Příručka uživatele Zrušit

Opravené problémy v aplikaci Dreamweaver

 1. Příručka uživatele aplikace Dreamweaver
 2. Úvod
  1. Základy navrhování responzivních webů
  2. Co je nového v aplikaci Dreamweaver
  3. Vývoj webu v aplikaci Dreamweaver – přehled
  4. Dreamweaver / Běžné otázky
  5. Klávesové zkratky
  6. Systémové požadavky aplikace Dreamweaver
  7. Přehled funkcí
 3. Dreamweaver a Creative Cloud
  1. Synchronizace nastavení aplikace Dreamweaver ve službě Creative Cloud
  2. Knihovny Creative Cloud v aplikaci Dreamweaver
  3. Používání souborů Photoshop v aplikaci Dreamweaver
  4. Práce s aplikací Adobe Animate a Dreamweaver
  5. Extrahujte soubory SVG optimalizované pro web z knihoven
 4. Pracovní plochy a zobrazení aplikace Dreamweaver
  1. Pracovní plocha aplikace Dreamweaver
  2. Optimalizace pracovní plochy aplikace Dreamweaver pro vizuální vývoj
  3. Hledání souborů podle názvu nebo obsahu | Mac OS
 5. Nastavení webů
  1. O webech aplikace Dreamweaver
  2. Nastavení lokální verze webu
  3. Připojení k publikačnímu serveru
  4. Nastavení testovacího serveru
  5. Import a export nastavení webu aplikace Dreamweaver
  6. Přenos stávajících webových stránek ze vzdáleného serveru do kořenové složky lokálního webového místa
  7. Funkce usnadnění přístupu v aplikaci Dreamweaver
  8. Rozšířená nastavení
  9. Nastavení předvoleb webového místa pro přenos souborů
  10. Úprava nastavení serveru proxy v aplikaci Dreamweaver
  11. Synchronizace nastavení aplikace Dreamweaver ve službě Creative Cloud
  12. Používání systému Git v aplikaci Dreamweaver
 6. Správa souborů
  1. Vytváření a otevírání souborů
  2. Správa souborů a složek
  3. Získání souborů ze serveru a odeslání souborů na server
  4. Zpřístupnění/vyhrazení souborů
  5. Synchronizace souborů
  6. Porovnání souborů a nalezení rozdílů
  7. Maskování souborů a složek ve webu aplikace Dreamweaver
  8. Povolení poznámek k návrhu pro weby Dreamweaver
  9. Předcházení potenciálnímu zneužití modulu Gatekeeper
 7. Rozvržení a návrh
  1. Používání vizuálních pomůcek pro rozvržení
  2. O používání souborů CCS k rozvržení stránky
  3. Navrhování responzivních webů pomocí nástroje Bootstrap
  4. Vytvoření a používání multimediálních dotazů v aplikaci Dreamweaver
  5. Zobrazení obsahu pomocí tabulek
  6. Barvy
  7. Responzivní návrh s využitím rozvržení s plovoucí mřížkou
  8. Funkce Extrakt v aplikaci Dreamweaver
 8. CSS
  1. Vysvětlení kaskádových seznamů stylů
  2. Rozvržení stránek pomocí panelu CSS Designer
  3. Použití preprocesorů CSS v aplikaci Dreamweaver
  4. Postup nastavení předvoleb stylu CSS v aplikaci Dreamweaver
  5. Přesunutí pravidel CSS v aplikaci Dreamweaver
  6. Převedení inline CSS na pravidlo CSS v aplikaci Dreamweaver
  7. Práce s tagy div
  8. Použití přechodů na pozadí
  9. Vytváření a úprava efektů přechodů v aplikaci Dreamweaver
  10. Formátování kódu
 9. Obsah stránky a datové zdroje
  1. Nastavení vlastností stránky
  2. Nastavení vlastností nadpisů CSS a vlastností odkazu CSS
  3. Práce s textem
  4. Vyhledání a nahrazení textu, tagů a atributů
  5. Panel DOM
  6. Úpravy v živém zobrazení
  7. Kódování dokumentů v aplikaci Dreamweaver
  8. Výběr a zobrazení elementů v okně dokumentu
  9. Nastavení vlastností textu v Inspektoru vlastností
  10. Kontrola pravopisu webové stránky
  11. Pomocí vodorovných linek v aplikaci Dreamweaver
  12. Přidání a úprava kombinací písma v aplikaci Dreamweaver
  13. Práce s datovými zdroji
  14. Vložení a aktualizace dat v aplikaci Dreamweaver
  15. Vytvoření a správa oblíbených datových zdrojů v aplikaci Dreamweaver
  16. Vložení a úprava obrázků v aplikaci Dreamweaver
  17. Přidání multimediálních objektů
  18. Přidání videa v aplikaci Dreamweaver
  19. Vložení videa HTML 5
  20. Vložit soubory SWF
  21. Přidání zvukových efektů
  22. Vložte zvuk HTML5 v aplikaci Dreamweaver
  23. Práce s položkami knihoven
  24. Používání arabského a hebrejského textu v aplikaci Dreamweaver
 10. Odkazy a navigace
  1. O odkazech a navigaci
  2. Vytváření odkazů
  3. Obrazové mapy
  4. Odstraňování problémů s odkazy
 11. Ovládací prvky a efekty jQuery
  1. Používání widgetů jQuery UI a jQuery Mobile v aplikaci Dreamweaver
  2. Používání efektů jQuery v aplikaci Dreamweaver
 12. Kódování webových stránek
  1. Informace o psaní kódu v aplikaci Dreamweaver
