Převod katalogů aplikace Photoshop Elements pro použití s 64bitovými verzemi

 • Aplikace Elements Organizer ve verzi 13 a novější nezobrazuje katalogy pro verze, které jsou starší než Photoshop Elements 6.
 • Při obnově záloh katalogů aplikace Organizer z verzí starších než Photoshop Elements 6 se převod katalogu nezdaří.

Řešení: Použijte nástroj Catalog Conversion

Poznámka:

Chcete-li převést starší katalog na katalog aplikace Photoshop Elements 14, nejprve převeďte katalog na katalog aplikace Photoshop 13 a poté jej převeďte na katalog aplikace Photoshop Elements 14. Další informace naleznete v části Převod katalogů z aplikace Photoshop Elements 5 nebo starších na katalogy aplikace Photoshop Elements 14.

 1. Stáhněte si nástroj Catalog Conversion:

  Stáhnout

 2. Rozbalte obsah staženého souboru archivu do složky na pevném disku. 

 3. Dvakrát klikněte na soubor PSACatalogConverter.exe.

  catalog-conversion-utility

  Poznámka:

  Pokud se v aplikaci zobrazí chybová zpráva a nepodaří se ji spustit, můžete si z tohoto umístění stáhnout balíček Microsoft Visual C++ 2010 Redistributable Package (x86). Po instalaci tohoto nástroje spusťte soubor PSACatalogConverter.exe znovu.

 4. Klikněte na položku Procházet a vyhledejte zdrojový soubor .psa databáze katalogu. Nebo zadejte cestu k vašemu zdrojovému souboru katalogu.

  Poznámka:

  Chcete-li najít umístění katalogu, klikněte na volbu Nápověda v nabídce Informace o systému v aplikaci Elements Organizer.

 5. Kliknutím na položku Procházet určete cílovou složku pro převedený katalog. Nebo zadejte cestu k cílové složce.

  Poznámka:

  Ujistěte se, že máte oprávnění k zápisu do cílové složky.

 6. Klepněte na volbu Převést.

  catalog-conversion-in-progress
 7. Po skončení procesu převodu budou v určené cílové složce k dispozici soubor .pse13db a vyrovnávací paměť miniatur.

 8. Spusťte aplikaci Elements Organizer, vyberte volbu Soubor > Spravovat katalogy > zvolte možnost Vlastní umístění a procházejte do nového umístění, kde otevřete převedený katalog.

Poznámka:

Pokud se přenos nezdaří, otevřete katalog ve verzi aplikace Elements Organizer, v níž byl vytvořen, a klikněte na volbu Soubor > Spravovat katalogy > Opravit/Optimalizovat.

Převod katalogů z aplikace Photoshop Elements 5 nebo starších na katalogy aplikace Photoshop Elements 14

 1. Stáhněte si aplikaci Photoshop Elements 13. Zkušební verzi si můžete stáhnout z tohoto odkazu

 2. Převeďte katalog na katalog aplikace Photoshop Elements 13 podle pokynů v části Řešení: Použijte nástroj Catalog Conversion.

 3. V aplikaci Photoshop Elements 14 nebo novější klikněte na volbu Soubor > Spravovat katalogy > Převést.

  Vyhledejte svůj katalog aplikace Photoshop Elements 13 a klikněte na volbu Převést. Katalog nyní lze otevřít v aktuální verzi aplikace Photoshop Elements. 

Převedení záloh katalogů

Pro práci se zálohami katalogů pro aplikaci Photoshop verze 5 nebo starší použijte aplikaci Photoshop Elements.  

 1. Obnovte zálohu v aplikaci Photoshop Elements.

 2. Zavřete aplikaci Elements Organizer a přejděte do umístění obnoveného katalogu z kroku 1. Tato složka obsahuje soubor .psa databáze katalogu.

 3. Spusťte nástroj Catalog Conversion a určete umístění obnoveného souboru .psa jako zdrojového souboru.

  catalog-conversion-utility
 4. Vyberte cílovou složku pro převod.

 5. V cílové složce se vytvoří soubor .pse13db. Zkopírujte obsah cílové složky. Vložte jej do složky, kam jste předtím obnovili katalog pro aplikaci Photoshop Elements (stejná cesta jako v kroku 2).

 6. Spusťte aplikaci Elements Organizer a vyberte volbu Soubor > Spravovat katalogy > Vlastní umístění, kde vyberte převedený katalog.