Naučte se synchronizovat soubory v lokálních a vzdálených webových místech v aplikaci Dreamweaver.

Synchronizace souborů v lokálních a vzdálených webových místech

Po vytvoření souborů v lokálních a vzdálených webových místech můžete tyto soubory mezi webovými místy synchronizovat.

Poznámka:

Pokud je vzdáleným webovým místem server FTP (a ne síťový server), synchronizace souborů proběhne pomocí protokolu FTP.

Před synchronizací webových míst si můžete ověřit, které soubory chcete odeslat, získat, odstranit nebo ignorovat. Aplikace Dreamweaver také potvrdí, které soubory byly aktualizovány po dokončení synchronizace.

Kontrola, které soubory jsou novější v lokálním nebo vzdáleném webovém místě bez synchronizace

 1. V panelu Soubory proveďte jeden z následujících úkonů:
  • V pravém horním rohu klepněte na nabídku Volby a vyberte volbu Úpravy > Vybrat novější lokální nebo Úpravy > Vybrat novější vzdálené.

  • V panelu soubory klepněte pravým tlačítkem (Windows) nebo klávesou Ctrl (Macintosh) a vyberte volbu Vybrat > Novější lokální nebo Vybrat > Novější vzdálené.

Zobrazení podrobných informací o synchronizaci pro určitý soubor

 1. V panelu Soubory klepněte na soubor, o kterém chcete zjistit informace, pravým tlačítkem (Windows) nebo s klávesou Ctrl (Macintosh) a vyberte volbu Zobrazit informace o synchronizaci.

Poznámka:

Aby byla tato funkce dostupná, musíte mít v dialogovém okně Definice webového místa v kategorii Vzdálené vybránu volbu Udržovat informace o synchronizaci.

Synchronizujte soubory

 1. V panelu Soubory (Okna > Soubory) vyberte z nabídky (kde se zobrazuje aktuální webové místo, server nebo disk) webové místo.
 2. (Volitelné) Vyberte určité soubory nebo složky, nebo přejděte k dalšímu kroku, chcete-li synchronizovat celé webové místo.
 3. V pravém horním rohu panelu Soubory klepněte na nabídku Volby a vyberte volbu Webové místo > Synchronizovat.

  Chcete-li synchronizovat soubory, můžete také klepnout v horní části panelu Soubory na tlačítko Synchronizovat.

 4. V nabídce Synchronizovat proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Chcete-li synchronizovat celé webové místo, vyberte volbu Celé webové místo název místa.

  • Chcete-li synchronizovat pouze vybrané soubory, vyberte volbu Pouze vybrané lokální soubory (nebo volbu Pouze vybrané vzdálené soubory v případě, že jste poslední výběr v panelu Soubory provedli v zobrazení Vzdálené).

 5. Vyberte směr, kterým chcete soubory kopírovat:

  Odeslat novější soubory do vzdáleného místa

  Odešle všechny lokální soubory, které neexistují na vzdáleném serveru nebo které se od posledního odeslání změnily.

  Získat novější soubory ze vzdáleného místa

  Stáhne všechny vzdálené soubory, které neexistují lokálně nebo které se změnily od posledního stažení.

  Získat a odeslat novější soubory

  Umístí nejaktuálnější verze všech souborů do lokálních i vzdálených webových míst.

 6. Určete, zda má program odstranit v cílovém webovém místě soubory, které nemají svůj protějšek v původním webovém místě. (Pokud jste v nabídce Směr vybrali volbu Získat a Odeslat, není tato volba dostupná.)

  Pokud jste vybrali volbu Odeslat novější soubory do vzdáleného místa a vybrali jste volbu Odstranit, pak budou ve vzdáleném webovém místě odstraněny všechny soubory, které nemá odpovídající lokální soubor. Pokud jste vybrali volbu Získat novější soubory ze vzdáleného místa, pak se odstraní všechny soubory v lokálním webovém místě, které nemají odpovídající vzdálený soubor.

 7. Klepněte na tlačítko Náhled.

  Poznámka:

  Před synchronizací souborů si musíte zobrazit náhled akce, které aplikace Dreamweaver vykoná, aby splnila tuto úlohu.

  Pokud je nejnovější verze každého vybraného souboru v obou umístěních a není potřeba nic odstranit, zobrazí se upozornění, že synchronizace není potřebná. V opačném případě se zobrazí dialogové okno Synchronizovat umožňující změnit akce (odeslat, získat, odstranit a ignorovat) pro tyto soubory před provedením synchronizace.

 8. Pro každý soubor zkontrolujte akci, která se má vykonat.
 9. Chcete-li změnit akci pro určitý soubor, vyberte tento soubor a v dolní části okna náhledu klepněte na jednu z ikon akcí.

  Porovnat

  Akce Porovnat funguje pouze v případě, že máte nainstalovaný a v aplikaci Dreamweaver specifikovaný nástroj pro porovnávání souborů. Pokud je ikona akce ztlumená, akce nemůže být vykonána.

  Označit vybrané soubory jako již synchronizované

  Tato volba umožňuje specifikovat vybraný soubor nebo soubory jako již synchronizované.

 10. Chcete-li soubory synchronizovat, klepněte na tlačítko OK. Podrobnosti synchronizace si můžete zobrazit nebo je uložit do lokálního souboru.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online