Všeobecné podmínky použití společnosti Adobe: aktualizace a podrobnosti

Aktualizace Všeobecných podmínek použití společnosti Adobe

Pro zákazníky služeb Document Cloud a Creative Cloud

V této aktualizaci Všeobecných podmínek použití společnosti Adobe (dále jen podmínky) je objasněno, že obsah, který uživatelé ukládají na úložiště Document Cloud a Creative Cloud pro týmy nebo podniky, může být řízen společností, která licencování těchto služeb zajišťuje (firemní podmínky).

  • Pokud jste plán licencování služeb Document Cloud nebo Creative Cloud pro týmy nebo podniky obdrželi od Firmy (tedy organizace, jako jsou komerční subjekty, státní subjekty nebo vzdělávací instituce), pak je úložiště spojené s takovýmto plánem považováno za Firemní profil. Taková Firma může ovládat váš Firemní profil a veškerý obsah, který na něj ukládáte.
  • Váš obsah uložený ve firemním úložišti zůstane pro ostatní členy vašeho týmu nepřístupný, pokud ho s nimi nebudete sdílet.
  • Na obsah a soubory uložené mimo firemní úložiště, například na pevném disku nebo na jiném cloudovém úložišti (napříkladDropbox, Google Drive nebo OneDrive), se tato aktualizace podmínek nevztahuje.
  • Pokud jste uživatelem služby Document Cloud, soubory řešení Adobe Acrobat Sign zůstanou součástí daného profilu s oprávněním Adobe Acrobat Sign a nelze je přesouvat jiným způsobem.
Poznámka:

Chcete-li nadále používat software a služby Document Cloud a Creative Cloud, musíte aktualizované podmínky odsouhlasit.

Pro zákazníky služby Stock

Pokud jste uživatelem služby Creative Cloud pro týmy a současně využíváte službu Stock prostřednictvím plánu pro jednotlivce (jako je předplatné nebo balíčky kreditů), nebudeme žádnou z vašich stávajících kvót, kreditů nebo historie licencí přesouvat z vašeho osobního profilu do vašeho firemního profilu, pokud tento o tento krok sami nepožádáte nebo jej neschválíte. Tento přechod můžete zahájit na stránce stock.adobe.com/migrate (jakmile bude dostupná).

Poznámka:

Pokud se rozhodnete svůj obsah v rámci služby Stock přesunout ze svého osobního profilu na firemní profil, musíte přesunout také svou kvótu a kredity. Současně platí, že pokud se rozhodnete na svůj firemní profil přesunout kvótu a kredity v rámci služby Stock, musíte přesunout také svou historii licencí. Další informace naleznete v tomto článku: https://helpx.adobe.com/stock/help/business-profiles-adobe-stock.html.

Časté dotazy

Ano. Dokud vám plán služby Creative Cloud a Document Cloud pro týmy nebo podniky zajišťuje Firma.

Pokud používáte pouze službu Experience Cloud, firemní podmínky se na vás nevztahují.

Ano. Po odsouhlasení aktualizovaných podmínek můžete osobní obsah z úložišť služeb Creative Cloud a Document Cloud pro týmy nebo podniky kdykoli odebrat. Do té doby může firma, která vám licenci poskytla, k tomuto obsahu přistupovat a manipulovat s ním. 

V článku na adrese https://helpx.adobe.com/cz/enterprise/kb/update-terms-of-use.html#export-assets naleznete časté dotazy, které vám pomohou přesunout svůj osobní obsah z úložišť poskytovaných v rámci služeb Creative Cloud a Document Cloud pro týmy nebo podniky.

Pokud máte obavy, že k vašemu obsahu uloženému ve službě Creative Cloud a Document Cloud pro týmy nebo podniky může přistupovat a ovládat jej firma poskytující váš plán, můžete vyzkoušet následující dvě možnosti:

  • Veškerý osobní obsah můžete ze služby Creative Cloud nebo Document Cloud pro týmy nebo podniky přesunout výše uvedeným způsobem;
  • jestliže máte k účtu služby Creative Cloud nebo Document Cloud pro týmy nebo podniky aktuálně přiřazený osobní e-mail, můžete požádat správce týmu nebo firemního správce, aby plán přeřadil k vaší pracovní e-mailové adrese. Tímto způsobem bude vaší aktuální (osobní) e-mailové adrese zpětně přiděleno bezplatné členství ve službě Creative Cloud nebo placený osobní plán této služby (pokud ho máte) a příslušný obsah zůstane na vašem osobním účtu.

Ano. Svůj osobní obsah můžete z úložiště služby Creative Cloud pro týmy nebo podniky trvale smazat (https://helpx.adobe.com/creative-cloud/help/delete-files-permanently.html). Svůj osobní obsah můžete trvale smazat také z úložiště služby Document Cloud pro týmy nebo podniky (https://helpx.adobe.com/creative-cloud/help/delete-files-permanently.html#permanently-delete-dc-files).

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.