Importování multimediálních souborů pomocí hledání

Poznámka:

V aplikaci Elements Organizer 14 byla tato funkce nahrazena funkcí Hromadný import

Importování multimediálních souborů pomocí hledání

Fotografie a videa můžete rychle vyhledat pomocí funkce hledání. Import vyhledáním vám pomůže vyhledat média v určitých umístěních ve vašem počítači. Při vyhledávání multimediálních souborů můžete určit kritéria hledání, například vyloučení souborů menších než určitá velikost (např. 100 kB).

Import vyhledáním vám ušetří hodně času, protože můžete přeskočit systémové a programové složky. Poté můžete importovat složky z pevného disku do organizéru.

 1. Proveďte některou z následujících akcí:

  • Klikněte na možnost Importovat. Zvolte možnost Pomocí hledání.
  • Zvolte možnost Soubor > Získat fotografie a videa > Pomocí hledání.
 2. Vyberte volbu hledání z nabídky Oblast hledání.
 3. Vyberte volby, které omezí vaše hledání:

  Vyloučit složky systému a programu

  Vyloučí z hledání složky, u kterých je nepravděpodobné, že by obsahovaly vaše multimediální soubory.

  Vyloučit soubory menší než

  Zahrne soubory, které jsou dostatečně velké na to, aby se mohlo jednat o fotografie v plném rozlišení. Zadejte minimální velikost souboru v kilobajtech do textového pole KB.

  Poznámka: Standardně se neprohledávají vyměnitelná média (jako jsou disky CD a DVD) a síťové jednotky.

 4. Klikněte na možnost Hledat. Hledání může chvíli trvat. Chcete-li zrušit hledání, klikněte na položku Zastavit hledání.

  Hledání informuje o všech složkách, které obsahují fotografie nebo videosoubory.

 5. Složku ve výsledcích hledání vyberete kliknutím. Chcete-li vybrat víc než jednu složku, stiskněte Ctrl(Win)/Cmd(Mac OS) a klikněte na název další složky. Náhled položek v nějaké složce zobrazíte kliknutím na název této složky v seznamu.

 6. (Volitelně) Chcete-li opravit fotografie s červenýma očima při jejich importování do aplikace Elements Organizer, vyberte možnost Automaticky opravit červené oči.

 7. Klikněte na možnost Importovat složky. Fotografie se objeví v zobrazení Média.

  Poznámka:

  Pokud mají tyto importované fotografie k sobě připojené visačky klíčových slov, objeví se dialogové okno Importovat připojené visačky klíčových slov.

Použití sledovaných složek (pouze Windows)

Aplikace Elements Organizer automaticky zjistí multimediální soubory, které jsou přidané do libovolné sledované složky. Standardně je sledována složka Obrázky, ale do seznamu sledování aplikace Elements Organizer lze přidat i další složky.

Můžete zvolit, že multimediální soubory přidané do sledované složky se automaticky přidají i do katalogu. Druhou možností je, že se rozhodnete být dotázáni před přidáním nových multimediálních souborů do katalogu. Na dotaz klikněte buď na možnost Ano, chcete-li přidat multimediální soubory do katalogu, nebo na možnost Ne, chcete-li je z něho vynechat. Bez ohledu na to, zda budou multimediální soubory převedené do aplikace Elements Organizer, zůstávají ve svých složkách, dokud je neodstraníte.

Přidání složek do seznamu sledovaných složek

 1. Zvolte možnost Soubor > Sledované složky.

 2. Klikněte na možnost Přidat a přejděte ke složce.

 3. Vyberte složku a poté klikněte na možnost OK. Název složky se objeví v seznamu Sledované složky.

Poznámka:

Chcete-li rychle přidat sledované složky, klikněte na panelu Moje složky pravým tlačítkem na složku a vyberte možnost Přidat do sledovaných složek.

Změna nastavení sledovaných složek

 1. Zvolte možnost Soubor > Sledované složky.

 2. Vyberte jednu z následujících voleb:
  • Sledovat složky a jejich podsložky a hledat v nich nové soubory: Aby byla aktivní funkce sledování složek, musí být toto políčko zaškrtnuté.
  • Pokud chcete zvolit, zda budou soubory přidané do vašeho katalogu, vyberte Upozornit.
  • Chcete-li, aby se multimediální soubory ihned po zjištění přidaly do katalogu, vyberte Automaticky přidat soubory do aplikace Elements Organizer.

