Užívejte si bezproblémové práce napříč instancemi aplikace Dreamweaver díky možnosti synchronizace nastavení webu, předvoleb, klávesových zkratek a pracovních ploch ve službě Creative Cloud.

Předplacený účet Adobe Creative Cloud vám umožňuje aktivovat aplikaci Dreamweaver ve dvou zařízeních. Předplacený účet je prakticky shodný s účtem využívajícím identifikátor Adobe ID použitým k zakoupení předplatného. Synchronizace v cloudu je úzce spojena s vaším předplaceným účtem.

Funkce pro synchronizaci v cloudu umožňuje u těchto dvou zařízení synchronizaci následujícího nastavení aplikace Dreamweaver:

 • Předvolby aplikace:
  • Obecné: Všechny předvolby mimo Povolit související soubory a Vyhledat dynamicky související soubory
  • Formát kódu: Všechny předvolby mimo knihovny tagů
  • Rady ke kódu: Všechny předvolby mimo změny provedené pomocí odkazu Editor knihovny tagů
  • Přepsání kódu: Všechny předvolby.
  • Kopírovat/Vložit: Všechny předvolby.
  • Styly CSS: Všechny předvolby.
  • Porovnání souborů: Toto nastavení se synchronizuje pouze mezi počítači se stejným operačním systémem.
  • Typy souborů / Editory: Pouze možnosti Znovu načíst změněné souboryUložit při spuštění
  • Zvýraznění: Všechny předvolby.
  • Nový dokument: Všechny předvolby mimo Výchozí typ dokumentu (DTD) a Výchozí kódování.
  • Náhled v prohlížeči: Synchronizuje se pouze nastavení Náhled pomocí dočasného souboru
  • Web: Všechny předvolby mimo Vždy zobrazit <možnosti> <Vpravo/Vlevo>
  • Ověření platnosti W3C: Všechny předvolby mimo změny provedené pomocí funkce Správa
  • Velikosti oken: Všechny předvolby
  • V systému Mac: nastavení aplikačního panelu a rámečku aplikace.

Poznámka: S výjimkou Porovnání souborů se všechny uvedené předvolby synchronizují mezi počítači bez ohledu na jejich operační systém. Například z počítače Mac do počítače se systémem Windows.

 • Nastavení webu: Všechna nastavení webu (kromě uživatelského jména a hesla) se synchronizují mezi počítači se stejným operačním systémem. Uživatelské jméno a heslo nelze synchronizovat.

  Cesta a název místní složky webu se synchronizují, jestliže ve stejné cestě existuje složka se stejným názvem.

  Pokud se v počítači nenachází žádný web, aplikace Dreamweaver vytvoří novou složku webu ve výchozím umístění a všechny cesty budou relativní k této složce. Tuto cestu můžete kdykoli změnit. Při všech dalších synchronizacích se budou synchronizovat pouze změny ve složce webu.

 • Klávesové zkratky: Klávesové zkratky se synchronizují pouze mezi počítači se stejným operačním systémem.
 • Pracovní plochy: Při ukončení aplikace Dreamweaver se pracovní plochy uloží a poté se synchronizují s cloudem. Chcete-li synchronizovat změny pracovních ploch bez ukončení aplikace Dreamweaver (v současné relaci), v nabídce Pracovní plocha klikněte na možnost Uložit aktuální a poté proveďte ruční synchronizaci nastavení (Předvolby > Nastavení synchronizace).

Pracovní plochy se synchronizují pouze mezi počítači se stejným operačním systémem.

 • Výstřižky kódu: Všechny výstřižky kódu se synchronizují mezi počítači se stejným operačním systémem.

Poznámka:

Můžete zvolit, že se vybrané nastavení nemá synchronizovat, například Předvolby. V dialogovém okně Předvolby (Nastavení synchronizace) zrušte zaškrtnutí příslušného políčka.

V následujících situacích není synchronizace se službou Creative Cloud podporována:

 • Máte hromadnou licenci a jste přihlášeni jako anonymní uživatel.
 • Váš počítač se připojuje k internetu prostřednictvím serveru proxy.
 • Přepnete z účtu správce na standardní uživatelský účet.

Důležité: Chcete-li zajistit úspěšnou synchronizaci, ověřte, zda žádný ze souborů nastavení neobsahuje ve svém názvu zvláštní znaky (\/:*?"<>|). Soubory, které v názvu obsahují zvláštní znaky, nebudou synchronizovány, a aplikace Dreamweaver zobrazí chybu.

Prvotní synchronizace

Po prvním spuštění aplikace Dreamweaver v zařízení se zobrazí dialogové okno Synchronizace nastavení:

Synchronizovat nastavení

Okamžitě synchronizuje nastavení v cloudu.

Vždy automaticky synchronizovat nastavení

Automaticky synchronizuje nastavení. Další informace naleznete v tématu Automatická synchronizace.

