Časté dotazy ke změnám ve fakturování v rámci termínované licenční smlouvy pro podniky

S cílem neustále zlepšovat a zdokonalovat prostředí pro zákazníky využívající termínovanou licenční smlouvu pro podniky (ETLA, Enterprise Term License Agreement) bude 6. října 2017 zaveden nový proces pro fakturování v rámci této smlouvy, který má dopad na způsob fakturace neserializovaných produktů.

Objednávky pro neserializované produkty budou zpracovány s využitím nového postupu, který mění způsob, jakým jsou faktury zpracovávány a doručovány.

Nové faktury pro neserializované produkty budou doručovány ve formátu PDF. Nový formát faktury nabízí informace v uživatelsky přívětivějším rozvržení, které bude obsahovat přehled daní a rozpis příslušných daní pro jednotlivé položky.

Mezi neserializované produkty patří Acrobat, Creative Cloud – Všechny aplikace a Creative Cloud – Jedna aplikace, Adobe Stock a Adobe Acrobat Sign. Procesy pro serializované produkty se nemění.

Ne, tyto změny nemají žádný dopad na serializované produkty, jako je Acrobat, Creative Cloud – Všechny aplikace a Creative Cloud – Jedna aplikace, Cold Fusion a produkty PPBU (Captivate, FrameMaker, RoboHelp).

Objednávky pro neserializované produkty se zpracovávají prostřednictvím nových pracovních postupů a nejsou zákazníkovi v systému LWS dostupné. Faktury pro všechny objednávky ETLA je možné sledovat na webu ACIS (Adobe Customer Information Site).

Pokud k webu ACIS přístup nemáte nebo pokud potřebujete přístup k dalším kontaktům, budete muset poslat žádost na adresu acis@adobe.com.

Kontakt pro nasazení uvedený ve smlouvě Adobe ETLA obdrží upozornění se souhrnnými informacemi o nákupu. Prodejci a partneři z oblasti prodeje obdrží kopie těchto oznámení.

V takovém případě je nutné obrátit se na podporu podnikových zákazníků a přidat nový kontakt nebo přejít na kartu Podpora v konzoli Adobe Admin Console a požádat o pomoc s přidáním nového správce zákazníka.

E-maily s potvrzením nelze odeslat znovu. Pokud váš zákazník neobdržel potvrzovací e-mail, zkontrolujte jejich složku s nevyžádanou poštou, prohlédněte jejich pravidla nebo filtry a požádejte je o vyhledání e-mailu z adresy message@adobe.com.

Zákazník může obdržet dvě faktury pro serializované a neserializované produkty, a to i v případě, že jsou součástí stejné smlouvy ETLA.

Ano, faktury na neserializované produkty budou doručovány ve formátu PDF kontaktu pro úhradu poplatků, dokud nebudou plně testovány týmem EDI partnera. Platební podmínky zůstanou stejné. Faktury pro serializované produkty budou i nadále poskytovány prostřednictvím EDI.

Ne, tyto změny jsou určeny výlučně pro smlouvy ETLA.

Tyto změny nemají žádný dopad na program VIP, CLP, TLP ani FLP.

  • Je-li doplňující nákupní objednávka ke smlouvě ETLA přijata před výročním datem, společnost Adobe se bude snažit zaslat vám jednu fakturu (nebo dvě, pokud kupujete serializované i neserializované produkty) za další licence nasazené nad rámec už dříve zakoupených. 
    • V některých případech může společnost Adobe zaslat samostatné faktury za minulý rok a za zbývající roky smlouvy ETLA.
  • Pokud je doplňující nákupní objednávka ke smlouvě ETLA přijata ve výroční datum nebo po něm, společnost Adobe vám zašle jednu fakturu (nebo dvě, pokud kupujete serializované i neserializované produkty).

Objednávky ani licenční certifikáty k neserializovaným produktům, které se zpracovávají prostřednictvím nového toku, se na licenčním webu společnosti Adobe (LWS) nezobrazují.

Licenční certifikáty jsou vydány jen k serializovaným trvalým produktům. Zákazníci s uzavřenou smlouvou ETLA podepisují smlouvu, která specifikuje podmínky předplatného.

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.