Problém se spuštěním aplikace Lightroom Classic 8.2 s licencí pomocí FRL

Problém (pouze Windows)

Pokud je aplikace Lightroom Classic 8.2 nainstalována v počítači pomocí Licencování s omezenými funkcemi (FRL), Lightroom se nespustí a zobrazí následující chybovou zprávu:

Poznámka:

K tomuto problému dochází v novém počítači, na kterém nebyly dříve nainstalovány balíčky FRL.

Řešení

  1. Spusťte libovolnou další aplikaci Creative Cloud, která byla dříve nainstalována v počítači koncového uživatele pomocí balíčku FRL. V případě potřeby nasaďte nový balíček FRL, který obsahuje jakoukoli další aplikaci Creative Cloud.
  2. Spusťte aplikaci Lightroom Classic 8.2.

Lightroom se úspěšně spouští.

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.