Příručka uživatele Zrušit

Průvodce programem VIP: přidávání a nasazování licencí

Jakmile se zaregistrujete do programu VIP, je přidání a nasazení licencí jednoduché. Pomocí nástroje pro online správu licencí – panelu pro správu Admin Console – můžete přidávat licence a informovat uživatele, že pro ně byl software nasazen. Také pro podporu měnících se potřeb, jako je výuka, učení v ústavech a řízení projektů v organizacích, můžete snadno přiřadit a zrušit přiřazení uživatelů.

Správa licencí je usnadněna pomocí panelu pro správu Admin Console

Organizace nebo ústavy, které nakupují týmové nebo podnikové produkty prostřednictvím programu VIP, mají přístup k panelu pro správu Admin Console – centralizovanému nástroji pro snadnou správu licencí, monitorování úložiště a další. Nabídky podnikových produktů poskytují administrátorovi IT administrátorovi další funkce pro správu skupin, organizaci produktů a řízení úrovní přístupu. Informace o správě produktů naleznete na stránkách nápovědy nástroje Admin Console na webu Adobe.com.

Přidávání licencí

Objednávky mohou být zadány členy programu VIP kdykoli během trvání předplatného programu VIP. Členové se mohou obrátit na svého správce účtu nebo správce může naznačit svůj úmysl zakoupit přidáním licencí na panel pro správu Admin Console a poté zadáním objednávky svému vedoucímu účtu.

Poznámka:

Člen programu VIP člen může jmenovat svého správce účtu jako dalšího správce, který pomáhá se správou účtu člena, správce účtu však nemůže sloužit jako primární správce,

Členové programu VIP mají možnost přidávat uživatelské licence dostupných produktů přímo přes panel pro správu Admin Console pro okamžité nasazení. Přidané licence se považují za nasazené bez ohledu na to, zda byly přiřazeny konkrétním uživatelům. (Poznámka: V případě uživatelských licencí, se při nasazení spojuje použití aplikací a služeb Adobe s konkrétním uživatelem.) Některé produkty nelze přidat přímo v panelu pro správu Admin Console, členové si mohou své produkty objednat před nasazením přímo u společnosti Adobe nebo u svého autorizovaného prodejce produktů Adobe. Každá uživatelská licence má dvě povolené aktivace, s výjimkou licencovaných produktů s omezením licencí, které mohou být aktivovány pouze na jednom zařízení.

Komerční a vládní softwarové produkty jsou licencovány pro každého uživatele, což znamená, že člen si musí zakoupit jednu licenci pro každou osobu. Licencované produkty s omezením funkcí mohou být aktivovány pouze na jednom zařízení a nezahrnují služby.

Některé produkty, například transakce ve službě Sign, jsou spotřební materiál. Spotřební materiál se nakupuje, používá a poté lze znovu koupit. Spotřební materiál se liší od uživatelských licencí nebo licencí založených na zařízení, které umožňují přístup k produktům a jejich používání během období předplatného. Spotřební materiál standardně exspiruje na konci období předplatného. Některé spotřební materiály však mají data exspirace a nákupní cykly, které nemusí odpovídat výročnímu datu vašeho členství v programu VIP a aktuálnímu období předplatného.

VIP členům, kteří licencují transakce Sign bude udělen přístup ke službám Sign a licencovaným transakcím během období předplatného.  VIP člen provedl v pozitivní odhad využití během období předplatného a pokud skutečné využití překročí počet licencovaných transakcí během období předplatného, má člen VIP právo objednat další transakce.

Nákupní objednávka nebo platba musí být přijata do 14 dnů od přidání licencí.

Členové programu VIP musí do 14 dnů od přidání licencí vystavit nákupní objednávku nebo uhradit poplatek za licence. Pokud společnost Adobe do této doby neobdrží vaši objednávku, nebudete moci přidat další licence nebo produkty. Pokud organizace nebo instituce do 30 dnů nevystaví nákupní objednávku na přidané nebo nasazené licence, má společnost Adobe právo pozastavit přístup k těmto licencím.

