S cílem neustále zlepšovat a zdokonalovat prostředí pro zákazníky využívající termínovanou licenční smlouvu pro podniky (ETLA, Enterprise Term License Agreement) bude 6. října 2017 zaveden nový proces pro fakturování v rámci této smlouvy, který má dopad na způsob fakturace neserializovaných produktů.

Co se změní?

Objednávky pro neserializované produkty budou zpracovány s využitím nového postupu, který mění způsob, jakým jsou faktury zpracovávány a doručovány.

Čím se nové faktury liší?

Nové faktury pro neserializované produkty budou doručovány ve formátu PDF. Nový formát faktury nabízí informace v uživatelsky přívětivějším rozvržení, které bude obsahovat přehled daní a rozpis příslušných daní pro jednotlivé položky.

Jaké produkty ETLA se v nové faktuře zobrazí?

Mezi neserializované produkty patří Acrobat DC, Creative Cloud Všechny aplikace a Creative Cloud s jednou aplikací, Adobe Stock a Adobe Sign. Procesy pro serializované produkty se NEmění.

Mají tyto změny dopad na serializované produkty ETLA?

Ne, tyto změny nemají žádný dopad na serializované produkty, jako je Acrobat DC, Creative Cloud Všechny aplikace a Creative Cloud s jednou aplikací, Cold Fusion a produkty PPBU (Captivate, FrameMaker, RoboHelp).

Proč se objednávky ETLA nezobrazují na webu LWS?

Objednávky pro neserializované produkty se zpracovávají prostřednictvím nových pracovních postupů a nejsou zákazníkovi v systému LWS dostupné. Faktury pro všechny objednávky ETLA je možné sledovat na webu ACIS (Adobe Customer Information Site).

Jak získám k webu ACIS přístup?

Pokud k webu ACIS přístup nemáte nebo pokud potřebujete přístup k dalším kontaktům, budete muset poslat žádost na adresu acis@adobe.com.

Kdo obdrží e-mail s potvrzením objednávky?

Kontakt pro nasazení uvedený ve smlouvě Adobe ETLA obdrží upozornění se souhrnnými informacemi o nákupu. Prodejci a partneři z oblasti prodeje obdrží kopie těchto oznámení.

Co když můj správce opustí společnost?

V takovém případě je nutné obrátit se na podporu podnikových zákazníků a přidat nový kontakt nebo přejít na kartu Podpora v konzoli Adobe Admin Console a požádat o pomoc s přidáním nového správce zákazníka.

Pokud zákazník nemůže najít potvrzovací e-mail, je možné jej znovu aktivovat?

E-maily s potvrzením nelze odeslat znovu. Pokud váš zákazník neobdržel potvrzovací e-mail, zkontrolujte jejich složku s nevyžádanou poštou, prohlédněte jejich pravidla nebo filtry a požádejte je o vyhledání e-mailu z adresy message@adobe.com.

Jak postupovat, pokud objednávka zahrnuje serializované i neserializované produkty?

Zákazník může obdržet dvě faktury pro serializované a neserializované produkty, a to i v případě, že jsou součástí stejné smlouvy ETLA.

Budou mít změny faktury neserializovaných produktů dopad na uživatele EDI?

Ano, faktury na neserializované produkty budou doručovány ve formátu PDF kontaktu pro úhradu poplatků, dokud nebudou plně testovány týmem EDI partnera. Platební podmínky zůstanou stejné. Faktury pro serializované produkty budou i nadále poskytovány prostřednictvím EDI.

Zahrnují tyto změny i objednávky mimo smlouvy ETLA?

Ne, tyto změny jsou určeny výlučně pro smlouvy ETLA.

Tyto změny nemají žádný dopad na program VIP, CLP, TLP ani FLP.

Jaký vliv mají tyto změny na faktury v případě doplňujících objednávek?

  • Je-li doplňující nákupní objednávka ke smlouvě ETLA přijata před výročním datem, společnost Adobe se bude snažit zaslat vám jednu fakturu (nebo dvě, pokud kupujete serializované i neserializované produkty) za další licence nasazené nad rámec už dříve zakoupených. 
    • V některých případech může společnost Adobe zaslat samostatné faktury za minulý rok a za zbývající roky smlouvy ETLA.
  • Pokud je doplňující nákupní objednávka ke smlouvě ETLA přijata ve výroční datum nebo po něm, společnost Adobe vám zašle jednu fakturu (nebo dvě, pokud kupujete serializované i neserializované produkty).

Proč se nezobrazuje licenční certifikát k produktu podle smlouvy ETLA?

Objednávky ani licenční certifikáty k neserlializovaným produktům, které se zpracovávají prostřednictvím nového toku, se na licenčním webu společnosti Adobe (LWS) nezobrazují.

Licenční certifikáty jsou vydány jen k serializovaným trvalým produktům. Zákazníci s uzavřenou smlouvou ETLA podepisují smlouvu, která specifikuje podmínky předplatného.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online