Jak zjistit, které verze aplikací Adobe jsou nainstalovány

Někdy je nutné získat jasnou a stručnou zprávu s verzemi aplikací Adobe, které jsou nainstalovány v počítači se systémem macOS nebo Windows. To lze provést ručně, ale může být také nutné získat tyto informace v textovém formátu pro zpracování pomocí skriptu nebo pro centrální sběr. Tento článek popisuje způsoby, jakými lze údaje shromažďovat.

Systém Windows

Spuštěním následujícího příkazu v prostředí PowerShell zobrazte seznam aplikací Adobe a jejich čísla verzí:

Get-ItemProperty HKLM:\Software\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\* | Select-Object DisplayName, DisplayVersion, Publisher, InstallDate | Format-Table –AutoSize | findstr Adobe

Systém macOS

Spuštěním následujícího příkazu v terminálu zobrazte seznam, který lze přesměrovat do souboru nebo odeslat do jiné aplikace pro další zpracování. Je také možné vytvořit výstupní soubor ve formátu XML:

system_profiler SPApplicationsDataType

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.