Odebírání licencí

Oprávnění k nákupu licencí může být odstraněno z členství vaší organizace nebo instituce do 30 dnů od přidání. Chcete-li odebrat licence, obraťte se na společnost Adobe nebo vašeho autorizovaného prodejce produktů značky Adobe. Po 30 dnech nelze licence odebrat.

Poznámka:

Připomenutí: Organizace nebo instituce sice může přidávat uživatelské licence prostřednictvím nástroje Admin Console, ale při objednávání přidávaných nebo nasazených licencí musí spolupracovat přímo se společností Adobe nebo s autorizovaným prodejcem produktů značky Adobe. Pokud tak neučiní, může to vést k pozastavení licencí.

Správa nasazení

Správa nasazení je jednou z klíčových funkcí programu VIP. Správci programu VIP si mohou prohlížet informace o nasazených a přidaných licencích. Mohou například vyhledávat uživatele s aktuálně nasazenými licencemi nebo zjistit počet zakoupených licencí a porovnat ho s počtem nasazených licencí. V panelu pro správu mohou správci programu VIP licence přiřazovat, odebírat nebo převádět.

Přiřazení licencí

Po přidání licencí (uživatelských licencí) do panelu pro správu Admin Console má správce programu VIP možnost přiřadit přidané licence konkrétním uživatelům. Správce může přidat uživatele do panelu jednotlivě nebo prostřednictvím hromadného nahrávání. Po přidání uživatelů může správce přidělit oprávnění k produktu. Přiřazení uživatelé obdrží uvítací e-mail, který je upozorní na jejich přístup k produktům.

Vrácení

Vrácení je přijato, pokud je vrácena celá nákupní objednávka a licence nejsou aktuálně používány.

Položky nakoupené v rámci členství v programu VIP mohou být vráceny jen z následujících důvodů:

  • Člen programu VIP nesouhlasí se smluvními podmínkami licenční smlouvy s koncovým uživatelem.
  • Byl zakoupen nesprávný produkt, platforma nebo množství. (Může to zahrnovat i poskytnutí položky společností Adobe, požadované na nákupní objednávce společnosti Adobe nebo autorizovaného prodejce produktů Adobe v případě, že se tyto informace neshodují s tím, co si objednal člen programu VIP.)
  • Člen programu VIP obdržel duplicitní zásilku nebo fakturu (v důsledku duplicitní nákupní objednávky vystavené společností Adobe nebo autorizovaným prodejcem produktů Adobe příslušného člena).
  • Není‑li v konkrétních podmínkách produktu uvedeno něco jiného, spotřební materiál ani předplatné řešení Adobe Acrobat Sign pro státní správu nelze vrátit, pokud byla jakákoli část spotřebního materiálu nebo předplatného tohoto řešení použita.
Poznámka:

Společnost Adobe musí schválit a vydat autorizaci vrácených materiálů (RMA) pro každou žádost o vrácení. Člen programu VIP musí společnost Adobe nebo autorizovaného prodejce produktů Adobe požádat o vrácení do 14 dnů od odeslání objednávky společnosti Adobe nebo jejímu prodejci. Žádost musí obsahovat důvod vrácení a doklad potvrzující původní datum objednávky.

Zrušení členství v programu VIP a změny podmínek

Jakmile se zaregistrujete do programu VIP, vaše členství zůstává v platnosti, dokud se nerozhodnete program opustit oznámením o zrušení zaslaným s 30denním předstihem, společnost Adobe ukončí program nebo ukončí členství z důvodu porušení smluvních podmínek programu. Smluvní podmínky programu se mohou kdykoli změnit. Pokud dojde ke změnám, při příštím přihlášení se zobrazí aktualizovaná verze smluvních podmínek.

Licence na základě zařízení (pouze pro vzdělávací instituce)

Zadání objednávky programu VIP pro licence založené na zařízení

Zákazníci využívající produkt Creative Cloud pro vzdělávací instituce musí zadat objednávku programu VIP u autorizovaného prodejce produktů Adobe pro licence na zařízení. Společnost Adobe poté vytvoří fond nasazení pro objednané produkty. Zakoupíte-li například 100 licencí k produktu Creative Cloud Všechny aplikace a 50 licencí pro aplikaci Photoshop, vytvoří se dva fondy pro nasazení.

