Přidávání a správa údajů o místu (poloze)

Pomocí výkonné integrace map aplikace Elements Organizer můžete fotografie a videa asociovat s místy, kde byly pořízeny. Uspořádejte a zobrazte fotografie a videa podle umístění.

Poznámka:

Tento článek popisuje postup pojmenování míst v aplikaci Elements Organizer 14. Odpovídající článek pro aplikaci Elements Organizer 13 naleznete na tomto odkazu.

Fotografie a videa můžete asociovat s místy, kde byly pořízeny. Aplikace Elements Organizer tyto informace o místech uchovává a pomáhá vám pomocí nich vyhledávat a organizovat fotografie a videa.
Do aplikace Elements Organizer jsou integrovány Mapy Google, takže fotografii nebo video můžete asociovat s místem na mapě prostým přetažením nebo vyhledáním nějakého místa. Aplikace Elements Organizer přidá špendlík a zobrazí počet souborů médií přidružených k danému místu.

Pokud fotografie a videa obsahují údaje GPS, aplikace Elements Organizer je automaticky umístí na správné místo v mapě.

Pomocí zobrazení Místa si můžete zobrazit a uspořádat multimediální soubory podle informací o umístění.

Poznámka:

Aby funkce mapy přesně fungovaly, je vyžadováno aktivní připojení k Internetu.

Karty Připnuté a Odepnuté

Aplikace Elements Organizer zobrazuje multimediální soubory neobsahující data umístění na kartě Odepnuté v zobrazení Místa. Multimediální soubory obsahující data umístění (například fotografie s ručně přidanými visačkami nebo pořízené zařízením se zapnutým systémem GPS) se zobrazí na kartě Připnuté zobrazení Místa.

Zobrazení multimediálních souborů před přidáním informací o umístění

Po importu multimediálních souborů přejděte na kartu Odepnuté. Zobrazí se zde všechny multimediální soubory neobsahující informace o umístění.

Ve výchozím nastavení je vybrána volba Skupina podle času. Tato možnost uspořádá fotografie podle data/času a usnadní přidávání informací o umístění do multimediálních souborů vytvořených v určitém časovém rozsahu. Usnadníte si tak uspořádání fotografií, které jste pořídili v průběhu narozeninové oslavy na Havaji, protože můžete označit visačkami všechny fotografie pořízené v den vašich narozenin umístěním Havaje.

Přesunutím posuvníku Počet skupin můžete změnit počet zobrazených stop. Přesunutím posuvníku doleva (směrem k Min.) seskupíte více multimediálních souborů do období jejich vytvoření. Posouváním posuvníku doleva se tedy zobrazí méně stop. Na druhou stranu, posunutím posuvníku doprava (směrem k Max.) zobrazíte vyšší počet stop.

Přidávání informací o umístění do multimediálních souborů

Aplikace Element Organizer nabízí několik snadných způsobů označení multimediálních souborů visačkou umístění.
Vyberte multimediální soubory, kterým chcete přiřadit umístění, a vyberte jeden z následujících způsobů:

 • Vyhledání a přiřazení umístění
 • Použití tlačítka Přidat umístění
 • Přetažení multimediálních souborů do mapy

Vyhledání a přiřazení umístění

Vyberte multimediální soubory, které chcete přiřadit do umístění. Poté vyhledejte na mapě umístění, do kterého chcete vybrané multimediální soubory umístit.

Poznámka:

Tento způsob lze použít pouze na kartě Odepnuté. Vyhledáním umístění na kartě Připnuté pouze přiblížíte zobrazení mapy na toto místo. 

Použití tlačítka Přidat umístění

Pomocí tlačítka Přidat umístění můžete následujícími způsoby vyhledat a přiřadit umístění.

Přidat umístění do všech obrazů ve stopě

Ujistěte se, že se nacházíte v zobrazení Odepnuté s vybranou možnostíSeskupit podle času. Posunutím posuvníku Počet skupin přejděte na požadovanou stopu. Poté kliknutím na tlačítko Přidat umístění na stopě umístěte všechny obrazy v této stopě do mapy. 

Přidání umístění do vybraných obrazů z karty Odepnuté

Umístění můžete také přidat do sady vybraných multimediálních souborů. Tyto soubory mohou být ze stejné stopy nebo z různých stop.

Na kartě Odepnuté vyberte obrazy a poté klikněte na tlačítko Přidat umístění na panelu Akce.

