Příručka uživatele Zrušit

Synchronizace souborů

 1. Příručka uživatele aplikace Dreamweaver
 2. Úvod
  1. Základy navrhování responzivních webů
  2. Co je nového v aplikaci Dreamweaver
  3. Vývoj webu v aplikaci Dreamweaver – přehled
  4. Dreamweaver / Běžné otázky
  5. Klávesové zkratky
  6. Systémové požadavky aplikace Dreamweaver
  7. Přehled funkcí
 3. Dreamweaver a Creative Cloud
  1. Synchronizace nastavení aplikace Dreamweaver ve službě Creative Cloud
  2. Knihovny Creative Cloud v aplikaci Dreamweaver
  3. Používání souborů Photoshop v aplikaci Dreamweaver
  4. Práce s aplikací Adobe Animate a Dreamweaver
  5. Extrahujte soubory SVG optimalizované pro web z knihoven
 4. Pracovní plochy a zobrazení aplikace Dreamweaver
  1. Pracovní plocha aplikace Dreamweaver
  2. Optimalizace pracovní plochy aplikace Dreamweaver pro vizuální vývoj
  3. Hledání souborů podle názvu nebo obsahu | Mac OS
 5. Nastavení webů
  1. O webech aplikace Dreamweaver
  2. Nastavení lokální verze webu
  3. Připojení k publikačnímu serveru
  4. Nastavení testovacího serveru
  5. Import a export nastavení webu aplikace Dreamweaver
  6. Přenos stávajících webových stránek ze vzdáleného serveru do kořenové složky lokálního webového místa
  7. Funkce usnadnění přístupu v aplikaci Dreamweaver
  8. Rozšířená nastavení
  9. Nastavení předvoleb webového místa pro přenos souborů
  10. Úprava nastavení serveru proxy v aplikaci Dreamweaver
  11. Synchronizace nastavení aplikace Dreamweaver ve službě Creative Cloud
  12. Používání systému Git v aplikaci Dreamweaver
 6. Správa souborů
  1. Vytváření a otevírání souborů
  2. Správa souborů a složek
  3. Získání souborů ze serveru a odeslání souborů na server
  4. Zpřístupnění/vyhrazení souborů
  5. Synchronizace souborů
  6. Porovnání souborů a nalezení rozdílů
  7. Maskování souborů a složek ve webu aplikace Dreamweaver
  8. Povolení poznámek k návrhu pro weby Dreamweaver
  9. Předcházení potenciálnímu zneužití modulu Gatekeeper
 7. Rozvržení a návrh
  1. Používání vizuálních pomůcek pro rozvržení
  2. O používání souborů CCS k rozvržení stránky
  3. Navrhování responzivních webů pomocí nástroje Bootstrap
  4. Vytvoření a používání multimediálních dotazů v aplikaci Dreamweaver
  5. Zobrazení obsahu pomocí tabulek
  6. Barvy
  7. Responzivní návrh s využitím rozvržení s plovoucí mřížkou
  8. Funkce Extrakt v aplikaci Dreamweaver
 8. CSS
  1. Vysvětlení kaskádových seznamů stylů
  2. Rozvržení stránek pomocí panelu CSS Designer
  3. Použití preprocesorů CSS v aplikaci Dreamweaver
  4. Postup nastavení předvoleb stylu CSS v aplikaci Dreamweaver
  5. Přesunutí pravidel CSS v aplikaci Dreamweaver
  6. Převedení inline CSS na pravidlo CSS v aplikaci Dreamweaver
  7. Práce s tagy div
  8. Použití přechodů na pozadí
  9. Vytváření a úprava efektů přechodů v aplikaci Dreamweaver
  10. Formátování kódu