Zakázat synchronizaci nastavení

Zakáže synchronizaci.

Poznámka:

Synchronizaci můžete kdykoli povolit prostřednictvím dialogového okna Předvolby.

Další volby

V dialogovém okně Předvolby přejde k položce Nastavení synchronizace.

Nastavení synchronizace v dialogovém okně Předvolby
Nastavení synchronizace v dialogovém okně Předvolby

Na druhém zařízení se po spuštění aplikace Dreamweaver zobrazí následující dialogové okno:

Synchronizace nastavení. Synchronizovat nastavení.

Synchronizace v cloudu

Přenese nastavení do cloudu. Nastavení z cloudu přepíše předvolby aplikace na druhém zařízení. Nastavení webu v cloudu se přidají k ostatnímu nastavení na druhém zařízení.

Místní synchronizace

Změny předvoleb a nastavení webu na druhém zařízení budou zachovány a uloženy do cloudu.

Vždy automaticky synchronizovat nastavení

Automaticky synchronizuje nastavení. Další informace naleznete v tématu Automatická synchronizace.

Další volby

V dialogovém okně Předvolby přejde k položce Nastavení synchronizace.

Následující příklad vám usnadní pochopení rozdílu mezi Synchronizací v clouduMístní synchronizací:

Scénář 1

Na prvním zařízení upravíte Předvolby a provedené změny synchronizujete v cloudu. Předvolby upravíte také na druhém zařízení. Když poté kliknete na možnost:

Synchronizace v cloudu

Změny Předvoleb na prvním zařízení se synchronizují s druhým zařízením. Změny provedené na druhém zařízení budou odstraněny.

Místní synchronizace

Změny Předvoleb na druhém zařízení budou zachovány a také synchronizovány v cloudu. Pokud při příští synchronizaci prvního zařízení vyberete možnost Synchronizace v cloudu, tato nastavení se projeví také na prvním zařízení.

Scénář 2

Synchronizace v cloudu

Změny v nastavení webu na prvním zařízení jsou přidány k nastavení druhého zařízení.

Místní synchronizace

Změny na druhém zařízení budou zachovány a synchronizovány v cloudu. Pokud při příští synchronizaci prvního zařízení vyberete možnost Synchronizace v cloudu, tento nový web se přidá do nastavení na prvním zařízení.

Poznámka:

Nastavení předvoleb, která změníte v průběhu synchronizace, se neprojeví.

Importování nastavení z předchozích verzí aplikace Dreamweaver

Pokud jste v předchozí verzi aplikace Dreamweaver alespoň jednou provedli synchronizaci nastavení se službou Creative Cloud, zobrazí se po prvním spuštění nové verze aplikace Dreamweaver následující dialogové okno:

Import nastavení do aplikace Dreamweaver CC 2014. Creative Cloud.
Import nastavení do aplikace Dreamweaver CC 2014

 • Pokud si přejete importovat nastavení ze služby Creative Cloud, klikněte na možnost Importovat synchronizovaná nastavení

Poznámka: Tato možnost již později není k dispozici. 

 • Jestliže chcete nastavení z aplikace Dreamweaver synchronizovat se službou Creative Cloud, klikněte na možnost Místní synchronizace.
 • Nastavení je možné v budoucnu automaticky synchronizovat označením pole Vždy automaticky synchronizovat nastavení.
 • Kliknutím na možnost Další volby zobrazíte rozšířené možnosti synchronizace nastavení.

Pokud jste v předchozí verzi aplikace Dreamweaver nastavení se službou Creative Cloud nesynchronizovali, budou k dispozici možnosti popsané v tématu Prvotní synchronizace.

Pokud budete chtít nastavení importovat později, můžete využít funkce v dialogovém okně Předvolby. 

 1. Výběrem možnosti Úpravy > Předvolby otevřete dialogové okno Předvolby.

 2. V seznamu Kategorie klikněte na možnost Synch. nastavení.

 3. Vyberte možnost Importovat synchronizovaná nastavení a klikněte na tlačítko Zavřít.

  Vyberte možnost Importovat synchronizovaná nastavení
  Importování nastavení z předchozích verzí aplikace Dreamweaver
 4. Importované nastavení se projeví po ukončení aplikace Dreamweaver a jejím opětovném spuštění.

Důležité: Možnosti zvolené v části Nastavení k synchronizaci se nevztahují na importované nastavení uložené v prostředí cloudu. Po zvolení možnosti Importovat synchronizovaná nastavení se importují veškerá nastavení uložená v prostředí cloudu a přepíší místní nastavení.

Úprava předvoleb nastavení synchronizace

V dialogovém okně Předvolby můžete vybrat nastavení, která chcete synchronizovat, nastavit způsob řešení konfliktů, povolit automatickou synchronizaci nebo zapnout synchronizaci na vyžádání.