Procházení souborů v počítači

 1. V aplikaci Elements Organizer vyberte z nabídky možnost Soubor > Získat fotografie a videa > Ze souborů a složek.

 2. V dialogovém okně přejděte ke složce obsahující soubory, které chcete převést do aplikace Elements Organizer. Použijte nabídku Oblast hledání a další navigační ovládací prvky nahoře a vlevo.

 3. Pokud chcete zobrazit informace o nějaké fotografii, podržte ukazatel nad tímto souborem nebo ho vyberte, abyste zobrazili náhled. V systému Mac OS se k zobrazení náhledu fotografie používá funkce Finder.
  Poznámka:

  Soubory RAW se nezobrazí v náhledu systému Windows Vista / Win 7.

 4. Fotografie vyberte jedním z následujících úkonů:
  • Chcete-li získat jeden multimediální soubor, vyberte jej.
  • Chcete-li získat více multimediálních souborů, vyberte požadované soubory kliknutím s klávesou Ctrl/Cmd. Další možností je kliknout na první soubor a potom kliknout s podrženou klávesou Shift na poslední soubor požadovaného seznamu.
  • Chcete-li získat všechny multimediální soubory v nějaké složce, přejděte o úroveň výš z aktuální úrovně v dialogovém okně Získat fotografie a videa ze souborů a složek a vyberte požadovanou složku. Chcete-li získat fotografie z podsložek v rámci této složky, vyberte Získat fotografie z podsložek.
  Poznámka:

  Importovat lze soubor PDF, nebo projekt Photoshop Elements jako soubor PSE. Text v importovaných souborech PDF se stane součástí obrazu (tento text nemůžete upravit).

 5. Nastavte volby importu souborů:

  Automaticky opravit červené oči

  Opravuje problematické červené oči v průběhu stahování souborů.

  Automaticky navrhnout balíčky fotografií

  Navrhuje pro vás balíčky fotografií podle data a vizuální podobnosti.

 6. Klikněte na položku Získat média. Multimediální soubory se zobrazí v aplikaci Elements Organizer.

Přidání souborů ze specifických složek

 1. V aplikaci Elements Organizer vyberte z nabídky Importovat > Moje složky umístění složky.

  V levé části zobrazení Média se otevře panel s hierarchií složek.

 2. Přejděte v panelu s hierarchií složek do složky s těmi soubory, které chcete importovat.
 3. Klikněte pravým tlačítkem / s klávesou Ctrl na složku a vyberte volbu Importovat multimediální soubory.

  Dialogové okno Získání multimediálních souborů vám oznámí, zda byly soubory importované.

 4. Klikněte na tlačítko OK.

Pokud se soubory importovaly, změní se ikona složky z ikony nespravované složky  na ikonu spravované složky.

O náhledových souborech

Při importu fotografií z výměnného média/CD/DVD/sítě lze zvolit, zda chcete do svého počítače stáhnout kopie hlavních fotografií v plném rozlišení (výchozí volba) nebo kopie v nízkém rozlišení, takzvané náhledové soubory. Náhledové soubory se objeví ve vašem katalogu jako kopie originálů ve vysokém rozlišení a šetří vám tak místo. Když provádíte operaci, která vyžaduje originální fotografii, zobrazí se dotaz, abyste vložili disk, který tuto offline fotografii obsahuje. Pak se můžete rozhodnout, zda chcete použít náhledový soubor nebo vložit kopii této fotografie v plném rozlišení.

Pokud zvolíte použití náhledových souborů, musíte přiřadit název offline svazku disku CD nebo DVD, který tyto hlavní soubory obsahuje. Na disk CD nebo DVD napište název offline svazku. Umožníte tak vložení správného disku, jakmile aplikace Elements Organizer požádá o hlavní disk (a uvede jeho referenční název).

