Přidávání a správa údajů o místu (poloze)

Poznámka:

Funkčnost a rozhraní této funkce byly v aplikaci Elements Organizer 14 vylepšeny. Odpovídající článek pro aplikaci Elements Organizer 14 naleznete na tomto odkazu.

Důležitým atributem fotografie nebo videa je místo pořízení. Přidáte-li k médiu informace o umístění, můžete snadno vytvářet balíčky fotografií a videí pořízených na různých místech.

Informace o umístění můžete k médiím přidávat ve dvou zobrazeních: Média a Místa.

Poznámka:

Aby funkce mapy přesně fungovaly, je vyžadováno aktivní připojení k Internetu.

Přidání míst v zobrazení Média

Při práci s fotografiemi a videi v zobrazení Média můžete přidávat informace o umístění. Tyto informace můžete přidat k jednomu nebo několika snímkům.

 1. Vyberte fotografie nebo videa, ke kterým chcete přidat informace o umístění. Na hlavním panelu klikněte na možnost Přidat místa.

 2. V dialogu Přidat místa zadejte název umístění. Ve výsledcích vyhledávání se zobrazí místa odpovídající vyhledávání. Ze zobrazených návrhů vyberte umístění. Mapa se obnoví a zaměří vyhledané umístění. Ukazatel umístění směřuje k vybranému umístění.

  Poznámka:

  Aby mapa mohla vyhledávat a zobrazovat přesné informace o poloze, měli byste být připojeni k Internetu.

 3. Kliknutím na ikonu Potvrdit (zaškrtnutí) potvrďte výběr polohy. Kliknutím na ikonu Storno můžete proces zrušit a zahájit nové hledání. Můžete také přetáhnout médium do umístění na mapě nebo příslušnému médiu přiřadit data konkrétního umístění.

 4. Po potvrzení se zobrazí visačka místa s počtem médií označených pro toto umístění.

  Před potvrzením asociace mezi umístěním a médiem můžete špendlík vyhledávání přesunout. Kliknutím špendlík vyberte a přetáhněte jej do umístění, které chcete s médiem asociovat.

  Klepněte na Hotovo. Můžete přejít do zobrazení Místa a zobrazit si média a jejich příslušné informace o poloze.

  Poznámka:

  Zaškrtnutím volby Zobrazit na mapě existující špendlíky si můžete zobrazit místa již přirazená ve fotografiích.

Přidání míst v zobrazení Místa

Zobrazení Místa zobrazuje fotografie a videa, do kterých jsou přidány informace o poloze. V tomto zobrazení můžete přistupovat ke všem souborům médií a přidávat nebo upravovat informace o umístění (Přidat místa) do těchto souborů.

 1. Klikněte na kartu Místa.

 2. Klikněte na možnost Přidat místa.

 3. Můžete média přetáhnout do umístění v mapě.

  nebo

  Stiskněte klávesu Ctrl a vyberte média, pro která chcete přidat polohové informace.

  V dialogu se zobrazí všechna média dostupná v katalogu. Na rozdíl od zobrazení médií, kde se média asociovaná s vybranou složkou nebo albem zobrazí v mřížce, budou v zobrazení médií vidět všechna média dostupná v katalogu.

 4. V dialogu Přidat místa zadejte název umístění. Počkejte, až modul vyhledávání zobrazí výsledky, nemačkejte klávesu Enter. Vyberte umístění a stiskněte klávesu Enter.

  Mapa se aktualizuje a ukazatel umístění bude ukazovat na vybrané umístění.

  Poznámka:

  Aby funkce mapy fungovaly, musíte být připojeni k Internetu.

 5. Kliknutím na ikonu Potvrdit (zaškrtnutí) potvrďte výběr polohy. Kliknutím na ikonu Storno můžete proces zrušit a zahájit nové hledání.

 6. Po potvrzení se zobrazí visačka místa s počtem médií označených pro toto umístění.

 7. Klepněte na Hotovo. Média a přiřazené polohové informace si můžete zobrazit v podokně Mapa.

Zobrazení balíčků míst v zobrazení Místa | Elements 12

 • V zobrazení Místa přepněte přepínač Média/Místa na Místa.

Aplikace Elements vytvoří balíčky médií opatřených visačkou stejného místa.

Média v balíčcích podle místa

Poznámka:

Média se třídí do balíčků podle místa, pouze pokud jste připojeni k internetu.

Výběr nového umístění pro balíček

 1. V zobrazení Místa vyberte balíček míst.
 2. Na hlavním panelu klikněte na Upravit místa.
 3. V dialogovém okně Upravit místa vyhledejte umístění nebo přetáhněte špendlík odpovídajícího balíčku do nového umístění.
 4. Potvrďte přidání visačky s novým umístěním k médiím.

 1. Klikněte na tlačítko Hotovo.

Úpravy údajů o místě (poloze) přidaných do fotografií a videí

Informace o poloze přidané do média můžete spravovat změnou míst označených v médiu.

