Opravené problémy v aplikaci Dreamweaver

Vyslechli jsme váš názor! Usilovně jsme pracovali na vyřešení problémů, které jste nám nahlásili. Zde je seznam problémů, které jsme v nejnovější verzi aplikace Dreamweaver odstranili.

Vydání z června 2022 (verze 21.3)

 • Stránka se v prohlížeči při použití náhledu v reálném čase zcela nenačte.
 • Položky v nabídce aplikace Dreamweaver nelze v systému macOS 12 vyvolat.
 • Barva kódu se v macOS verze Big Sur a Monterey vykresluje jako vypnutá.
 • Na domovské obrazovce se zobrazí karta s informacemi.

Vydání z října 2021 (verze 21.2)

 • Tlačítko Zavřít není v dialogovém okně Pokročilé funkce Hledat a nahradit v systému macOS Big Sur k dispozici.

 • V systému macOS Big Sur se okno Zobrazení kódu při změně písma pro zobrazení kódu na „Source Han Code JP“ pro japonské národní prostředí Dw vykreslí černou barvu.

Verze vydaná v lednu 2021 (verze 21.1)

 • V nejaktuálnějších verzích prohlížečů, které nemají povolenou funkci sledování napříč webovými stránkami, nefunguje funkce Náhled zařízení.
 • Na panelu Vložit jsou možnosti znaků nepravidelně zvýrazněny.
 • [macOS 11.0] Na panelu Vložit jsou všechny prvky v rozevíracích seznamech při přejetí myší zvýrazněny.
 • Je-li na dané stránce u funkce pro operaci načtení pracovního postupu povolena možnost vrácení se změnami / rezervace, čas úpravy souboru není přesný.
 • [macOS 11.0] V dialogovém okně Uložit jako jsou nesrovnalosti v textu uživatelského rozhraní.
 • [macOS 11.0] V dialogovém okně Otevření souboru se nezobrazují všechny soubory po rozbalení části Možnost.
 • Oprava zabezpečení v souvislosti s načítáním konfiguračních souborů během operací přenosu souborů.

Vydání z října 2020 (verze 21.0)

Vydání z února 2021 (verze 20.2.1)

 • Oprava zabezpečení v souvislosti s načítáním konfiguračních souborů během operací přenosu souborů.

Vydání z června 2020 (verze 20.2)

 • macOS 10.15: V okně nastavení webu nelze upravit místní kořenovou složku.
 • macOS 10.15: V dokumentu nelze připojit externí soubory CSS.
 • macOS 10.15: V aplikaci Dreamweaver  nefungují dialogy Uložit soubor a Otevřít soubor.
 • macOS 10.15: V externím nástroji pro porovnání, jako je BBDiff, se neotevře porovnání souborů.
 • macOS 10.15: V dialogu Otevřít soubor nebo Uložit soubor nefunguje tlačítko kořenového adresáře webu.
 • Instalace aplikace Dreamweaver se nezdaří a zobrazí se kód chyby 141.
 • Při výběru nabídky Úpravy>Nastavení synchronizace>Správa účtu Creative Cloud nebo kliknutí na tlačítko Správa účtu v možnosti Předvolby>Nastavení synchronizace se v prohlížeči otevře nesprávná adresa URL.

Vydání z února 2020 (verze 20.1)

 • V režimu úprav živého zobrazení nefunguje klávesa Enter pro okamžité příbuzné prvky dynamického obsahu, aby rozdělila nebo vytvořila nové prvky.
 • Dokument není automaticky odeslán na testovací server a není možné ho upravovat v živém zobrazení při ukládání nových změn.
 • Systém macOS 10.15: Dojde k chybě při synchronizaci souborů.

Vydání z listopadu 2019 (verze 20.0)

 • První nápověda kódu v seznamu pro PHP je vybrána vždy, když nejsou zadány žádné počáteční znaky.
 • Při psaní počátečních písmen se filtrované rady PHP nezobrazují ve správném pořadí.
 • V kódu PHP nejsou v seznamu tipů k dispozici všechny rady pro rozšíření MYSQLi.
 • Selektory CSS ID a tříd, přidané do HTML nebo souvisejících souborů CSS, nejsou v JS kódu k dispozici pro neuložené dokumenty
 • Rady kódu správce událostí nejsou v kódu JQuery k dispozici.
 • Při vytváření nových Výstřižků nelze vybrat typ výstřižku (možnosti obtékání, výběru a vložení bloku)
 • Při nahrazení všech operací pomocí funkce Rychlé hledání přeskočí pozice posunu na horní část dokumentu.
 • Při pokusu o instalaci aplikace Adobe Dreamweaver se instalace nezdařila s chybovým kódem 198.

