Přečtěte si, jaké problémy byly opraveny v nejnovějších verzích aplikace Dreamweaver, kterými jsou verze 19.0.1 a 19.0.

Verze vydaná v dubnu 2019 (verze 19.1)

 • Rozšíření, která jsou nainstalována pro aplikaci Dreamweaver s jazykem aplikace Angličtina (mezinárodní) nejsou v aplikaci Dreamweaver načtena. 
 • Při použití formátování zdroje u souboru CSS nejsou naformátovány selektory v blocích @médií.
 • Při použití formátování zdroje u výběru v souboru CSS je formátování použito u celého kódu v souboru.
 • Při vytvoření nebo otevření nového dokumentu nelze pomocí klávesové zkratky Ctrl+Tab přejít na další dokument v pořadí.
 • Pouze systém mac OS: Při přidávání ID v dialogovém okně Vložit tag Div se tag Div vloží do kódu bez ID.
 • Pouze systém mac OS: Při přidávání ID v dialogovém okně Vložit tag Main se tag Main vloží do kódu bez ID.
 • Pouze systém mac OS: V rozevíracím seznamu Zobrazit port na stavovém řádku Dokument se v případě šablon .dwt , které používají rozhraní Bootstrap, nezobrazí velikosti stránky Bootstrap malá, střední, velká, extra velká.

Verze vydaná v lednu 2019 (verze 19.0.1)

 • Proces uzlu v systému mac OS spotřebuje při spouštění aplikace Dreamweaver 100 % kapacity procesoru.
 • Nástroj ESLint zobrazuje chybovou zprávu informující o chybějící definici proměnné/objektu pro objekty Browser a JQuery, jako je dokument, okno, $() apod. 
 • Nástroj ESLint zobrazuje chybovou zprávu informující o tom, že při vytváření souboru .eslintrc.js z nastavení webu nebyla nalezena definice pravidla pro některá pravidla linteru, jako je for-direction, getter-return apod.

Verze vydaná v říjnu 2018 (verze 19.0)

Vylepšení stability a zabezpečení

 • [Pouze systém Windows] Při každém spuštění aplikace Dreamweaver dojde k jejímu chybovému ukončení.
 • [Pouze systém Windows] Aplikace Dreamweaver při spuštění přestane na neurčitě dlouhou dobu reagovat.
 • [Pouze systém Mac] Při otevření nového souboru jazyka JavaScript během současné práce na souboru jazyka JavaScript dojde k chybovému ukončení aplikace Dreamweaver.
 • Prostředí Node.js je interním auditem označeno jako nezabezpečené.
 • Knihovna OpenSSL 1.0.2k dodávaná s aplikací Dreamweaver obsahuje chyby zabezpečení.
 • Verze souboru zlib.dll dodávaného s aplikací Dreamweaver není známa a obsahuje chyby zabezpečení.

Zobrazení kódu

 • V aplikaci Dreamweaver nelze zakázat náhledy obrazů a barev v zobrazení kódu, aniž by bylo třeba upravit soubor brackets.json.
 • V aplikaci Dreamweaver nelze zakázat automatické vložení uvozovek a závorek, aniž by bylo třeba upravit soubor brackets.json.
 • V rozevíracím seznamu jednotek velikosti písma v Inspektoru vlastností v dokumentu rozhraní Bootstrap jsou uvedeny poškozené položky.
 • Když výběr obsahuje barvu, nelze přetáhnout vybraný text v zobrazení kódu.
 • Nápověda k prvkům pole $_SERVER je uvedena s nesouvisejícími prvky a nelze vložit vybraný prvek stisknutím klávesy Enter.
 • Vybraná cesta k souboru pro funkci url( ) v souborech CSS není ohraničena uvozovkami.

Náhled v reálném čase

 • Uživatel nemůže přepnout z náhledu v reálném čase na náhled v prohlížeči a přiřadit klávesové zkratky pro primární a sekundární prohlížeč za účelem zobrazení náhledu dokumentů v prohlížeči.
 • Při výběru prohlížeče pro náhled v reálném čase se v prohlížeči zobrazí chyba „Pokusili jste se otevřít externí stránku HTML, kterou v zařízení pro náhled nelze otevřít. Pokud budete chtít zobrazit náhled stránky v zařízení, otevřete ji v aplikaci Dreamweaver.“
 • Náhled v reálném chvílemi zastaví automatickou synchronizaci změn provedených v zobrazení kódu, dokud uživatel neklikne do okna prohlížeče.
 • Klávesové zkratky pro primární a sekundární prohlížeč (F12 a Ctrl+F12) jsou přiřazeny k náhledu v reálném čase, ale jsou také uvedeny v podnabídce Otevřít v prohlížeči.
 • Náhled v reálném čase není automaticky aktualizován v případě, že je dokument ručně předán na testovací server.
 • Načtení náhledu v reálném čase se nezdaří, pokud dokument obsahuje související soubory CSS/JS s relativními cestami.

Další

 • Živé zobrazení nevykreslí rozložení mřížky CSS.
 • Nelze uložit ani načíst vyhledávací dotazy v dialogovém okně Hledat a nahradit.
 • Nelze uložit zprávu s výsledky vyhledávání po provedení operace Najít všechny na webu.
 • [Pouze systém Windows] Poloha kurzoru v zobrazení kódu a zobrazení návrhu není na obrazovkách s vysokým rozlišením synchronizována.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online