  2. Prostředí pro psaní kódu v aplikaci Dreamweaver
  3. Nastavení předvoleb kódování
  4. Přizpůsobení barevného zvýraznění kódu
  5. Psaní a úprava kódu
  6. Našeptávání kódu a dokončování kódu
  7. Sbalení a rozbalení kódu
  8. Opakované použití kódu v podobě výstřižků
  9. Linting kódu
  10. Optimalizace kódu
  11. Úprava kódu v zobrazení Návrh
  12. Práce s obsahem hlavičky stránek
  13. Vložení zahrnutí na straně serveru v aplikaci Dreamweaver
  14. Používání knihoven tagů v aplikaci Dreamweaver
  15. Import vlastních tagů do aplikace Dreamweaver
  16. Práce s funkcemi JavaScriptu (obecné pokyny)
  17. Použití vestavěných chování jazyka JavaScript
  18. O XML a XSLT
  19. Provádění transformace XSL na straně serveru v aplikaci Dreamweaver
  20. Provádění transformace XSL na straně klienta v aplikaci Dreamweaver
  21. Přidání entit znaku pro XSLT v aplikaci Dreamweaver
  22. Formátování kódu
 13. Pracovní postupy pro různé produkty
  1. Instalace a používání rozšíření v aplikaci Dreamweaver
  2. Aktualizace v rámci aplikace v aplikaci Dreamweaver
  3. Vkládání dokumentů sady Microsoft Office v aplikaci Dreamweaver (jen ve Windows)
  4. Práce s aplikacemi Fireworks a Dreamweaver
  5. Úprava obsahu na webech Dreamweaver za pomoci aplikace Contribute
  6. Integrace mezi aplikacemi Dreamweaver a Business Catalyst
  7. Vytváření e-mailových kampaní na míru
 14. Šablony
  1. O předlohách aplikace Dreamweaver
  2. Rozpoznání předloh a dokumentů založených na předloze
  3. Vytvoření předlohy aplikace Dreamweaver
  4. Vytváření upravitelných oblastí v šablonách
  5. Vytváření opakovaných oblastí a tabulek v aplikaci Dreamweaver
  6. Použijte volitelné oblasti v předlohách
  7. Definování upravitelných atributů tagu v aplikaci Dreamweaver
  8. Postup vytvoření vnořených šablon v aplikaci Dreamweaver
  9. Úprava, aktualizace nebo odstranění předloh
  10. Export a import obsahu XML v aplikaci Dreamweaver
  11. Aplikace nebo odstranění předlohy z existujícího dokumentu.
  12. Úprava obsahu v předlohách Dreamweaver
  13. Pravidla syntaxe pro tagy předloh v aplikaci Dreamweaver
  14. Nastavení předvoleb zvýraznění pro oblasti předlohy
  15. Výhody používání předloh v aplikaci Dreamweaver
 15. Mobilní zařízení a zařízení s více displeji
  1. Vytvoření multimediálních dotazů
  2. Změna orientace stránky pro mobilní zařízení
  3. Vytvoření webových aplikací pro mobilní zařízení pomocí aplikace Dreamweaver
 16. Dynamické weby, stránky a webové formuláře
  1. Informace o webových aplikacích
  2. Nastavení počítače pro vývoj aplikací
  3. Řešení problémů s připojením databází
  4. Odstranění skriptů připojení v aplikaci Dreamweaver
  5. Návrh dynamických stránek
  6. Přehled zdrojů dynamického obsahu
  7. Definice zdrojů dynamického obsahu
  8. Přidání dynamického obsahu na stránky
  9. Změna dynamického obsahu v aplikaci Dreamweaver
  10. Zobrazení záznamů databáze
  11. Zajišťování a řešení potíží s živými daty v aplikaci Dreamweaver
  12. Přidání uživatelského chování serveru v aplikaci Dreamweaver
  13. Vytváření formulářů pomocí aplikace Dreamweaver
  14. Shromažďování informací od uživatelů pomocí formulářů
  15. Vytváření a povolení formulářů ColdFusion v aplikaci Dreamweaver
  16. Vytváření webových formulářů
  17. Rozšířená podpora formátu HTML5 pro elementy formuláře
  18. Vytváření formuláře pomocí aplikace Dreamweaver
 17. Vizuální vytváření aplikací
  1. Vytváření hlavních a podrobných stránek v aplikaci Dreamweaver
  2. Vytváření vyhledávacích stránek a stránek s výsledky
  3. Vytvoření stránky vložení záznamu
  4. Vytvoření stránky pro aktualizaci záznamu v aplikaci Dreamweaver
  5. Budování stránek pro odstranění záznamu v aplikaci Dreamweaver
  6. Používání příkazů ASP k úpravě databáze v aplikaci Dreamweaver
  7. Vytvoření registrační stránky
  8. Vytvoření přihlašovací stránky
  9. Vytvoření stránky, na kterou mají přístup pouze autorizovaní uživatelé
  10. Zabezpečení složek ve službě ColdFusion pomocí aplikace Dreamweaver
  11. Používání komponent ColdFusion v aplikaci Dreamweaver
 18. Testování, náhled a publikování webových stránek
  1. Náhled stránek
  2. Náhled webových stránek Dreamweaver na více zařízeních
  3. Testování webu aplikace Dreamweaver
 19. Odstraňování problémů
  1. Opravené problémy
  2. Známé problémy

