Synchronizace v cloudu | Nastavení závislá na platformě

Při používání aplikace Dreamweaver CC můžete konfigurací možností v části Synchronizovat nastavení (Předvolby > Synchronizovat nastavení) zajistit, aby se nastavení synchronizovala mezi jednotlivými počítači. Některá nastavení se mohou mezi počítači synchronizovat bez ohledu na operační systém, který je v nich spuštěn (například ze systému Windows do systému Mac OS). Některá však lze synchronizovat pouze mezi podobnými operačními systémy (ze systému Windows na systém Windows nebo ze systému Mac OS na systém Mac OS).

V tomto dokumentu jsou uvedena nastavení, jejichž synchronizace závisí na platformě, i nastavení, jejichž synchronizace na platformě nezávisí. Další informace o synchronizaci nastavení aplikace Dreamweaver mezi dvěma počítači najdete v článku Synchronizace nastavení aplikace Dreamweaver ve službě Creative Cloud.

Nastavení závislá na platformě

Porovnání souborů

Zvolit aplikaci pro porovnání souborů 

Poznámka:

Většina ostatních nastavení v okně Předvolby se synchronizuje nezávisle na operačním systému. Podrobné informace najdete v části Nastavení nezávislá na platformě.

Všechna nastavení webu (kromě uživatelského jména a hesla) se synchronizují mezi počítači se stejným operačním systémem. Uživatelské jméno a heslo nelze synchronizovat.

Název místní složky webu a cesta k ní se synchronizují v případě, že ve stejné cestě existuje složka se stejným názvem.

Pokud web v počítači neexistuje, vytvoří aplikace Dreamweaver složku webu ve výchozím umístění. Všechny cesty jsou relativní vzhledem k této složce. Tuto cestu můžete kdykoli změnit. Při všech dalších synchronizacích se budou synchronizovat pouze změny ve složce webu. 

Změny klávesových zkratek se synchronizují mezi dvěma počítači se stejným operačním systémem.

Změny pracovní plochy se synchronizují mezi dvěma počítači se stejným operačním systémem. 

Pracovní plochy se uloží při ukončení aplikace Dreamweaver a poté se synchronizují s cloudem. Chcete-li synchronizovat změny pracovní plochy, aniž byste ukončovali aplikaci Dreamweaver (v aktuální relaci), klikněte v nabídce Pracovní plocha na možnost Uložit aktuální. Potom synchronizujte nastavení ručně (Předvolby > Synchronizovat nastavení).

Nastavení nezávislá na platformě

Následující nastavení v okně Předvolby jsou nezávislá na platformě. Tato nastavení můžete synchronizovat z počítače se systémem Windows do počítače se systémem Mac a naopak.

Možnost Nastavení
Všeobecné
 • Zobrazit úvodní obrazovku
 • Při spuštění znovu otevřít dokumenty
 • Upozornit při otevírání souborů pouze ke čtení
 • Při vkládání objektů zobrazit dialog
 • Povolit inline vstup dvoubajtových znaků
 • Po nadpisu přepnout na prostý odstavec
 • Povolit více mezer za sebou
 • Používat <strong> a <em> místo <b> a <i>
 • Maximální počet kroků historie
 • Slovník pro kontrolu pravopisu
Barevné zvýraznění kódu
 • Výchozí pozadí
 • Pozadí živého kódu
 • Pozadí pouze ke čtení
 • Skryté znaky
 • Změny živého kódu
 • Povolit zvýraznění tagů
 • Barva zvýraznění
 • Barva textu tagu
 • Barva textu atributu
Formátování kódu
 • Odsazení pomocí tabulátorů/mezer
 • Velikost tabulátoru
 • Vložit jako mezery
 • Typ zalomení řádků
 • Výchozí velikost písmen tagu
 • Výchozí velikost písmen atributu
 • Změnit velikost písmen pro: tagy/atributy
 • Nevkládat přerušení do tagu TD
 • Volby zdrojového formátu CSS
Nápověda při psaní kódu
 • Kdy zavřít tagy
 • Povolit nápovědu při psaní kódu
 • Povolit tagy popisu
 • Celá nápověda při psaní kódu
Přepsání kódu
 • Opravit neplatně vnořené a neuzavřené tagy
 • Při vkládání přejmenovat položky formuláře
 • Odstranit nadbytečné uzavírací tagy
 • Upozornit při opravě nebo odstranění tagů
 • Nikdy nepřepisovat kód s určitými příponami názvu souboru
 • Zakódovat speciální znaky v URL s použitím &
 • Jiné typy kódování adres URL
Kopírování a vkládání
 • Úpravy > Vložit z jiných aplikací do zobrazení návrhu vloží
 • Zachovat zalomení řádků
 • Vymazat mezery odstavců z aplikace Word
 • Převést typografické uvozovky na rovné uvozovky
Styly CSS
 • Při vytváření pravidel CSS: Použít zkrácený zápis pro písma, pozadí, okraj stránky a odsazení, okraj a šířku okraje, styl seznamu, přechod
 • Při úpravách pravidel CSS: Použít zkrácený zápis, pokud byl v originále použit zkrácený zápis
 • Otevřít při změně soubory CSS
 • Předvolby CSS
Zvýraznění
 • Myš nad
 • Upravitelné oblasti
 • Vnořené upravitelné
 • Zamknuté oblasti
 • Položky knihovny
 • Tagy třetích stran
 • Nepřeložená/přeložená živá data
Neviditelné elementy
 • Pojmenované kotvy
 • Skripty
 • Poznámky
 • Zalomení řádků
 • Obrazové mapy na straně klienta
 • Vložené styly
 • Skrytá pole formuláře
 • Oddělovací znak formuláře
 • Kotevní body pro AP elementy
 • Kotevní body pro zarovnané elementy
 • Vizuální tagy značek na straně serveru
 • Nevizuální tagy značek na straně serveru
 • Zobrazení CSS: žádné
 • Zobrazit dynamický text jako
 • Zahrnutí na straně serveru
Nový dokument
 • Výchozí dokument
 • Výchozí přípona
 • Výchozí typ kódování
 • Při Ctrl+N/CMD+N zobrazit dialogové okno Nový dokument
Náhled v prohlížeči Náhled s použitím dočasného souboru
Web
 • Zobrazit nebo skrýt závislé soubory
 • Odpojit připojení FTP po zadaném počtu sekund
 • Časový limit připojení FTP
 • Volby přenosu FTP: Vybrat výchozí akci v dialogu po určité době
 • Hostitel proxy
 • Port proxy
 • Uložit soubory před odesláním
 • Dotaz před přemístěním souborů na server
Ověření pomocí služby W3C
 • Zobrazit upozornění a chyby
 • Dialog oznámení o ověření platnosti službou W3C příště nezobrazovat
Velikosti oken Různé velikosti oken
Poznámka:

Změny nastavení možnosti Porovnání souborů (Zvolit aplikaci pro porovnání souborů) se synchronizují pouze mezi počítači se stejným operačním systémem. 

Pokud vám nejde možnost pro synchronizaci nastavení ve verzi aplikace Dreamweaver starší než CC 2015.0 použít, upgradujte aplikaci Dreamweaver na nejnovější verzi. 

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?