Společnost Adobe poskytuje dočasný domácí přístup ke službě Creative Cloud do 31. května 2020 pro školy a vysoké školy, které v současné době mají pro studenty pouze laboratorní přístup, a to bez dalších nákladů.

Oprávnění k tomuto přístupu mají školy a vysoké školy, které jsou stávajícím zákazníkem s aktivním plánem spojeným se zařízením, licencí pro sdílená zařízení nebo sériovým číslem. Tento domácí přístup je dočasný a vztahuje se na uživatele Adobe ID, Federated ID nebo Enterprise ID v konzole Adobe Admin Console. Dočasné licence mohou být poskytovány a odebírány dle vlastního uvážení společnosti Adobe.

Jste student nebo učitel? Projděte si časté dotazy pro studenty a učitele.

Smluvní podmínky

Tyto dočasné licence jsou poskytovány na základě vaší stávající smlouvy o používání kreativního softwaru Adobe a budou k dispozici do 31. května 2020 nebo do doby, než se vaši studenti vrátí na univerzitu, podle toho, co nastane dříve.  Připomínáme, že pokud přidělujete tuto dočasnou licenci studentovi tam, kde místní zákony vyžadují souhlas rodičů, jste zodpovědní za získání všech potřebných rodičovských oprávnění dříve, než studentovi umožníte software používat.

Ke dni ukončení budou uživatelům ve vaší organizaci vrácena oprávnění na úroveň před žádostí o dočasnou licenci. Jakékoli vytvořené položky budou studentovi přístupné, ale budou podléhat omezením spojeným s jejich právy na využívání úložiště. Dočasné licence jsou poskytovány dle vlastního uvážení společnosti Adobe.

Odesláním žádosti společnosti Adobe o poskytnutí dočasné licence uživatelům souhlasíte s těmito podmínkami a stávajícími licenčními podmínkami. 

Žádost o přístup

Pokud jste správcem IT ve škole, která se připravuje na uzavření, vyplňte níže uvedený formulář, abyste studentům nebo pedagogům udělili přístup z domova.Pokud se vám formulář na této stránce nezobrazuje, klikněte sem.

Každá žádost bude vyhodnocena a způsobilé organizace budou informovány e-mailem, jakmile jim bude poskytnut přístup.

Poskytnutí přístupu studentům a pedagogům

Po zpracování vaší žádosti budou mít všichni stávající i noví uživatelé konzole Admin Console vaší organizace dočasný přístup k nejnovějším verzím aplikací Creative Cloud pro počítače po celou dobu trvání tohoto programu. Do konzole Admin Console můžete uživatele kdykoli přidat. Uživatelé však přístup získají až po úspěšném zpracování vaší žádosti.

Přidání dalších uživatelů

Uživatelé, které jste již do konzole Admin Console přidali, získají přístup, jakmile bude vaše žádost společností Adobe úspěšně zpracována. Pokud v konzoli Admin Console již všechny uživatele máte, můžete tento krok přeskočit.

Poznámka:

  • Uživatele není třeba znovu přidávat, aby měli k této nabídce přístup.
  • Pro zajištění přístupu k aplikacím Creative Cloud pro počítače nemusíte přidružit uživatele k produktu, profilu produktu nebo skupině.
  • Tyto licence se v konzoli Admin Console nezobrazují zvlášť. Všichni uživatelé ve vaší konzoli Admin Console se budou moci přihlásit a aplikace používat.

K přidání dalších uživatelů do konzole Admin Console můžete využít několik způsobů. Podle toho, kolik uživatelů přidáváte do svého aktuálního nastavení, vyberte jednu z následujících možností:

  • Uživatelské rozhraní konzole Admin Console: Pomocí uživatelského rozhraní konzole přidejte uživatele do konzoly Admin Console. Přejděte do části Admin Console > Uživatelé > Přidat uživatele, zadejte e-mailovou adresu a klikněte na Uložit. Na kartách Přiřadit produkt nebo Přiřadit skupinu uživatelů nemusíte zadávat žádné hodnoty. Pomocí této metody můžete přidávat uživatele po jednom.
  • Nahrání souboru CSV: Pomocí souboru CSV můžete hromadně nahrát uživatele, a to až s 5 000 řádky najednou. Přejděte na kartu Admin Console > Uživatelé  . Klikněte na nabídku (vedle tlačítka Přidat uživatele) a vyberte možnost Přidat uživatele podle CSV. Nahrajte soubor CSV, který obsahuje seznam e-mailových adres. Z konzole Admin Console si můžete stáhnout šablonu souboru CSV.
  • Automatická synchronizace: Pokud již pro přidání uživatelů do konzole Admin Console používáte automatickou synchronizaci (jako je například nástroj Adobe pro synchronizaci uživatelů nebo rozhraní API pro správu uživatelů), upravte nastavení softwaru pro správu uživatelů nebo nástroje Adobe pro synchronizaci uživatelů tak, abyste do konzole Adobe Admin Console synchronizovali oprávněné uživatele. 

Pokud například používáte nástroj pro synchronizaci uživatelů, odstraňte konfiguraci mapování skupiny, protože není třeba explicitně přiřazovat žádné licence. Nebo můžete skupinu adresářů namapovat na skupinu Adobe, která nemá žádná oprávnění k produktům Creative Cloud. Chcete-li získat k nástroji pro synchronizaci uživatelů nápovědu, kontaktujte oddělení péče o zákazníky společnosti Adobe. 

Přiřazení uživatelů k oprávněním Creative Cloud typu Všechny aplikace nebo Jedna aplikace může znamenat spotřebu vašich uživatelských licencí a také může způsobit nasazení přílišného počtu licencí.