 

 

Vyslechli jsme váš názor! Usilovně jsme pracovali na vyřešení problémů, které jste nám nahlásili. Zde je seznam problémů, které jsme v nejnovější verzi aplikace Dreamweaver odstranili.

dekorativní obrázek

Vydání z dubna 2024 (verze 21.4)

 • Dialogové okno s odpovědí Git bude po dokončení vyžádané operace Použít měkký reset prázdné a aplikaci bude nutné nuceně ukončit.

 • Opravy chyb v zabezpečení:
  • Nedostatečné ověření nedůvěryhodného vstupu umožnilo vzdálenému útočníkovi potenciálně zneužít poškození haldy formou vytvořené HTML stránky CVE-2021-21220 (Chromium Embedded Framework).
  • Škodlivý místní soubor Git s konfigurací umožňující spuštění libovolného kódu při importu souboru Site Definition (.ste).

Vydání z června 2022 (verze 21.3)

 • Stránka se v prohlížeči při použití náhledu v reálném čase zcela nenačte.
 • Položky v nabídce aplikace Dreamweaver nelze v systému macOS 12 vyvolat.
 • Barva kódu se v macOS verze Big Sur a Monterey vykresluje jako vypnutá.
 • Na domovské obrazovce se zobrazí karta s informacemi.

Vydání z října 2021 (verze 21.2)

 • Tlačítko Zavřít není v dialogovém okně Pokročilé funkce Hledat a nahradit v systému macOS Big Sur k dispozici.