 9. Obsah stránky a datové zdroje
  1. Nastavení vlastností stránky
  2. Nastavení vlastností nadpisů CSS a vlastností odkazu CSS
  3. Práce s textem
  4. Vyhledání a nahrazení textu, tagů a atributů
  5. Panel DOM
  6. Úpravy v živém zobrazení
  7. Kódování dokumentů v aplikaci Dreamweaver
  8. Výběr a zobrazení elementů v okně dokumentu
  9. Nastavení vlastností textu v Inspektoru vlastností
  10. Kontrola pravopisu webové stránky
  11. Pomocí vodorovných linek v aplikaci Dreamweaver
  12. Přidání a úprava kombinací písma v aplikaci Dreamweaver
  13. Práce s datovými zdroji
  14. Vložení a aktualizace dat v aplikaci Dreamweaver
  15. Vytvoření a správa oblíbených datových zdrojů v aplikaci Dreamweaver
  16. Vložení a úprava obrázků v aplikaci Dreamweaver
  17. Přidání multimediálních objektů
  18. Přidání videa v aplikaci Dreamweaver
  19. Vložení videa HTML 5
  20. Vložit soubory SWF
  21. Přidání zvukových efektů
  22. Vložte zvuk HTML5 v aplikaci Dreamweaver
  23. Práce s položkami knihoven
  24. Používání arabského a hebrejského textu v aplikaci Dreamweaver
 10. Odkazy a navigace
  1. O odkazech a navigaci
  2. Vytváření odkazů
  3. Obrazové mapy
  4. Odstraňování problémů s odkazy
 11. Ovládací prvky a efekty jQuery
  1. Používání widgetů jQuery UI a jQuery Mobile v aplikaci Dreamweaver
  2. Používání efektů jQuery v aplikaci Dreamweaver
 12. Kódování webových stránek
  1. Informace o psaní kódu v aplikaci Dreamweaver
  2. Prostředí pro psaní kódu v aplikaci Dreamweaver
  3. Nastavení předvoleb kódování
  4. Přizpůsobení barevného zvýraznění kódu
  5. Psaní a úprava kódu
  6. Našeptávání kódu a dokončování kódu
  7. Sbalení a rozbalení kódu
  8. Opakované použití kódu v podobě výstřižků
  9. Linting kódu
  10. Optimalizace kódu
  11. Úprava kódu v zobrazení Návrh
  12. Práce s obsahem hlavičky stránek
  13. Vložení zahrnutí na straně serveru v aplikaci Dreamweaver
  14. Používání knihoven tagů v aplikaci Dreamweaver
  15. Import vlastních tagů do aplikace Dreamweaver
  16. Práce s funkcemi JavaScriptu (obecné pokyny)
  17. Použití vestavěných chování jazyka JavaScript
  18. O XML a XSLT
  19. Provádění transformace XSL na straně serveru v aplikaci Dreamweaver
  20. Provádění transformace XSL na straně klienta v aplikaci Dreamweaver
  21. Přidání entit znaku pro XSLT v aplikaci Dreamweaver
  22. Formátování kódu
 13. Pracovní postupy pro různé produkty
  1. Instalace a používání rozšíření v aplikaci Dreamweaver
  2. Aktualizace v rámci aplikace v aplikaci Dreamweaver
  3. Vkládání dokumentů sady Microsoft Office v aplikaci Dreamweaver (jen ve Windows)
  4. Práce s aplikacemi Fireworks a Dreamweaver
  5. Úprava obsahu na webech Dreamweaver za pomoci aplikace Contribute
  6. Integrace mezi aplikacemi Dreamweaver a Business Catalyst
  7. Vytváření e-mailových kampaní na míru
 14. Šablony