Nastavení velikosti náhledových souborů

 1. V aplikaci Elements Organizer (Windows) vyberte možnost Úpravy > Předvolby > Soubory. V systému Mac OS zvolte možnost Adobe Elements Organizer 11 > Předvolby > Soubory.

 2. V části Svazky offline zvolte rozměry v obrazových bodech pro náhledové soubory. Ve většině případů stačí velikost 640 x 480. Pokud chcete ve svém počítači šetřit místem, použijte menší velikost; větší velikostí zase zlepšíte kvalitu zobrazení.

Získání fotografií z CD nebo DVD

Fotografie z CD nebo DVD lze zkopírovat na pevný disk a do aplikace Elements Organizer. Můžete vytvořit kopie v plném rozlišení, které jsou vhodné pro úpravy, nebo šetřit místo na disku a vytvořit offline kopie v nízkém rozlišení, které se nazývají náhledové soubory.

 1. V aplikaci Elements Organizer vyberte možnost Soubor > Získat fotografie a videa > Ze souborů a složek.

 2. Přejděte do své jednotky CD nebo DVD a vyberte fotografie, které chcete kopírovat.
 3. (Volitelně) Vyberte libovolné z následujících voleb:

  Při importu soubory kopírovat

  Vytvoří na vašem pevném disku kopii tohoto souboru v plném rozlišení.

  Generovat náhledy

  Vytvoří na vašem pevném disku kopii tohoto souboru v nízkém rozlišení a šetří tak místo na disku.

 4. (Volitelné) Pokud máte hlavní fotografii offline, zadejte název svazku pro CD nebo DVD, na kterém je uložená, a zapište si tento název na samotný disk. Takto můžete na vyzvání hlavní soubor jednoduše najít a stáhnout.
 5. (Volitelně) Pokud chcete, aby aplikace Elements Organizer 11 opravovala červené oči v průběhu přenášení fotografií do aplikace, vyberte Automaticky opravit červené oči.
  Poznámka:

  Tato volba není povolená pro offline soubory.

 6. (Volitelné) Vyberte Automaticky navrhnout balíčky fotografií, pokud chcete, aby aplikace Elements Organizer seskupovala vizuálně podobné fotografie a nechala vás rozhodnout, zda chcete libovolnou z těchto skupin umístit do balíčku.

 7. Kliknutím na volbu Získat multimediální soubory převedete svoje fotografie do aplikace Elements Organizer.

  Pokud fotografie obsahují metadata s klíčovými slovy, objeví se dialogové okno Importovat připojené visačky klíčových slov.

Získání fotografií z videa

Snímky z digitálních videí lze zachytit, pokud jsou uložené ve formátu souboru, který dokáže aplikace Elements Organizer otevřít, včetně ASF (pouze Windows), AVI, MPEG, MPG, M1V a WMV. Zachycené fotografie jsou uložené pod názvem souboru videa, ke kterému se přidá číslo (například videoklip01, videoklip02 a podobně).

Poznámka:

Chcete-li vytvořit fotografie z co nejširší řady formátů videa, nainstalujte nejnovější verze standardního softwaru pro video, jako je QuickTime nebo Windows Media Player.

 1. V Editoru zvolte možnost Soubor > Import >  > Snímek z videa.

 2. V dialogovém okně Snímek z videa klikněte na možnost Procházet, přejděte k videu, ze kterého chcete získat statické snímky, a klikněte na možnost Otevřít.

 3. Video spustíte kliknutím na možnost Spustit .

 4. Chcete-li získat snímek videa jako statický obraz, klikněte na tlačítko Zachytit snímek, nebo stiskněte mezerník ve chvíli, kdy snímek vidíte na obrazovce. Ve videu se můžete pohybovat dopředu i dozadu a zachytit tak další snímky.

  Poznámka:

  Některé formáty videa nepodporují převíjení nebo posun rychle dopředu. V těchto případech nejsou tlačítka Převíjení  a Rychle dopředu  dostupná.

 5. Když máte všechny snímky, které chcete, klikněte na možnost Hotovo.

 6. Chcete-li každý statický soubor uložit do složky ve svém počítači, vyberte možnost Soubor > Uložit.

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.