Problém (pouze v systému Windows)

Pokud je aplikace Lightroom Classic 8.2 do počítače nainstalována pomocí balíčku FRL (Feature Restricted Licensing), nespustí se a zobrazí se následující chybová zpráva:

Chybová zpráva informující o tom, že produkt není licencován

Poznámka:

K tomuto problému dochází v nových počítačích, ve kterých ještě nebyly nainstalovány balíčky FRL.

Řešení

  1. Spusťte jakoukoli jinou aplikaci služby Creative Cloud, která byla do počítače koncového uživatele nainstalována dříve pomocí balíčku FRL. Pokud je to nutné, nasaďte nový balíček FRL, který obsahuje jakoukoli jinou aplikaci služby Creative Cloud.
  2. Spusťte aplikace Lightroom Classic 8.2.

Aplikace Lightroom se spustí správně.