 1. Klikněte na kartu Místa.

 2. Vyberte média. Můžete podržet klávesu Ctrl a vybrat více fotografií a videí.

 3. Na hlavním panelu klikněte na možnost Upravit místa nebo klikněte pravým tlačítkem na fotografii a vyberte možnost Upravit místa.

 4. Můžete média přetáhnout do umístění v mapě.

  nebo

  Vyhledejte polohu a aktualizujte informace o umístění v médiích.

 5. V dialogu Upravit místa zadejte název umístění. Dejte modulu vyhledávání chvilku, aby vám mohl nabídnout místa. Ze zobrazených výsledků vyberte umístění a stiskněte klávesu Enter. Mapa se aktualizuje a ukazatel umístění bude ukazovat na vybrané umístění.

  Poznámka:

  Aby mapa mohla vyhledávat a zobrazovat přesné informace o poloze, měli byste být připojeni k Internetu.

  Existující špendlík můžete přetáhnout do nového umístění. Dojde tak k asociování nového umístění s médiem.

 6. Kliknutím na ikonu Potvrdit (zaškrtnutí) potvrďte výběr polohy. Kliknutím na ikonu Storno můžete proces zrušit a zahájit nové hledání.

 7. Po potvrzení se zobrazí visačka místa s počtem médií označených pro toto umístění.

 8. Klepněte na Hotovo. Média a přiřazené polohové informace si můžete zobrazit v podokně Mapa.

Odebrání špendlíku z média

Postup odebrání špendlíku (místa) asociovaného s médiem:

 1. Vyberte fotografie.
 2. Klikněte pravým tlačítkem a vyberte možnost Upravit místa.
 3. Klikněte pravým tlačítkem na špendlík a vyberte možnost Odebrat špendlík.

Zobrazení údajů o místě (poloze) v podokně Mapa

V zobrazení Místa si můžete zobrazit informace o poloze pro určitou fotografii nebo video. Podokno Mapa usnadňuje nalezení přesného umístění, které se přidá jako visačka do souboru médií.

Chcete-li zobrazit přesné umístění na mapě:

 • Vyberte fotografii nebo video a kliknutím na Mapa otevřete podokno Mapa. Podokno mapa zobrazí umístění, které je přidáno jako visačka k danému souboru médií, a mapa se posune do daného umístění.

Špendlíky v podokně mapy poskytují informace o tom, kolik položek médií je asociováno s příslušným umístěním nebo místem.

Vyhledání média podle polohy

Chcete-li vyhledat média obsahující určité místo, zadejte toto místo do textového pole Vyhledat v mapě. Stiskněte Enter.

Podokno Mapa v zobrazení Místa

Kliknutím na tlačítko Mapa si můžete zobrazit nebo skrýt panel Mapa. Fotografii můžete lokalizovat na mapě. V zobrazení Místa vyberte médium, mapa se posune tak, aby zobrazovala, kde se médium na mapě nachází.

Případně můžete zadat umístění do pole Prohledávat mapu... na panelu Mapa a označená média se zobrazí na tomto panelu. Chcete-li omezit vyhledávání na aktuální zobrazenou mřížku v podokně Mapa, zaškrtněte volbu Zobrazit pouze média viditelná na mapě.

Poznámka:

Na panelu Mapa si můžete pouze zobrazovat informace o poloze, nemůžete zde tyto informace přidávat ani upravovat.

Zobrazení médií na PIN

Na panelu Mapa můžete vyhledat umístění. Můžete například vyhledat Londýn, a zobrazí se všechny fotografie označené tímto umístěním.

Klikněte na špendlík označující počet fotografií označených tímto umístěním. Kliknutím na možnost Zobrazit média si můžete zobrazit fotografie označené tímto umístěním. Asociovaná média si můžete také zobrazit dvojitým kliknutím na tento špendlík.

Omezení hledání na mapě

Zaškrtnutím volby Zobrazit pouze média viditelná na mapě můžete omezit počet vyhledaných médií asociovaných s hledaným umístěním.

Nabídka Kontext mapy

Nabídka Kontext mapy umožňuje měnit zobrazení, ve kterých si můžete prohlížet mapové informace na panelu Mapa.

Kliknutím na trojúhelník vedle rozbalovacího seznamu Zobrazit si můžete zobrazit dostupné volby zobrazení mapy.

Chcete-li označit ve svých médiích selektivní terény, zaškrtněte volbu Terén.

Panel Seznam v zobrazení Místa

Kliknutím na panel Seznam si zobrazíte místa. Tento seznam je vyplněn podle míst asociovaných s médiem nebo místy, která jste vyhledali. Kliknutím na umístění si můžete zobrazit asociovaná média. Média se zobrazí v mřížce zobrazení Místa.

Vymazání filtru na panelu Seznam

Kliknutím na tlačítko Vymazat můžete zrušit výběr nebo vymazat výběr na panelu Seznam. V zobrazení Místa se zobrazí všechna média označená daným umístěním.

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.