Vydání ze srpna 2019 (verze 19.2.1)

 • Při instalaci verzí 19.0 až 19.2 do nových zařízení se systémem Windows a Mac pomocí aplikace Creative Cloud pro počítače verze 4.9 a novější dojde při spuštění aplikace Dreamweaver k jejímu chybovému ukončení.

Vydání z června 2019 (verze 19.2)

 • Kód HTML v dokumentech PHP není naformátován podle nastavení v knihovnách tagů.
 • Při použití formátování kódu u souboru PHP se v řetězcích objeví mezery navíc.
 • Při použití formátování zdroje u souboru PHP se v řádkovém kódu PHP objeví konce řádků.
 • Při použití formátování zdroje u kódu PHP se mezi znaky < a ? objeví mezera, čímž dojde k porušení kódu.
 • Specifikátory viditelnosti v souboru PHP nejsou v souboru PHP správně naformátovány, protože mezi klíčovým slovem viditelnosti a definicí funkce se objeví nový řádek.
 • Když je soubor PHP přímým souborem HTML, měl by být naformátován stejně jako soubor HTML.
 • Při formátování dokumentu PHP je porušen tag kotvy.
 • Po odsazení souboru HTML dojde k odsazení kódu PHP.
 • Kód odsazení či zrušení odsazení nerespektuje nastavení velikosti odsazení a tabulátorových mezer v předvolbách formátu kódu aplikace Dreamweaver.
 • Při formátování dokumentu PHP se v tagu skriptu nebo kódu JS v souboru objeví přebytečné nové řádky nebo prázdná místa či prázdné řádky.
 • Při kliknutí na libovolný soubor v seznamu zmizí dialog synchronizace souborů.

Vydání z dubna 2019 (verze 19.1)

 • Rozšíření, která jsou nainstalována pro aplikaci Dreamweaver s jazykem aplikace Angličtina (mezinárodní) nejsou v aplikaci Dreamweaver načtena. 
 • Při použití formátování zdroje u souboru CSS nejsou naformátovány selektory v blocích @médií.
 • Při použití formátování zdroje u výběru v souboru CSS je formátování použito u celého kódu v souboru.
 • Při vytvoření nebo otevření nového dokumentu nelze pomocí klávesové zkratky Ctrl+Tab přejít na další dokument v pořadí.
 • Pouze systém mac OS: Při přidávání ID v dialogovém okně Vložit tag Div se tag Div vloží do kódu bez ID.
 • Pouze systém mac OS: Při přidávání ID v dialogovém okně Vložit tag Main se tag Main vloží do kódu bez ID.
 • Pouze systém mac OS: V rozevíracím seznamu Zobrazit port na stavovém řádku Dokument se v případě šablon .dwt , které používají rozhraní Bootstrap, nezobrazí velikosti stránky Bootstrap malá, střední, velká, extra velká.
 • Aplikace Dreamweaver považuje reference síťové cesty nebo adresy URL související s protokoly (cesty začínající znakem //) za cesty UNC a pokusí se o odchozí volání SMB. 
 • Při použití formátování zdroje u souboru PHP se kód HTML v souboru naformátuje jinak než kód v aplikaci Dreamweaver CC 2015.
 • Při aplikování formátování zdroje u souboru PHP se v řetězcích objeví další mezery.
 • Při aplikování formátování zdroje u souboru PHP nebere formátování v potaz nastavení provedená v možnosti knihoven tagů pro soubory PHP.
 • Při aplikování formátování zdroje u souboru PHP se v řádkovém kódu PHP objeví konce řádků.
 • Při aplikování formátování zdroje u souboru PHP se mezi znaky < & ? objeví mezera, čímž dojde k porušení kódu.
 • Při aplikování formátování zdroje u souboru PHP se v kódu PHP mezi specifikátorem viditelnosti a definicí funkce objeví konec řádku.
 • Při aplikování formátování zdroje u souboru PHP se v tagu skriptu nebo kódu JS v souborech PHP objeví přebytečné nové řádky nebo prázdná místa či prázdné řádky.
 • Při aplikování formátování zdroje u souboru HTML/PHP není naformátován soubor CSS v tagu stylu.
 • Při aplikování formátování zdroje se ve formátování kódu nepoužije velikost odsazení a písmo, které jsou nastaveny v možnosti Předvolby> Formátování kódu.
 • Při aplikování formátování zdroje přeskočí kurzor na začátek zobrazení kódu.
 • V okně Výstřižek nejsou k dispozici možnosti zalamování a vložení bloku.

