Odstraňování problémů se synchronizací v aplikaci Dreamweaver (systém Mac OS a Windows)

Vyhledejte řešení problémů se synchronizací nebo odesíláním souborů na server.

Při synchronizaci souborů nebo odesílání souborů na server dochází k chybám

Když použijete funkci synchronizace aplikace Dreamweaver nebo odešlete soubory na server, může dojít k následujícím problémům:

 • Odesíláte soubory a aplikace Dreamweaver zobrazuje upozornění s informací, že došlo ke změně vzdáleného souboru uloženého na serveru: „my_file.htm se na vzdáleném serveru změnil od poslední operace stažení nebo odeslání. Odeslání souboru může přepsat změny souboru. Chcete soubor přesto odeslat?“ Jste si však jistí, že se vzdálené soubory nezměnily.
 • V dialogovém okně náhledu synchronizace nejsou správně uvedeny soubory, které je třeba synchronizovat.
 • V dialogovém okně náhledu synchronizace je uvedeno, že synchronizace není potřeba, ačkoli víte, že některé soubory byly změněny.

Poznámka: Tyto problémy se týkají pouze aplikace Dreamweaver 8 a novější. V aplikaci Dreamweaver 8 byla přepracována funkce synchronizace, takže zde uvedené kroky odstraňování problémů neplatí pro aplikaci Dreamweaver MX 2004 a starší verze.

Příčina problémů

Kdykoli uživatel v aplikaci Dreamweaver 8 a novější stáhne nebo odešle soubor, aplikace Dreamweaver uloží údaje o vzdáleném i místním datu a čase do místních souborů s názvem dwsync.xml, které jsou umístěny ve skryté složce _notes, která se nachází ve stejné složce jako přenášené soubory. V některých případech může dojít k poškození souborů dwsync.xml.

Poznámka:

Pokud k problémům se synchronizací dochází pouze u několika souborů, vyzkoušejte řešení 1. Pokud k problémům se synchronizací dochází u většiny nebo všech souborů, vyzkoušejte řešení 2.

Řešení 1: Odstranění konkrétního souboru dwsync.xml

Pokud k problémům se synchronizací dochází pouze u několika souborů, zkuste odstranit konkrétní soubory dwsync.xml (místo opakovaného vytvoření všech informací o synchronizaci pro příslušný web):

 1. Ukončete aplikaci Dreamweaver.

 2. V Průzkumníku Windows nebo aplikaci Finder systému Mac přejděte do místní kořenové složky příslušného webu a vyhledejte složku, v níž jsou uloženy soubory, u kterých dochází při synchronizaci k problémům. Ve všech složkách, u kterých dochází k problémům se synchronizací, vyhledejte složku _notes a odstraňte z ní soubor dwsync.xml.

  Soubory dwsync.xml se ukládají pouze místně. Aplikace Dreamweaver je nikdy neodešle na server ani není důvod je na něj odesílat.

 3. Spusťte znovu aplikaci Dreamweaver a zjistěte, zda byl problém vyřešen.

Řešení 2: Dočasné vypnutí nastavení Udržovat informace o synchronizaci

Pokud k problémům se synchronizací dochází ve velkém měřítku, můžete dočasně vypnout nastavení Udržovat informace o synchronizaci, aby aplikace Dreamweaver znovu vytvořila všechny informace o synchronizaci pro daný web:

 1. V dialogovém okně Definice webu klikněte na kartu Další volby a poté v seznamu Kategorie vyberte možnost Vzdálené informace. Zrušte zaškrtnutí možnosti Udržovat informace o synchronizaci a klikněte na tlačítko OK.

  Na základě této akce se odstraní všechny existující soubory dwsync.xml.

 2. Ukončete aplikaci Dreamweaver.

 3. Zkontrolujte, zda byly z místního kořenového adresáře a jeho podsložek odstraněny všechny soubory dwsync.xml.

  Soubory dwsync.xml jsou uloženy ve složkách _notes, které jsou ve výchozím nastavení aplikace Dreamweaver skryty. Soubory dwsync.xml se ukládají pouze místně. Aplikace Dreamweaver je nikdy neodešle na server ani není důvod je na něj odesílat.

 4. Spusťte znovu aplikaci Dreamweaver. V dialogovém okně Definice webu zaškrtněte možnost Udržovat informace o synchronizaci a poté klikněte na tlačítko OK. Při přenosu souborů dwsync.xml na server a jejich stažení ze serveru aplikace Dreamweaver tyto soubory znovu vytvoří. Zkontrolujte, zda byl problém vyřešen.

Další podobné nápovědy

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.