Chyba "SVN: #155021. Protože metadata tohoto souboru byla upravena novější verzí systému Subversion, nelze jej aktualizovat pomocí integrovaného systému Subversion v aplikaci Dreamweaver...“ | Dreamweaver CS4

Problém

Když se v aplikaci Dreamweaver CS4 připojíte k serveru Subversion, dostanete následující chybovou zprávu:

SVN: #155021. Tento soubor nelze aktualizovat pomocí integrovaného systému Subversion v aplikaci Dreamweaver, protože novější klientská aplikace Subversion ve vašem počítači provedla aktualizace metadat souboru Subversion. Další informace o tomto problému naleznete na stránkách http://www.adobe.com/go/dw_svn_en.

Chybová zpráva se současně zobrazí v modálním dialogovém okně nebo v protokolu přenosu souboru na pozadí.

Řešení

Spusťte konverzní skript rozšíření aplikace Dreamweaver.

Chcete-li obnovit kompatibilitu klientské knihovny Subversion 1.4.5, spusťte konverzní skript, který byl zabalen do rozšíření aplikace Dreamweaver.

Rozšíření spouští skript Python, takže se ujistěte, že máte v místním počítači nainstalován překladač skriptů Python. Další informace jsou uvedeny v části Instalace jazyka Python v systému Windows níže.

Poznámka: Python je nainstalován jako součást výchozí instalace v systému Mac OS X.

Důležité: Svůj web můžete stále měnit v aplikaci Dreamweaver. K tomuto problému dochází pouze při pokusu o synchronizaci vašeho webu pomocí serveru Subversion. Problém nemá vliv na ostatní uživatele ve vašem počítači, protože změna metadat se týká pouze vašeho místního počítače. Aplikace Dreamweaver však nemůže se serverem komunikovat, dokud nespustíte konverzní skript.

 1. Ukončete aplikaci Dreamweaver.
 2. Stáhněte si rozšíření Adobe Dreamweaver (v angličtině).

  Poznámka: Další jazyky jsou k dispozici ke stažení v sekci Další jazyky na konci tohoto dokumentu.
 3. Spusťte aplikaci Adobe Extension Manager CS4.  POZNÁMKA
  :
  V systémech Windows Vista a Windows 7 je nebytné spustit aplikaci Extension Manager „jako správce“, abyste úspěšně dokončili následující kroky. Za tímto účelem klikněte pravým tlačítkem myši na ikonu aplikace Adobe Extension Manager CS4 a vyberte příkaz Spustit jako správce.

   

 4. Klikněte na možnost Instalovat.
 5. Vyberte stažené rozšíření a klikněte na tlačítko Otevřít. Nainstalované rozšíření se zobrazí v aplikaci Extension Manager CS4 následovně:

   

 6. Ukončete aplikaci Extension Manager.
 7. Spusťte aplikaci Adobe Dreamweaver.
 8. Klikněte na Příkazy > Kompatibilita knihovny Subversion

 9. Kliknutím na OK zkonvertujete svůj web. Po úspěšném dokončení konverzního skriptu se zobrazí následující zpráva:

 10. Obnovte svůj web.

Poznámka: Skript můžete spustit kdykoliv. Pokud se znovu dotknete svého místního webu jiným klientským programem Subversion, zopakujte kroky 8–10.

Další informace

Vývojová verze Subversion nabízí skript, který převádí metadata verze Subversion webu na verzi 1.4.x kompatibilní s aplikací Dreamweaver.

Instalace jazyka Python v systému Windows

V systému Windows jej nainstalujte ještě před spuštěním konverze Subversion.

 1. Spusťte instalační program a postupujte podle pokynů na obrazovce.
 2. Restartujte počítač.
 3. Postupujte podle výše uvedeného řešení.

Nainstalované soubory

Rozšíření používá skript Python, který poskytuje systém Subversion ke konverzi metadat vašeho místního webu. (Další informace jsou uvedeny v dokumentu http://subversion.tigris.org/faq.html#working-copy-format-change.) Aplikace Extension Manager nainstaluje do uživatelské složky dva soubory. Prvním z nich je skript Python (change-svn-wc-format.py). Druhým souborem je kód rozšíření, který se používá ke spuštění skriptu přímo z aplikace Dreamweaver (DWSVNConvert.htm). Po spuštění rozšíření je také vytvořen výstupní soubor, který obsahuje zprávy protokolu konverze (change-svn-wc-format.output.txt). Pokud se při konverzi vyskytne problém, zaznamenávají se chyby ve výstupním souboru.

Rozšíření se nainstaluje do domovského adresáře v následujících umístěních:

 • V systému Windows: Documents and Settings/<username>/Application Data/Adobe/Dreamweaver CS4/en_US/Configuration/commands/DWSVNConvert
 • V systému Mac OS: <username>/Library/Application Support/Adobe/Dreamweaver CS4/en_US/Configuration/commands/DWSVNConvert

Cesta v systému Windows a Python

Skript Python nefunguje správně, pokud není v systému Windows nastavena proměnná PATH, kterou si instalační program Python nenastaví. Chcete-li tuto proměnnou změnit, upravte proměnné prostředí v systému Windows.

 1. Otevřete vlastnosti systému Windows.
 2. Na kartě Rozšířené klikněte na položku Proměnné prostředí
 3. V systémových proměnných přidejte cestu k proměnné Path, kam jste nainstalovali Python (například „C:\Python25“). Přidejte do cesty středník, pokud ještě nebyl použit (například „;C\Python25“).

Další informace

Používání aplikace Adobe Dreamweaver a jiného klienta Subversion na stejném počítači může zabránit komunikaci mezi vaším webem a serverem Subversion.

Klientský software třetích stran může aktualizovat metadata Subversion vašeho místního webu na novější verzi klienta, kterou aplikace Adobe Dreamweaver CS4 nepodporuje.

Mezi klienty Subversion třetích stran patří:

 • TortoiseSVN
 • SmartSVN
 • Subclipse

Další klienty najdete na odkazu Apache Subversion.

Příklad

Používáte aplikaci Adobe Dreamweaver CS4, která podporuje klientské knihovny Subversion 1.4.5. A na stejném počítači používáte TortoiseSVN (1.5.x), který podporuje verzi klienta 1.5. Jakmile se dotknete svého místního webu pomocí TortoiseSVN (například odešlete soubor), zkonvertují se místní metadata systému Subversion vašeho webu na verzi 1.5. Z důvodu této konverze již aplikace Dreamweaver nebude schopna komunikovat se serverem Subversion. Novější formát klienta Subversion není zpětně kompatibilní s formátem 1.4 podporovaným aplikací Dreamweaver.

 

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?