 • V systému macOS Big Sur se okno Zobrazení kódu při změně písma pro zobrazení kódu na „Source Han Code JP“ pro japonské národní prostředí Dw vykreslí černou barvu.

Verze vydaná v lednu 2021 (verze 21.1)

 • V nejaktuálnějších verzích prohlížečů, které nemají povolenou funkci sledování napříč webovými stránkami, nefunguje funkce Náhled zařízení.
 • Na panelu Vložit jsou možnosti znaků nepravidelně zvýrazněny.
 • [macOS 11.0] Na panelu Vložit jsou všechny prvky v rozevíracích seznamech při přejetí myší zvýrazněny.
 • Je-li na dané stránce u funkce pro operaci načtení pracovního postupu povolena možnost vrácení se změnami / rezervace, čas úpravy souboru není přesný.
 • [macOS 11.0] V dialogovém okně Uložit jako jsou nesrovnalosti v textu uživatelského rozhraní.
 • [macOS 11.0] V dialogovém okně Otevření souboru se nezobrazují všechny soubory po rozbalení části Možnost.
 • Oprava zabezpečení v souvislosti s načítáním konfiguračních souborů během operací přenosu souborů.

Vydání z října 2020 (verze 21.0)

Vydání z února 2021 (verze 20.2.1)

 • Oprava zabezpečení v souvislosti s načítáním konfiguračních souborů během operací přenosu souborů.

Vydání z června 2020 (verze 20.2)

 • macOS 10.15: V okně nastavení webu nelze upravit místní kořenovou složku.
 • macOS 10.15: V dokumentu nelze připojit externí soubory CSS.
 • macOS 10.15: V aplikaci Dreamweaver  nefungují dialogy Uložit soubor a Otevřít soubor.
 • macOS 10.15:  V externím nástroji pro porovnání, jako je BBDiff, se neotevře porovnání souborů.
 • macOS 10.15: V dialogu Otevřít soubor nebo Uložit soubor nefunguje tlačítko kořenového adresáře webu.
 • Instalace aplikace Dreamweaver se nezdaří a zobrazí se kód chyby 141.
 • Při výběru nabídky Úpravy>Nastavení synchronizace>Správa účtu Creative Cloud nebo kliknutí na tlačítko Správa účtu v možnosti Předvolby>Nastavení synchronizace se v prohlížeči otevře nesprávná adresa URL.

Vydání z února 2020 (verze 20.1)

 • V režimu úprav živého zobrazení nefunguje klávesa Enter pro okamžité příbuzné prvky dynamického obsahu, aby rozdělila nebo vytvořila nové prvky.
 • Dokument není automaticky odeslán na testovací server a není možné ho upravovat v živém zobrazení při ukládání nových změn.
 • Systém macOS 10.15: Dojde k chybě při synchronizaci souborů.

Vydání z listopadu 2019 (verze 20.0)

 • První nápověda kódu v seznamu pro PHP je vybrána vždy, když nejsou zadány žádné počáteční znaky.
 • Při psaní počátečních písmen se filtrované rady PHP nezobrazují ve správném pořadí.
 • V kódu PHP nejsou v seznamu tipů k dispozici všechny rady pro rozšíření MYSQLi.
 • Selektory CSS ID a tříd, přidané do HTML nebo souvisejících souborů CSS, nejsou v JS kódu k dispozici pro neuložené dokumenty
 • Rady kódu správce událostí nejsou v kódu JQuery k dispozici.
 • Při vytváření nových Výstřižků nelze vybrat typ výstřižku (možnosti obtékání, výběru a vložení bloku)
 • Při nahrazení všech operací pomocí funkce Rychlé hledání přeskočí pozice posunu na horní část dokumentu.
 • Při pokusu o instalaci aplikace Adobe Dreamweaver se instalace nezdařila s chybovým kódem 198.

Vydání ze srpna 2019 (verze 19.2.1)

 • Při instalaci verzí 19.0 až 19.2 do nových zařízení se systémem Windows a Mac pomocí aplikace Creative Cloud pro počítače verze 4.9 a novější dojde při spuštění aplikace Dreamweaver k jejímu chybovému ukončení.