  1. O předlohách aplikace Dreamweaver
  2. Rozpoznání předloh a dokumentů založených na předloze
  3. Vytvoření předlohy aplikace Dreamweaver
  4. Vytváření upravitelných oblastí v šablonách
  5. Vytváření opakovaných oblastí a tabulek v aplikaci Dreamweaver
  6. Použijte volitelné oblasti v předlohách
  7. Definování upravitelných atributů tagu v aplikaci Dreamweaver
  8. Postup vytvoření vnořených šablon v aplikaci Dreamweaver
  9. Úprava, aktualizace nebo odstranění předloh
  10. Export a import obsahu XML v aplikaci Dreamweaver
  11. Aplikace nebo odstranění předlohy z existujícího dokumentu.
  12. Úprava obsahu v předlohách Dreamweaver
  13. Pravidla syntaxe pro tagy předloh v aplikaci Dreamweaver
  14. Nastavení předvoleb zvýraznění pro oblasti předlohy
  15. Výhody používání předloh v aplikaci Dreamweaver
 15. Mobilní zařízení a zařízení s více displeji
  1. Vytvoření multimediálních dotazů
  2. Změna orientace stránky pro mobilní zařízení
  3. Vytvoření webových aplikací pro mobilní zařízení pomocí aplikace Dreamweaver
 16. Dynamické weby, stránky a webové formuláře
  1. Informace o webových aplikacích
  2. Nastavení počítače pro vývoj aplikací
  3. Řešení problémů s připojením databází
  4. Odstranění skriptů připojení v aplikaci Dreamweaver
  5. Návrh dynamických stránek
  6. Přehled zdrojů dynamického obsahu
  7. Definice zdrojů dynamického obsahu
  8. Přidání dynamického obsahu na stránky
  9. Změna dynamického obsahu v aplikaci Dreamweaver
  10. Zobrazení záznamů databáze
  11. Zajišťování a řešení potíží s živými daty v aplikaci Dreamweaver
  12. Přidání uživatelského chování serveru v aplikaci Dreamweaver
  13. Vytváření formulářů pomocí aplikace Dreamweaver
  14. Shromažďování informací od uživatelů pomocí formulářů
  15. Vytváření a povolení formulářů ColdFusion v aplikaci Dreamweaver
  16. Vytváření webových formulářů
  17. Rozšířená podpora formátu HTML5 pro elementy formuláře
  18. Vytváření formuláře pomocí aplikace Dreamweaver
 17. Vizuální vytváření aplikací
  1. Vytváření hlavních a podrobných stránek v aplikaci Dreamweaver
  2. Vytváření vyhledávacích stránek a stránek s výsledky
  3. Vytvoření stránky vložení záznamu
  4. Vytvoření stránky pro aktualizaci záznamu v aplikaci Dreamweaver
  5. Budování stránek pro odstranění záznamu v aplikaci Dreamweaver
  6. Používání příkazů ASP k úpravě databáze v aplikaci Dreamweaver
  7. Vytvoření registrační stránky
  8. Vytvoření přihlašovací stránky
  9. Vytvoření stránky, na kterou mají přístup pouze autorizovaní uživatelé
  10. Zabezpečení složek ve službě ColdFusion pomocí aplikace Dreamweaver
  11. Používání komponent ColdFusion v aplikaci Dreamweaver
 18. Testování, náhled a publikování webových stránek
  1. Náhled stránek
  2. Náhled webových stránek Dreamweaver na více zařízeních
  3. Testování webu aplikace Dreamweaver

