Použití zdrojů systému Subversion v aplikaci Dreamweaver CS4, CS5, CS5.5, CS6

Systém Subversion

Systém správy revizí Subversion (SVN) od roku 2000 vyvíjí společnost CollabNet, Inc.

Vývojáři pomocí něj uchovávají stávající a starší verze souborů, například zdrojového kódu, webových stránek a dokumentace. Je zamýšlen jako náhrada rozšířeného systému CVS (Concurrent Versions System), se kterým je z velké části kompatibilní. Informace o používání systému Subversion v aplikaci Dreamweaver naleznete v části Používání dílčí verze (SVN) k získání a zpřístupnění souborů.

Verze systému Subversion a aplikace Dreamweaver

Aplikace Dreamweaver CS6 a Dreamweaver CS5.5 používá klientskou knihovnu Subversion 1.6.9.

Aplikace Dreamweaver CS5 používá klientskou knihovnu Subversion 1.6.6. Novější verze klientské knihovny Subversion nejsou zpětně kompatibilní. Pokud aktualizujete aplikaci klienta třetí strany (například klienta TortoiseSVN), aby fungovala s novější verzí systému Subversion, aktualizovaná aplikace systému Subversion aktualizuje místní metadata systému Subversion. Aplikace Dreamweaver tak již nebude moci komunikovat se systémem Subversion.

Obecně však lze používat více klientů či serverů systému Subversion, pokud se ve všech případech jedná o stejnou hlavní verzi a podverzi. Například verze 1.4.x funguje s verzí 1.4.x (verze 1.4.5 funguje s verzí 1.4.6), verze 1.6.x funguje s verzí 1.6.x (verze 1.6.6 funguje s verzí 1.6.9) a podobně. Pokud aktualizujete soubory pomocí nástroje třetí strany, který automaticky aktualizuje místní metadata systému Subversion na novější verzi, může dojít k problémům. Aplikace Dreamweaver přestane být se systémem Subversion kompatibilní.

Uživatelé aplikace Dreamweaver CS4 mohou použít rozšíření pro downgrade, které obnoví metadata předchozí verze systému Subversion. Další informace viz Chyba „SVN: #155021. Protože meta data tohoto souboru byla upravena novější verzí systému Subversion, nelze jej aktualizovat pomocí integrovaného systému Subversion v aplikaci Dreamweaver...“ | Dreamweaver CS4.

Informace o používání aplikace Dreamweaver se systémem Subversion

Chyby při připojování k serverům Subversion

Při pokusu o připojení k serveru Subversion z aplikace Dreamweaver může dojít k následujícím chybám.  Níže naleznete informace o jejich řešení.

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.