Poznámky k verzi | Verze aplikace Dreamweaver CC z let 2017 a 2018

Poznámky k verzi aplikace Dreamweaver popisují nejnovější aktualizace.

Verze ze srpna 2019 (18.2.1)

Tato aktualizace obsahuje opravu zabezpečení související s procházením relativními cestami protokolu v dokumentu.

Když je dokument otevřen z místní složky webu a není načten z testovacího serveru, relativní adresy URL protokolu (začínající na //) a adresy URL souborového protokolu (začínající na file:// nebo file:///) bez zdrojů v místním počítači se nyní překládají prostřednictvím http.

Pokud datové zdroje nejsou k dispozici v rámci http, aplikace Dreamweaver se pokusí načíst související soubory z https. Pokud datové zdroje nejsou k dispozici ani v rámci https, aplikace Dreamweaver nedokáže související soubory či datové zdroje načíst.

Verze z května 2018 (18.2)

Verze aplikace Dreamweaver z května 2018 umožňuje podnikovým zákazníkům bezproblémové připojení k serverům pomocí protokolu SFTP.

Seznam známých problémů v této verzi najdete v článku Známé problémy v aplikaci Dreamweaver.

Poznámka:

Pokud jako soubor soukromého klíče používáte soubor s příponou ppk, může v některých případech dojít k potížím s připojením k serveru prostřednictvím protokolu SFTP. Jako soubor soukromého klíče je třeba používat soubor s příponou pem. Dreamweaver podporuje soubory PEM. 

Nastavení serveru SFTP
Nastavení serveru SFTP

Verze z března 2018 (18.1)

Verze aplikace Dreamweaver z března 2018 podporuje Bootstrap verze 4.0.0. Nyní můžete oblíbené funkce v nástroji Bootstrap 4.0.0 využívat k snadnému vytváření responzivních webových stránek. Nejnovější verze aplikace Dreamweaver podporuje nové komponenty Bootstrap 4.0.0, například karty a symboly. Kromě toho můžete používat také nové výstřižky, například výstrahy, z panelu Výstřižky.

Podrobnější informace o podpoře komponent Bootstrap v aplikaci Dreamweaver 18.1 najdete v tématu Návrh responzivních webových stránek pomocí aplikace Dreamweaver.

Verze z října 2017 (18.0)

Verze aplikace Dreamweaver z října 2017 podporuje zobrazení HiDPi v aplikaci Dreamweaver spuštěné ve Windows. V této verzi nabízíme také podporu více monitorů pro aplikace Dreamweaver v systému Windows.

Při prvním otevření verze aplikace Dreamweaver z října 2017 uvidíte novou úvodní obrazovku obsahující kartu Práce a Informace. Z této obrazovky můžete vyhledávat soubory CC, naposled otevřené soubory, nápovědu aplikace Dreamweaver a obrázky ze služby Adobe Stock.

Součástí této verze jsou také následující rozšíření úložiště Git:

  • Testovací tlačítko pro testování adresy URL úložiště Git při každém klonování úložiště nebo vytvoření vzdáleného úložiště.
  • V dialogovém okně Nastavení webového místa můžete uložit zadávané přihlašovací údaje. Označením pole Uložit přihlašovací údaje můžete uložit přihlašovací údaje a vyhnout se tak jejich opakovanému zadávání při každém použití vzdáleného příkazu Git.
  • Panel Git v aplikaci Dreamweaver obsahuje pole Hledat. Do pole Hledat můžete zadat svůj dotaz a zobrazit soubory, které obsahují hledaný výraz.
  • Pokud dojde ke konfliktu při slučování větví v systému Git, zobrazí se ikona oznamující konflikt při slučování.

Podrobné informace o nových funkcích a vylepšeních naleznete v tématu Přehled nových funkcí.

Seznam známých problémů a omezení v této verzi naleznete v tématu Známé potíže ve verzi z října 2017.

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?