Verze vydaná v lednu 2019 (verze 19.0.1)

 • Proces uzlu v systému mac OS spotřebuje při spouštění aplikace Dreamweaver 100 % kapacity procesoru.
 • Nástroj ESLint zobrazuje chybovou zprávu informující o chybějící definici proměnné/objektu pro objekty Browser a JQuery, jako je dokument, okno, $() apod. 
 • Nástroj ESLint zobrazuje chybovou zprávu informující o tom, že při vytváření souboru .eslintrc.js z nastavení webu nebyla nalezena definice pravidla pro některá pravidla linteru, jako je for-direction, getter-return apod.

Vydání z října 2018 (verze 19.0)

Vylepšení stability a zabezpečení

 • [Pouze systém Windows] Při každém spuštění aplikace Dreamweaver dojde k jejímu chybovému ukončení.
 • [Pouze systém Windows] Aplikace Dreamweaver při spuštění přestane na neurčitě dlouhou dobu reagovat.
 • [Pouze systém Mac] Při otevření nového souboru jazyka JavaScript během současné práce na souboru jazyka JavaScript dojde k chybovému ukončení aplikace Dreamweaver.
 • Prostředí Node.js je interním auditem označeno jako nezabezpečené.
 • Knihovna OpenSSL 1.0.2k dodávaná s aplikací Dreamweaver obsahuje chyby zabezpečení.
 • Verze souboru zlib.dll dodávaného s aplikací Dreamweaver není známa a obsahuje chyby zabezpečení.

Zobrazení kódu

 • V aplikaci Dreamweaver nelze zakázat náhledy obrazů a barev v zobrazení kódu, aniž by bylo třeba upravit soubor brackets.json.
 • V aplikaci Dreamweaver nelze zakázat automatické vložení uvozovek a závorek, aniž by bylo třeba upravit soubor brackets.json.
 • V rozevíracím seznamu jednotek velikosti písma v Inspektoru vlastností v dokumentu rozhraní Bootstrap jsou uvedeny poškozené položky.
 • Když výběr obsahuje barvu, nelze přetáhnout vybraný text v zobrazení kódu.
 • Nápověda k prvkům pole $_SERVER je uvedena s nesouvisejícími prvky a nelze vložit vybraný prvek stisknutím klávesy Enter.
 • Vybraná cesta k souboru pro funkci url( ) v souborech CSS není ohraničena uvozovkami.

Náhled v reálném čase

 • Uživatel nemůže přepnout z náhledu v reálném čase na náhled v prohlížeči a přiřadit klávesové zkratky pro primární a sekundární prohlížeč za účelem zobrazení náhledu dokumentů v prohlížeči.
 • Při výběru prohlížeče pro náhled v reálném čase se v prohlížeči zobrazí chyba „Pokusili jste se otevřít externí stránku HTML, kterou v zařízení pro náhled nelze otevřít. Pokud budete chtít zobrazit náhled stránky v zařízení, otevřete ji v aplikaci Dreamweaver.“
 • Náhled v reálném chvílemi zastaví automatickou synchronizaci změn provedených v zobrazení kódu, dokud uživatel neklikne do okna prohlížeče.
 • Klávesové zkratky pro primární a sekundární prohlížeč (F12 a Ctrl+F12) jsou přiřazeny k náhledu v reálném čase, ale jsou také uvedeny v podnabídce Otevřít v prohlížeči.
 • Náhled v reálném čase není automaticky aktualizován v případě, že je dokument ručně předán na testovací server.
 • Načtení náhledu v reálném čase se nezdaří, pokud dokument obsahuje související soubory CSS/JS s relativními cestami.

Ostatní

 • Živé zobrazení nevykreslí rozložení mřížky CSS.
 • Nelze uložit ani načíst vyhledávací dotazy v dialogovém okně Hledat a nahradit.
 • Nelze uložit zprávu s výsledky vyhledávání po provedení operace Najít všechny na webu.
 • [Pouze systém Windows] Poloha kurzoru v zobrazení kódu a zobrazení návrhu není na obrazovkách s vysokým rozlišením synchronizována.

Další podobné

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.