Aktivace licencí podle zařízení

Licence jsou aktivovány v zařízení poté, co byly zabaleny pomocí nástroje Creative Cloud Packager a nasazeny ručně nebo pomocí nástrojů od třetích stran. Licence založené na zařízení jsou přiřazeny při spuštění první aplikace v zařízení v určené učebně nebo laboratoři.

Vracení licencí založených na zařízení

Licence mohou být vraceny z členství vaší instituce do 14 dnů od objednání Chcete-li vrátit licence, obraťte se na autorizovaného prodejce produktů značky Adobe. Po 14 dnech nelze licence vrátit.

Regionální nasazení

Členové programu VIP musí nakupovat pro zemi, kde sídlí členové jejich týmu (v případě členů týmu, kteří mají bydliště v Evropském hospodářském prostoru, „země“ znamená Evropský hospodářský prostor). Pokud existuje nesoulad mezi tímto omezením a podmínkami uvedenými v příslušné licenční smlouvě s koncovým uživatelem, platí toto omezení.

Příklad (pro organizace)

Společnost ABC působí v USA. Někteří z jejích zaměstnanců však mají bydliště ve Francii a jiní žijí v Japonsku. Společnost ABC musí pro své zaměstnance s bydlištěm ve Francii zakoupit licence pro Evropu a pro zaměstnance s bydlištěm v Japonsku licence pro Japonsko.

Zakoupíte-li produkty prostřednictvím společnosti Adobe nebo autorizovaného prodejce produktů značky Adobe, musíte učinit jeden z těchto kroků:

  • Všechny licence nakupte centrálně od společnosti Adobe nebo prodejce, který je autorizován k prodeji ve všech regionech. Pro každou zemi, kde licence nasazujete, musíte uvést jejich počet.
  • Nechte místní pobočky společnosti ABC ve Francii a Japonsku koupit licence od společnosti Adobe nebo jejích místních prodejců (pomocí stejného VIP ID, které bylo původně přiřazeno společnosti ABC).

Program VIP v Číně

Zákazníci, kteří si zakoupí licence pro použití v Čínské lidové republice (ČLR), podléhají následujícím pravidlům a omezením.

V případě komerčních a státních organizací:

Zákazníci, kteří si zakoupí licence pro použití v Čínské lidové republice („ČLR”), podléhají následujícím pravidlům a omezením. Při používání a nasazení licencí v Čínské lidové republice musí členové k nákupu používat samostatnou smlouvu k programu VIP („Smlouva k programu VIP pro Čínu“). Smlouvu k programu VIP pro Čínu nelze použít k zakoupení licencí pro nasazení v jiných zemích ani oblastech. Licence používané v Čínské lidové republice je nutné zakoupit prostřednictvím autorizovaného prodejce Adobe na území Čínské lidové republiky. Informace o produktech dostupných pro licence a nasazení v ČLR najdete v části Průvodce porovnáním programů nákupu. Služby nejsou v současné době součástí licencí nabízených pro používání a licencování na území Čínské lidové republiky.

V případě vzdělávacích institucí:

  • Při používání a nasazení licencí v Čínské lidové republice musí členové k nákupu používat samostatnou smlouvu k programu VIP („Smlouva k programu VIP pro Čínu“).
  • Smlouvu k programu VIP pro Čínu nelze použít k zakoupení licencí pro nasazení v ostatních zemích ani oblastech. Licence používané v Čínské lidové republice je nutné zakoupit prostřednictvím autorizovaného prodejce Adobe na území Čínské lidové republiky.
  • Informace o produktech dostupných pro licence a nasazení v ČLR najdete v části Průvodce porovnáním programů nákupu. Služby nejsou v současné době součástí licencí nabízených pro používání a licencování na území Čínské lidové republiky.
Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.