 

Naučte se synchronizovat soubory v lokálních a vzdálených webových místech v aplikaci Dreamweaver.

Synchronizace souborů v lokálních a vzdálených webových místech

Po vytvoření souborů v lokálních a vzdálených webových místech můžete tyto soubory mezi webovými místy synchronizovat.

Poznámka:

Pokud je vzdáleným webovým místem server FTP (a ne síťový server), synchronizace souborů proběhne pomocí protokolu FTP.

Před synchronizací webových míst si můžete ověřit, které soubory chcete odeslat, získat, odstranit nebo ignorovat. Aplikace Dreamweaver také potvrdí, které soubory byly aktualizovány po dokončení synchronizace.

Kontrola, které soubory jsou novější v lokálním nebo vzdáleném webovém místě bez synchronizace

 1. V panelu Soubory proveďte jeden z následujících úkonů:
  • V pravém horním rohu klepněte na nabídku Volby a vyberte volbu Úpravy > Vybrat novější lokální nebo Úpravy > Vybrat novější vzdálené.

  • V panelu soubory klepněte pravým tlačítkem (Windows) nebo klávesou Ctrl (Macintosh) a vyberte volbu Vybrat > Novější lokální nebo Vybrat > Novější vzdálené.

Zobrazení podrobných informací o synchronizaci pro určitý soubor

 1. V panelu Soubory klepněte na soubor, o kterém chcete zjistit informace, pravým tlačítkem (Windows) nebo s klávesou Ctrl (Macintosh) a vyberte volbu Zobrazit informace o synchronizaci.
Poznámka:

Aby byla tato funkce dostupná, musíte mít v dialogovém okně Definice webového místa v kategorii Vzdálené vybránu volbu Udržovat informace o synchronizaci.

Synchronizujte soubory

 1. V panelu Soubory (Okna > Soubory) vyberte z nabídky (kde se zobrazuje aktuální webové místo, server nebo disk) webové místo.
 2. (Volitelné) Vyberte určité soubory nebo složky, nebo přejděte k dalšímu kroku, chcete-li synchronizovat celé webové místo.
 3. V pravém horním rohu panelu Soubory klepněte na nabídku Volby a vyberte volbu Webové místo > Synchronizovat.

  Chcete-li synchronizovat soubory, můžete také klepnout v horní části panelu Soubory na tlačítko Synchronizovat.

 4. V nabídce Synchronizovat proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Chcete-li synchronizovat celé webové místo, vyberte volbu Celé webové místo název místa.

  • Chcete-li synchronizovat pouze vybrané soubory, vyberte volbu Pouze vybrané lokální soubory (nebo volbu Pouze vybrané vzdálené soubory v případě, že jste poslední výběr v panelu Soubory provedli v zobrazení Vzdálené).

 5. Vyberte směr, kterým chcete soubory kopírovat:

  Odeslat novější soubory do vzdáleného místa

  Odešle všechny lokální soubory, které neexistují na vzdáleném serveru nebo které se od posledního odeslání změnily.

  Získat novější soubory ze vzdáleného místa

  Stáhne všechny vzdálené soubory, které neexistují lokálně nebo které se změnily od posledního stažení.

  Získat a odeslat novější soubory

  Umístí nejaktuálnější verze všech souborů do lokálních i vzdálených webových míst.

 6. Určete, zda má program odstranit v cílovém webovém místě soubory, které nemají svůj protějšek v původním webovém místě. (Pokud jste v nabídce Směr vybrali volbu Získat a Odeslat, není tato volba dostupná.)

  Pokud jste vybrali volbu Odeslat novější soubory do vzdáleného místa a vybrali jste volbu Odstranit, pak budou ve vzdáleném webovém místě odstraněny všechny soubory, které nemá odpovídající lokální soubor. Pokud jste vybrali volbu Získat novější soubory ze vzdáleného místa, pak se odstraní všechny soubory v lokálním webovém místě, které nemají odpovídající vzdálený soubor.

 7. Klepněte na tlačítko Náhled.
  Poznámka:

  Před synchronizací souborů si musíte zobrazit náhled akce, které aplikace Dreamweaver vykoná, aby splnila tuto úlohu.

  Pokud je nejnovější verze každého vybraného souboru v obou umístěních a není potřeba nic odstranit, zobrazí se upozornění, že synchronizace není potřebná. V opačném případě se zobrazí dialogové okno Synchronizovat umožňující změnit akce (odeslat, získat, odstranit a ignorovat) pro tyto soubory před provedením synchronizace.

 8. Pro každý soubor zkontrolujte akci, která se má vykonat.
 9. Chcete-li změnit akci pro určitý soubor, vyberte tento soubor a v dolní části okna náhledu klepněte na jednu z ikon akcí.

  Porovnat

  Akce Porovnat funguje pouze v případě, že máte nainstalovaný a v aplikaci Dreamweaver specifikovaný nástroj pro porovnávání souborů. Pokud je ikona akce ztlumená, akce nemůže být vykonána.

  Označit vybrané soubory jako již synchronizované

  Tato volba umožňuje specifikovat vybraný soubor nebo soubory jako již synchronizované.

 10. Chcete-li soubory synchronizovat, klepněte na tlačítko OK. Podrobnosti synchronizace si můžete zobrazit nebo je uložit do lokálního souboru.

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?