Vydání z června 2019 (verze 19.2)

 • Kód HTML v dokumentech PHP není naformátován podle nastavení v knihovnách tagů.
 • Při použití formátování kódu u souboru PHP se v řetězcích objeví mezery navíc.
 • Při použití formátování zdroje u souboru PHP se v řádkovém kódu PHP objeví konce řádků.
 • Při použití formátování zdroje u kódu PHP se mezi znaky < a ? objeví mezera, čímž dojde k porušení kódu.
 • Specifikátory viditelnosti v souboru PHP nejsou v souboru PHP správně naformátovány, protože mezi klíčovým slovem viditelnosti a definicí funkce se objeví nový řádek.
 • Když je soubor PHP přímým souborem HTML, měl by být naformátován stejně jako soubor HTML.
 • Při formátování dokumentu PHP je porušen tag kotvy.
 • Po odsazení souboru HTML dojde k odsazení kódu PHP.
 • Kód odsazení či zrušení odsazení nerespektuje nastavení velikosti odsazení a tabulátorových mezer v předvolbách formátu kódu aplikace Dreamweaver.
 • Při formátování dokumentu PHP se v tagu skriptu nebo kódu JS v souboru objeví přebytečné nové řádky nebo prázdná místa či prázdné řádky.
 • Při kliknutí na libovolný soubor v seznamu zmizí dialog synchronizace souborů.

Vydání z dubna 2019 (verze 19.1)

 • Rozšíření, která jsou nainstalována pro aplikaci Dreamweaver s jazykem aplikace Angličtina (mezinárodní) nejsou v aplikaci Dreamweaver načtena. 
 • Při použití formátování zdroje u souboru CSS nejsou naformátovány selektory v blocích @médií.
 • Při použití formátování zdroje u výběru v souboru CSS je formátování použito u celého kódu v souboru.
 • Při vytvoření nebo otevření nového dokumentu nelze pomocí klávesové zkratky Ctrl+Tab přejít na další dokument v pořadí.
 • Pouze systém mac OS: Při přidávání ID v dialogovém okně Vložit tag Div se tag Div vloží do kódu bez ID.
 • Pouze systém mac OS: Při přidávání ID v dialogovém okně Vložit tag Main se tag Main vloží do kódu bez ID.
 • Pouze systém mac OS: V rozevíracím seznamu Zobrazit port na stavovém řádku Dokument se v případě šablon .dwt , které používají rozhraní Bootstrap, nezobrazí velikosti stránky Bootstrap malá, střední, velká, extra velká.
 • Aplikace Dreamweaver považuje reference síťové cesty nebo adresy URL související s protokoly (cesty začínající znakem //) za cesty UNC a pokusí se o odchozí volání SMB. 
 • Při použití formátování zdroje u souboru PHP se kód HTML v souboru naformátuje jinak než kód v aplikaci Dreamweaver CC 2015.
 • Při aplikování formátování zdroje u souboru PHP se v řetězcích objeví další mezery.
 • Při aplikování formátování zdroje u souboru PHP nebere formátování v potaz nastavení provedená v možnosti knihoven tagů pro soubory PHP.
 • Při aplikování formátování zdroje u souboru PHP se v řádkovém kódu PHP objeví konce řádků.
 • Při aplikování formátování zdroje u souboru PHP se mezi znaky < & ? objeví mezera, čímž dojde k porušení kódu.
 • Při aplikování formátování zdroje u souboru PHP se v kódu PHP mezi specifikátorem viditelnosti a definicí funkce objeví konec řádku.
 • Při aplikování formátování zdroje u souboru PHP se v tagu skriptu nebo kódu JS v souborech PHP objeví přebytečné nové řádky nebo prázdná místa či prázdné řádky.
 • Při aplikování formátování zdroje u souboru HTML/PHP není naformátován soubor CSS v tagu stylu.
 • Při aplikování formátování zdroje se ve formátování kódu nepoužije velikost odsazení a písmo, které jsou nastaveny v možnosti Předvolby> Formátování kódu.
 • Při aplikování formátování zdroje přeskočí kurzor na začátek zobrazení kódu.
 • V okně Výstřižek nejsou k dispozici možnosti zalamování a vložení bloku.

