Univerzální platforma Windows (UWP) je vývojová platforma od společnosti Microsoft pro aplikace systému Windows 10. Platforma je aktivně a trvale vylepšována společností Microsoft. Obsahuje řadu vylepšení, která byla vytvořena pro verzi systému Windows Redstone 2 (Creators Update: 15063) oproti verzi Redstone 1 (Anniversary Update: 14393). Při nasazení balíčků, které obsahují aplikace platformy UWP, pro uživatele ve vaší organizaci může dojít k některým konkrétním problémům s instalací a odinstalací.

V tomto dokumentu jsou uvedeny problémy, ke kterým může dojít při nasazení balíčků, které obsahují aplikaci Adobe XD založenou na platformě UWP. Tyto problémy nezabrání uživatelům v použití aplikace Adobe XD, ale je třeba mít v příslušných případech tyto problémy a alternativní řešení na paměti, aby u uživatelů nedocházelo k problémům.

Také doporučujeme, abyste si prošli systémové požadavky.

Poznámka:

Aplikace Adobe XD pro podniky je podporována v systému Windows Redstone 2 (Creators Update: 15063) a novějším.

Instalace

Tato část se zaměřuje na známé problémy s instalací a na omezení, ke kterým dochází při nasazení balíčků obsahujících aplikaci Adobe XD.

Aplikace není nainstalována do vlastního umístění

Když nasadíte balíček do hostitelského počítače, můžete určit umístění pro instalaci aplikací, které jsou součástí balíčku. Pokud je však aplikace Adobe XD součástí balíčku, nainstaluje se do předdefinovaného umístění v hostitelském počítači. Nelze vybrat umístění adresáře, do kterého se nainstaluje aplikace Adobe XD.

Pokud při instalaci balíčku vyberete jinou jednotku než jednotku C, spojení s touto složkou se také vytvoří v tomto umístění:

C:\Program Files\WindowsApps

Nelze použít nástroj Remote Update Manager k aktualizace aplikace

Aplikaci Adobe XD nelze aktualizovat pomocí nástroje Remote Update Manager.

Chyba při instalaci starší verze aplikace

Nelze nainstalovat starší verzi aplikace Adobe XD nebo se k ní zpět vrátit, pokud je v počítači koncového uživatele již nainstalována novější verze aplikace. V tomto případě proces instalace vrátí obecnou chybu 191 související s chybou instalace aplikace Adobe XD. A ke kontrole podrobností chyby je třeba použít Prohlížeč událostí systému Windows.

Z tohoto důvodu se při použití nástroje Creative Cloud Packager nedoporučuje zahrnovat více verzí aplikace Adobe XD do stejného balíčku.

Chcete-li tento problém vyřešit, bude v případě potřeby instalace starší verze aplikace Adobe XD do počítače koncového uživatele třeba nejprve odinstalovat novější verzi.

Aplikace není nainstalována v konkrétním jazyce

Když vytvoříte balíček, můžete vybrat jazyk, ve kterém bude balíček nasazen. Pokud však balíček obsahuje aplikaci Adobe XD, při spuštění aplikace uživatelem se jazyk aplikace při spuštění vybírá v místních nastaveních hostitelského počítače. Důvodem je, že aplikace platformy UWP nejsou nainstalovány v konkrétním jazyce.

Aplikace se nespustí v případě nasazení balíčku do jednotek, které nejsou typu NTFS

Pokud je balíček, který obsahuje aplikaci Adobe XD, nasazen do jednotky, která není typu NTFS (FAT32, exFAT), nainstalovaná aplikace se nespustí.

Aplikace Adobe XD není k dispozici ve všech profilech systému Windows

Pokud vaše organizace vytváří bitové kopie počítače se systémem Windows (pomocí nástroje SysPrep nebo Norton Ghost) po instalaci aplikace XD do tohoto počítače, nebude aplikace XD k dispozici ve všech profilech systému Windows. V případě nástroje Norton Ghost bude aplikace XD k dispozici pouze pro prvního uživatele, který se přihlásí k počítači. V případě nástroje SysPrep bude aplikace XD k dispozici pouze pro uživatelský účet, který byl použit k její instalaci.

Odinstalace

Tato část se zaměřuje na známé problémy a omezení, ke kterým dochází při odinstalaci aplikace Adobe XD.

Uživatelé nemohou odinstalovat aplikaci nainstalovanou pomocí nástroje SCCM

Poté co uživatel nainstaluje balíček pomocí nástroje SCCM, uživatel odinstaluje aplikaci Adobe XD, která byla nainstalována jako součást balíčku. Pokud se uživatel odhlásí z počítače a poté se znovu přihlásí, aplikace Adobe XD je stále k dispozici. Uživatel nemůže aplikaci odinstalovat.

Chcete-li tento problém vyřešit, správce musí balíček odinstalovat pomocí nástroje SCCM.

Problém s odinstalací stejného balíčku více uživateli

Řekněme, že nainstalujete balíček, který obsahuje aplikaci Adobe XD, do počítače pro více uživatelů. Pokud jeden uživatel balíček odinstaluje, daný balíček pak nemohou odinstalovat další uživatelé v tomto počítači.

Alternativní řešení tohoto problému:

  • Odinstalujte balíček pomocí funkce odinstalace balíčku.
  • Správce odinstaluje balíček pomocí nástroje SCCM.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online