Tato verze je k dispozici pouze členům služby Creative Cloud a předplatitelům jednotlivých produktů. Postup, jak se stát členem Adobe Creative Cloud, naleznete zde: Adobe Creative Cloud.

Verze: 12.1

Datum vydání: 24. září 2012

Tento dokument obsahuje známé problémy, omezení a jejich řešení ve verzi aplikace Dreamweaver pro službu Creative Cloud.

Tento dokument si přečtěte dříve, než zahájíte upgrade.

Před zahájením upgradu

Chcete-li předejít ztrátě osobních nastavení a předvoleb v aplikaci Dreamweaver CS6, je třeba postupovat podle následujících pokynů.

Export klávesových zkratek

Před zahájením upgradu na verzi Creative Cloud postupujte následovně:

  1. Vyberte možnosti Úpravy > Klávesové zkratky.
  2. Klikněte na tlačítko Exportovat sadu jako HTML.

Po upgradu nastavte klávesové zkratky znovu pomocí exportovaného souboru.

Poznačení položek v části Oblíbené na panelu Vložit

Položky v části Oblíbené na panelu Vložit budou po upgradu odebrány. Přítomné položky si poznačte, abyste je po upgradu mohli přidat ručně.

Upgrade na Dreamweaver Creative Cloud

Tento upgrade na verzi 12.1 zahrnuje opravy aplikace Dreamweaver ve starší verzi 12.0.1.

  1. Spusťte aplikaci Dreamweaver.
  2. Vyberte možnosti Nápověda > Aktualizace.
  3. V nástroji Adobe Application Manager vyberte aktualizaci aplikace Dreamweaver.
  4. Klikněte na možnost Aktualizovat.

Po upgradu

Povolení dříve nainstalovaných rozšíření

Pokud provádíte upgrade z aplikace Dreamweaver CS6 na verzi Creative Cloud, dříve nainstalovaná rozšíření se v nabídkách aplikace Dreamweaver nezobrazí.

Chcete-li zobrazit dříve nainstalovaná rozšíření, otevřete nástroj Adobe Extension Manager, vyberte všechna rozšíření a znovu je povolte.

Vložení položek do části Oblíbené na panelu Vložit

Položky v části Oblíbené na panelu Vložit aplikace Dreamweaver CS6 budou po upgradu odebrány. Přidejte položky do části Oblíbené znovu ručně.

Nastavení místního kořenového adresáře webu mimo složku Uživatelé (pouze systém Mac OS 10.6.x, povolená funkce FileVault)

Živé vyhledávání nefunguje, pokud je pro místní kořenový adresář webu povolena funkce FileVault.

Místní kořenový adresář se nachází uvnitř uživatelské složky (/Uživatelé/<uživatel>/). Nastavte místní kořenový adresář webu mimo složku Uživatelé.

Popisky HTML v inspektoru vlastností

Klíčová slova HTML již nejsou v inspektoru vlastností lokalizována. Jsou uvedena pouze v angličtině.

Známá omezení

Sazby s animací aplikace Edge Animate

Náhled sazeb s animací aplikace Edge Animate v živém zobrazení výrazně zpomaluje aplikaci Dreamweaver. Společnost Adobe doporučuje, abyste k náhledu sazeb s animací aplikace Edge Animate použili prohlížeč.

Do aplikace Dreamweaver lze vkládat pouze soubory OAM. Soubory OAM, jejichž název obsahuje dvoubajtové znaky, znaky z rozšířené znakové sady ASCII a speciální znaky, nelze vložit.

Video/zvuk HTML5 se v živém zobrazení nepřehrává

Zobrazte náhled videa/zvuku HTML5 v prohlížeči.

Videa HTML5 se na webových stránkách nepřehrávají dle očekávání

Pokud se video přehrává v místním počítači správně, ale na živém webovém serveru se nepřehrává, vzdálený webový server nejspíš není pro zvolený formát videa správně nakonfigurován.

Chcete-li zajistit podporu videa HTML5 na svých webech, je třeba na příslušném serveru správně nakonfigurovat typy MIME (Multi-purpose Internet Mail Extensions).

Chcete-li zvolit správný typ MIME, zkontrolujte formát videí (MP4, OGV, WEBM). Společnost Adobe doporučuje, abyste zvolili všechny formáty nebo alespoň formáty MP4 a WEBM, čímž zajistíte maximální kompatibilitu s prohlížeči. Typy MIME se pro každý formát nastavují zvlášť.

Ke kódování videa můžete zkusit použít nástroj HTML5 Video Player. Tento přehrávač dokáže převádět videa do jiných formátů videa HTML5 v dávkovém režimu.

Pokud plánujete hostovat weby na jiných typech webových serverů, jako jsou servery se systémem Windows a softwarem IIS nebo servery se systémem Linux a softwarem Apache, nakonfigurujte typy MIME videa HTML5 v souladu s příslušným typem serveru.

Nastavení typu MIME videa HTML5 na serveru Apache

AddType video/ogg.ogv

AddType video/mp4.mp4

AddType video/webm.webm

Tento kód přidejte do souboru httpd.conf nebo souboru .htaccess v adresáři se souborem videa.

První řádek se týká videí v kontejneru Ogg. Druhý řádek se týká videí v kontejneru MPEG-4. Třetí řádek se týká formátu WebM.

Nastavení typu MIME videa HTML5 na serveru IIS

Chcete-li nastavit typy MIME videa HTML5 na serverech IIS, otevřete na serveru se systémem Windows nástroj IIS Manager. Přejděte k nastavením typů MIME.

Mezi jednotlivými verzemi serverů IIS existují určité rozdíly. Informace o tom, jak nastavit typ MIME videa HTML5 na konkrétních typech serverů se systémem Windows, získáte v dokumentaci serveru nebo u hostingové společnosti.

Používáte-li server IIS Express a nemáte spuštěnu úplnou instanci serveru IIS, použijte soubor Web.config. Tato metoda funguje na libovolném webovém serveru IIS7. Ostatními servery, které software IIS7 nepoužívají, je ignorována. Proto je bezpečná bez ohledu na typ aplikace nebo obsahu.

Přidejte do konfiguračního souboru následující kód:

<configuration>

<system.webserver>

<staticContent>

<mimeMap FileExtension=":mp4" mimeType="video/mp4" />

<mimeMap FileExtension=".ogv" mimeType="video/ogg" />

<mimeMap FileExtension=".webmv" mimeType="video/webmv" />

</staticContent>

</system.webServer>

</configuration>

Pokud používáte webový server, který nevyužívá softwaru Apache nebo IIS, informace o nastavení typů MIME videa HTML5 pro konkrétní typy souborů naleznete v dokumentaci příslušného souboru.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online