Verze vydaná v lednu 2019 (verze 19.0.1)

 • Proces uzlu v systému mac OS spotřebuje při spouštění aplikace Dreamweaver 100 % kapacity procesoru.
 • Nástroj ESLint zobrazuje chybovou zprávu informující o chybějící definici proměnné/objektu pro objekty Browser a JQuery, jako je dokument, okno, $() apod. 
 • Nástroj ESLint zobrazuje chybovou zprávu informující o tom, že při vytváření souboru .eslintrc.js z nastavení webu nebyla nalezena definice pravidla pro některá pravidla linteru, jako je for-direction, getter-return apod.

Vydání z října 2018 (verze 19.0)

Vylepšení stability a zabezpečení

 • [Pouze systém Windows] Při každém spuštění aplikace Dreamweaver dojde k jejímu chybovému ukončení.
 • [Pouze systém Windows] Aplikace Dreamweaver při spuštění přestane na neurčitě dlouhou dobu reagovat.
 • [Pouze systém Mac] Při otevření nového souboru jazyka JavaScript během současné práce na souboru jazyka JavaScript dojde k chybovému ukončení aplikace Dreamweaver.
 • Prostředí Node.js je interním auditem označeno jako nezabezpečené.
 • Knihovna OpenSSL 1.0.2k dodávaná s aplikací Dreamweaver obsahuje chyby zabezpečení.
 • Verze souboru zlib.dll dodávaného s aplikací Dreamweaver není známa a obsahuje chyby zabezpečení.

Zobrazení kódu

 • V aplikaci Dreamweaver nelze zakázat náhledy obrazů a barev v zobrazení kódu, aniž by bylo třeba upravit soubor brackets.json.
 • V aplikaci Dreamweaver nelze zakázat automatické vložení uvozovek a závorek, aniž by bylo třeba upravit soubor brackets.json.
 • V rozevíracím seznamu jednotek velikosti písma v Inspektoru vlastností v dokumentu rozhraní Bootstrap jsou uvedeny poškozené položky.
 • Když výběr obsahuje barvu, nelze přetáhnout vybraný text v zobrazení kódu.
 • Nápověda k prvkům pole $_SERVER je uvedena s nesouvisejícími prvky a nelze vložit vybraný prvek stisknutím klávesy Enter.
 • Vybraná cesta k souboru pro funkci url( ) v souborech CSS není ohraničena uvozovkami.

Náhled v reálném čase

 • Uživatel nemůže přepnout z náhledu v reálném čase na náhled v prohlížeči a přiřadit klávesové zkratky pro primární a sekundární prohlížeč za účelem zobrazení náhledu dokumentů v prohlížeči.
 • Při výběru prohlížeče pro náhled v reálném čase se v prohlížeči zobrazí chyba „Pokusili jste se otevřít externí stránku HTML, kterou v zařízení pro náhled nelze otevřít. Pokud budete chtít zobrazit náhled stránky v zařízení, otevřete ji v aplikaci Dreamweaver.“
 • Náhled v reálném chvílemi zastaví automatickou synchronizaci změn provedených v zobrazení kódu, dokud uživatel neklikne do okna prohlížeče.
 • Klávesové zkratky pro primární a sekundární prohlížeč (F12 a Ctrl+F12) jsou přiřazeny k náhledu v reálném čase, ale jsou také uvedeny v podnabídce Otevřít v prohlížeči.
 • Náhled v reálném čase není automaticky aktualizován v případě, že je dokument ručně předán na testovací server.
 • Načtení náhledu v reálném čase se nezdaří, pokud dokument obsahuje související soubory CSS/JS s relativními cestami.

Ostatní

 • Živé zobrazení nevykreslí rozložení mřížky CSS.
 • Nelze uložit ani načíst vyhledávací dotazy v dialogovém okně Hledat a nahradit.
 • Nelze uložit zprávu s výsledky vyhledávání po provedení operace Najít všechny na webu.
 • [Pouze systém Windows] Poloha kurzoru v zobrazení kódu a zobrazení návrhu není na obrazovkách s vysokým rozlišením synchronizována.

Další podobné

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online