Další informace naleznete v tématu Správa uživatelů v konzoli Adobe Admin Console.

Pozor:

 Tato bezplatná nabídka poskytuje přístup pouze k aplikacím pro počítače. Pro přístup k základním službám, jako je Adobe Fonts, se doporučuje přidat uživatele také do nabídky vaší organizace Spark for Education. Další informace viz Spark for education – příručka pro nasazení.

Ověření přístupu k dočasným licencím

Poznámka:

Přístup ověřujte až poté, co obdržíte potvrzení, že váš požadavek byl úspěšně zpracován.

Všichni uživatelé přidaní do vaší organizace v konzoli Admin Console by měli mít přístup po úspěšném potvrzení od společnosti Adobe.

  • Na stránce https://creativecloud.adobe.com se přihlaste pomocí svého Adobe ID a hesla.
  • V konzoli Admin Console můžete také do své organizace přidat nový účet a ověřit, zda se můžete pomocí tohoto účtu přihlásit a stahovat a instalovat aplikace.

Pokud vaše škola používá Federated ID nebo jednotné přihlašování (SSO), musíte také zkontrolovat, že se uživatelé mohou přihlásit do vaší školní sítě z místa mimo školu nebo z externích sítí.

Oznámení studentům a fakultě

Když obdržíte potvrzení, že byla vaše žádost zpracována, musíte uživatele informovat, že mají dočasný přístup k nejnovějším verzím aplikací Creative Cloud. Pokud uživatelé nemají aplikace ještě nainstalované, budou si je muset stáhnout a nainstalovat.

Stávající uživatelé mají přístup ke všem položkám a službám, které byly již s účtem spojeny. 

Můžete také sdílet tento Časté otázky pro studenty a učitele, kde najdete odpovědi na časté otázky, které mohou vaši uživatelé mít.

Poznámka:

Společnost Adobe v souvislosti s touto nabídkou neinformuje uživatele e-mailem o přístupu nebo odvolání. Sledujte tuto stránku, abyste měli nejnovější informace o této nabídce, a informujte své uživatele.

Upozorňujeme však, že noví uživatelé Adobe ID mohou obdržet e-mail s žádostí o doplnění jejich profilu nebo nastavení hesla. Dejte uživatelům předem vědět, že mohou očekávat e-maily od společnosti Adobe, aby e-maily neskončily ve složce s nevyžádanou poštou.

Časté dotazy

Aktuální nabídka dočasného poskytování licencí k aplikaci Creative Cloud pro počítače je platná pouze pro zákazníky ve vzdělávání, kteří mají platnou licenci pro sdílená zařízení nebo licenci vázanou na zařízení či sériové číslo.

Licence pro aplikaci Creative Cloud pro počítače jsou platné do 31. května 2020. Společnost Adobe pečlivě sleduje situaci spojenou s výskytem onemocněním COVID-19 a může na základě vlastního uvážení změnit platnost licencí.

K dispozici jsou nejnovější verze aplikací Creative Cloud pro počítače. Před instalací se podívejte na systémové požadavky aplikací.

Studenti a učitelé budou mít nároky na služby spojené s účtem přidaným do konzole Admin Console ve své instituci. Pokud například správce udělil uživateli bezplatnou licenci Spark for Education, bude zahrnovat 2GB úložiště, bezplatné služby Adobe Fonts atd. 

Mobilní aplikace a starší verze aplikací (Creative Cloud 2018 nebo starší) nejsou v rámci dočasné domácí licence k dispozici.

Pokyny najdete v tomto dokumentu v části Poskytnutí přístupu studentům a pedagogům.

V některých případech se může uživatelům na některých stránkách na webu Adobe zobrazovat možnost vyzkoušení nebo zakoupení. Uživatelé mohou tyto možnosti ignorovat, protože k používání aplikací nemusí kupovat žádný produkt ani uvádět platební údaje.

Uživatelé mohou nainstalované aplikace spouštět přímo. Například přes nabídku Start systému Windows nebo macOS Launcher. 

Pokud jste nainstalovali spravovaný balíček aplikací Adobe, zobrazuje se uživatelům chybová zpráva s oznámením, že nemají přístup ke správě aplikací a že k povolení správy aplikací může být vyžadováno povolení od správce IT. Přečtěte si pokyny, jak nainstalovat samoobslužný balíček.

Studenti základních a středních škol musí používat Enterprise ID nebo Federated ID a získat rodičovský souhlas, pokud je to v jurisdikci vaší školy vyžadováno. Další informace naleznete v dodatečných podmínkách použití pro základní a střední školy.

Pokud má vaše škola pouze licence pro zařízení, které jsou pořízené v rámci smlouvy programu VIP (nikoli licence pro sdílená zařízení), budete muset nejprve v konzoli Admin Console uplatnit bezplatnou nabídku „Spark for K-12 (Primary & Secondary)“ pro základní a střední školy, kterou pak můžete použít k nasazení Enterprise ID nebo Federated ID pro své studenty. Další podrobnosti o uplatnění této nabídky a nasazení aplikace Adobe Spark najdete v našem podrobném průvodci

Studenti institucí vyššího vzdělávání musí používat Adobe ID, Enterprise ID nebo Federated ID.

Ano. Existuje několik známých problémů a alternativních řešení, která můžete sdělit svým uživatelům.

Pokud máte otázku, něčeho jste si všimli nebo chcete něco sdělit, obraťte se na naši komunitu. V komunitě vám pomohou správci IT, uživatelé, odborníci a zaměstnanci společnosti Adobe.  

Chcete-li se obrátit na oddělení péče o zákazníky společnosti Adobe přejděte do nabídky Adobe Admin Console > Podpora, kde naleznete možnosti kontaktování a otevření případu podpory.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online