Přidání umístění do vybraných obrazů ze zobrazení Média

 • V zobrazení Média vyberte obrazy a poté klikněte na tlačítko Přidat umístění panelu Akce.

Přetažení multimediálních souborů do mapy

Na mapě jednoduše přetáhněte multimediální soubory do umístění, se kterým je chcete asociovat.

Zobrazení multimediálních souborů asociovaných s místem

Kliknutím na kartu Připnuté si zobrazte multimediální soubory obsahující informace o umístění (ty, které jste ručně označili visačkou nebo ty, které obsahují informace GPS).

Na kartě Připnuté se fotografie zobrazí v balíčku tak, jak vidíte na předchozím obrázku.

Chcete-li zobrazit větší zobrazení těchto fotografií, podržte myš nad balíčkem.

A. Podržením kurzoru na fotografii nebo na balíčku zobrazíte podrobné zobrazení B. Chcete-li zobrazit předchozí nebo následující fotografii v balíčku, klikněte na symbol < nebo > C. Chcete-li doladit umístění asociované s fotografií, klikněte na možnost Upravit D. Chcete-li zobrazit všechny fotografie asociované s umístěním, klikněte na možnost  

Číslo vpravo dole označuje počet multimediálních souborů nacházejících se ve stejném umístění. Chcete-li zobrazit všechny tyto multimediální soubory, klikněte na tlačítko s číslem a symbolem >.

Doladění umístění

Chcete-li doladit umístění multimediálního souboru, klikněte na tlačítko Upravit.

Mohli jste například nejprve označit všechny fotografie jako „San Francisco“. Později můžete pomocí tlačítka Upravit zpřesnit umístění na „Sausalito“, „Golden Gate bridge“, atd.

Zobrazení balíčků při různých zvětšeních

Při zmenšování mapy v zobrazení Připnuté dochází ke slučování jednotlivých balíčků nacházejících se v blízkých umístěních do jednoho balíčku. Například jednotlivé balíčky z Belmontu, Stonehamu a Brooklinu se mohou zobrazit jako jeden balíček nazvaný Boston. Chcete-li zobrazit jednotlivé balíčky, zvětšete mapu.  

Získání názvu umístění pro fotografie pomocí informací GPS

Pokud multimediální soubory obsahují informace GPS, zobrazí se na mapě, ale nemají asociované žádné názvy míst.

Chcete-li s těmito soubory asociovat názvy míst, podržte ukazatel myši na balíčku a klikněte na tlačítko Získat umístění.

Vyhledání umístění na mapě

Umístění můžete také vyhledat na mapě. Na mapě se zobrazí multimediální soubory v daném místě nebo v jeho okolí.

Zadání vlastního názvu umístění

Visačku umístění multimediálního souboru můžete nahradit vlastním názvem, který lépe označuje umístění nebo personalizuje visačku umístění. Můžete například změnit visačku umístění na „Moje kancelář“ nebo „Domov“.

Vlastní název můžete vytvořit následujícím způsobem:

 1. Na kartě Připnuté podržte ukazatel myši na multimediálním souboru, dokud se nezobrazí rozšířené zobrazení. Poté v místní nabídce vyberte možnost Přidat vlastní název.

  Případně můžete kliknout na tlačítko Vlastní název na panelu Akce.

 2. V zobrazeném dialogu přidělte multimediálnímu souboru svůj název.

  Po přidání vlastní visačky se tato visačka zobrazí v seznamu visaček míst v zobrazení Média. Pomocí této visačky můžete poté filtrovat svoje multimediální soubory, přidávat ji do jiných multimediálních souborů vytvořených ve stejném umístění, atd.

  Poznámka:

  Vlastní název vytvoří pouze zástupce pro viditelné umístění na mapě. Zvětšením nebo zmenšením zobrazení mapy přejděte k požadovanému názvu, pro který chcete přidat vlastní název.

Odebrání špendlíku z média

Chcete-li odebrat špendlík (místo) asociovaný s multimediálním souborem nebo s balíčkem, vyberte jej a proveďte jeden z následujících kroků:

 • Klikněte pravým tlačítkem na soubor nebo na balíček a vyberte možnost Odebrat špendlík.

 • V zobrazení Připnuté klikněte na multimediální soubor nebo na balíček a na panelu Akce vyberte možnost Odebrat

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.