 1. Vyberte možnost Upravit > Předvolby (Windows) nebo Dreamweaver > Předvolby (Mac).

 2. V seznamu Kategorie klikněte na možnost Nastavení synchronizace.

 3. V části Nastavení k synchronizaci klikněte na ta nastavení, která si přejete synchronizovat.

 4. V seznamu Řešení potíží vyberte způsob řešení konfliktů při synchronizaci. Další informace naleznete v tématu Řešení potíží při synchronizaci.

 5. Chcete-li zapnout automatickou synchronizaci každých 30 minut, zaškrtněte možnost Povolit automatickou synchronizaci.

 6. Kdykoli chcete provést synchronizaci nastavení (synchronizace na vyžádání), klikněte na možnost Synchronizovat nastavení.

  (13.1) Jestliže jsou v cloudu aktualizace, které se stáhnou do vašeho počítače, text tlačítka Synchronizovat nastavení se změní na Použít aktualizace. Můžete se rozhodnout, zda aktualizace použijete ihned, nebo dialogové okno Předvolby zavřete a aktualizace použijete později. Pokud před použitím aktualizací provedete nějaké změny v instanci aplikace Dreamweaver v počítači, může vzniknout konflikt, který bude vyřešen způsobem vybraným v nastavení řešení konfliktů.

  Klikněte na tlačítko Použít aktualizace
 7. Kliknutím na tlačítko Použít uložíte provedené změny předvoleb synchronizace nastavení.

 8. Kliknutím na tlačítko Zavřít dialogové okno Předvolby zavřete.

Automatická synchronizace

Automatickou synchronizaci můžete aktivovat jedním z následujících způsobů:

 • V dialogovém okně Synchronizovat nastavení vyberte možnost Vždy automaticky synchronizovat nastavení.

Poznámka: Dialogové okno Nastavení synchronizace se zobrazí pouze při prvním spuštění aplikace Dreamweaver po její instalaci v zařízení. Budete-li chtít nastavit synchronizaci později, použijte dialogové okno Předvolby.

 • Vyberte možnosti Úpravy > Předvolby (Windows) nebo Dreamweaver > Předvolby (Mac OS) a vyberte možnosti Synchronizovat nastavení > Povolit automatickou synchronizaci.

Jestliže povolíte automatickou synchronizaci, bude aplikace Dreamweaver kontrolovat změny v cloudu každých 30 minut, a pokud nějaké najde, provede automatickou synchronizaci nastavení.

Ruční synchronizace

 • V dialogovém okně Nastavení synchronizace klikněte na možnost Synchronizovat nastavení.
 • Klikněte na možnost Úpravy > (vaše Adobe ID) > Synchronizovat nastavení.

Jsou-li v cloudu dostupné nějaké aktualizace, stáhnou se do počítače. Tlačítko Synchronizovat nastavení se změní na Použít. Aktualizace můžete použít ihned, nebo později. Jestliže před použitím stažených aktualizací provedete změny nastavení aplikace Dreamweaver, může vzniknout konflikt, který bude vyřešen podle nastavení řešení konfliktů.

 • (V systému Mac) Dreamweaver > Synchronizovat nastavení; v systému Windows Úpravy > Synchronizovat nastavení.

Řešení potíží při synchronizaci

Pokud je rozdíl mezi nastavením v zařízeních a v cloudu, konflikt vyřešíte pomocí nastavení Řešení potíží v dialogovém okně Předvolby.

Je-li v nastavení Řešení potíží vybrána možnost Moje předvolby, zobrazí se v případě konfliktu následující dialogové okno:

Dialogové okno Konflikt nastavení
Dialogové okno Konflikt nastavení

Jestliže vyberete možnost Pamatovat moje předvolby, vybere se v dialogovém okně Předvolby vámi určená možnost (Místní synchronizace nebo Synchronizace v cloudu).

DŮLEŽITÉ: Pokud stisknutím klávesy Esc zavřete dialogové okno Konflikt nastavení, provede se akce místní synchronizace.

Přímý přístup k prostředkům ve službě Creative Cloud

Soubory ve službě Creative Cloud můžete otevírat, vybírat a ukládat přímo v uživatelském rozhraní aplikace Dreamweaver. Nainstalujte nástroj Creative Cloud Connection Preview ze stránek http://creative.adobe.com/cs.

Po nainstalování tohoto nástroje najdete v dialogových oknech aplikace Dreamweaver Otevřít, UložitVybrat možnost Creative Cloud Files (ve snímku obrazovky zvýrazněná).

Možnost Creative Cloud Files

Poznámka:

Pokud nemůžete v aplikaci Dreamweaver dřívější verze než CC 2015.0 používat nastavení synchronizace, upgradujte na nejnovější verzi. 

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online