástroje po výběru textu v souboru PDF

  A. Zvýraznit text B. Přeškrtnout text C. Podtrhnout text D. Kopírovat text 

 3. U anotací typu Textová poznámka, Zvýraznit text, Nástroj pro kreslení, Přeškrtnout text a Podtrhnout text jsou poznámky přidány okamžitě do dokumentu. U anotací typu Lístek s poznámkou se po pravé straně zobrazí panel poznámek. Zapište poznámku a klikněte na příkaz Přidat.

 4. Služba Document Cloud soubor PDF do 30 sekund automaticky uloží. Chcete-li PDF uložit okamžitě, klikněte na panelu nástrojů na tlačítko Uložit .

  Poznámka:

  V případě vlastníka souboru nebo složky, pokud přidáváte poznámky k souboru PDF ze sdílené složky služby Disk Google, soubor se uloží do stejné sdílené složky. Pokud se nejedná o vlastníka, soubor PDF se uloží do domovského umístění v knihovně dokumentů služby Disk Google. 

Změna vzhledu vašich poznámek

Jestliže chcete změnit barvu poznámek, postupujte takto:

 1. Vyberte poznámku. Zobrazí se vyskakovací okno.

  Změnit barvu poznámky

  Poznámka:

  Obdobně můžete zvolit a změnit tloušťku čáry poznámky vytvořené nástrojem pro kreslení, a upravit velikost písma poznámky vytvořené nástrojem Přidat text.

 2. Kliknutím na barvu se otevře panel barev.

 3. Vyberte požadovanou barvu a klikněte na možnost Uložit.

Vracení zpět nebo opakování změn

Nástroj Vrácení zpět nebo opakování akce

 • Chcete-li změny vrátit zpět, klepněte na ikonu Zpět undo.png na panelu nástrojů.
 • Chcete-li změny opakovat, klepněte na ikonu Znovu redo.png na panelu nástrojů.

Úpravy poznámek, odstranění poznámek nebo vymazání kresby

Chcete-li upravit poznámku, postupujte takto:

 • Vyberte poznámku. Na pravé straně se zobrazí panel poznámek. V nabídce možností (...) vyberte položku Upravit.
 • Chcete-li upravit anotaci typu Přidat text, vyberte textovou poznámku a zapište změny.

Poznámku odstraníte tak, že ji vyberete a provedete jeden z následujících úkonů:

 • Na pravé straně se zobrazí panel poznámek. V nabídce možností (...) vyberte položku Odstranit.
 • Ve vyskakovacím okně klikněte na ikonu .
Odstranění poznámky

Chcete-li vymazat nakreslenou poznámku, postupujte takto:

 • Na panelu nástrojů vyberte nástroj Smazat kresbu a přetáhněte jej na ty části kresby, které chcete odstranit.
Nástroj Smazat kresbu

Podpora sdílených disků

Adobe Document Cloud pro službu Disk Google je podporován také ve sdílených discích. Akce, které máte k dispozici při použití integrace služby Document Cloud pro soubory na sdílených discích, závisí na úrovni přístupu, kterou vám přiřadil správce sady G Suite.

Další informace o sdílených discích a přiřazování uživatelských rolí v sadě G Suite naleznete v části Podpora pro správce sady G Suite.

Časté dotazy

Chcete-li použít jiný účet Google, postupujte následovně:

 1. Klikněte na ikonu Aplikace Google () a vyberte aplikaci Adobe Acrobat. Pokud aplikaci Adobe Acrobat nevidíte, klikněte na možnost Další a rozbalte seznam.
 2. Zobrazí se uvítací okno aplikace Adobe Acrobat pro službu Disk Google.
 3. Klikněte na možnost Vybrat soubor Disk Google a poté zvolte svůj účet, na kterém chcete aplikaci Adobe Acrobat pro službu Disk Google používat.
Uvítací stránka aplikace Adobe Acrobat pro službu Disk Google

Pokud si nepředplácíte aplikaci Adobe Acrobat, zpráva „Váš stávající plán nepodporuje prémiové nástroje“ se zobrazí při provádění libovolné akce v souboru PDF. Chcete-li zakoupit dostupné plány aplikace Adobe Acrobat, postupujte následovně:

 1. V okně náhledu aplikace Adobe Acrobat klikněte na možnost Úpravy a poté Zobrazit plány.

  Zobrazit dostupné plány

 2. V prohlížeči se otevře nová karta se seznamem dostupných plánů. Vyberte požadovaný plán a podle pokynů na obrazovce dokončete nákup.

 3. Vraťte se na kartu náhledu PDF z kroku 1. Klepněte na možnost Ověřit.

  Ověřit zakoupený plán

  Po ověření účtu můžete začít používat dostupné nástroje.

Zakažte pro rozšíření Adobe Document Cloud blokování automaticky otevíraných oken nebo toto rozšíření přidejte do seznamu výjimek prohlížeče Safari a Firefox.

Firefox

 1. Klikněte na tlačítko nabídky Fx57Menu a vyberte položku Možnosti.
 2. Vyberte kartu Ochrana osobních údajů a zabezpečení.
 3. V části Oprávnění proveďte jeden z následujících kroků:
  • Zrušením zaškrtnutí políčka vedle položky Blokovat vyskakovací okna zcela zakažte blokování automaticky otevíraných oken.
  • Klikněte na možnost Výjimky. Zobrazí se dialogové okno se seznamem webů, pro které chcete automatické otevírání oken povolit. Přidejte následující servery, klikněte na možnost Povolit a poté klikněte na možnost Uložit změny.
   • https://documentcloud.adobe.com/

Safari

 1. Na panelu nabídky prohlížeče Safari vyberte možnost Safari > Předvolby a poté klikněte na možnost Rozšíření.
 2. Na levém panelu vyberte možnost Vyskakovací okna. U rozšíření Adobe Document Cloud klikněte na možnost Povolit.

Nakonfigurujte prohlížeč přidáním položek webů Adobe a Google do zóny důvěryhodných webů.

 1. Otevřete Ovládací panel a dvakrát klikněte na položku Možnosti internetu.
 2. Klikněte na kartu Zabezpečení v dialogovém okně Vlastnosti internetu.
 3. Klikněte na možnost Důvěryhodné servery > Servery.
 4. Pokud nejsou níže uvedené adresy uvedeny v části Zóna důvěryhodných serverů, tak je tam přidejte.
  *.adobe.com
  *.google.com

 5. Zavřete dialogové okno Důvěryhodné servery. Klikněte na OK.

Poznamenejte si alfanumerické ID relace uvedené v chybové zprávě. Kontaktujte podporu a poskytněte ID relace. ID relace pomáhá sledovat a zjistit příčinu problému.

Poznamenejte si ID relace chyby

Povoleny nejsou níže uvedené formáty názvů souborů:

 • Speciální názvy adresářů „.“ a „..
 • Názvy souborů nebo soubory s následujícími příponami: CON, PRN, AUX, NUL, COM0, COM1, COM2, COM3, COM4, COM5, COM6, COM7, COM8, COM9, LPT0, LPT1, LPT2, LPT3, LPT4, LPT5, LPT6, LPT7, LPT8, a LPT9.
 • Názvy souborů končící mezerou nebo tečkou.
 • Názvy souborů začínající tečkou.

Jste-li správcem obsahu sdíleného disku, můžete změnit umístění dohody pouze v rámci sdíleného disku, který máte přiřazen.

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?